ip地址查询

金华市IP地址列表

金华市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.16.192.0 36.16.255.255 浙江省金华市 电信
2 36.22.110.0 36.22.110.255 浙江省金华市 电信
3 39.186.64.0 39.186.103.255 浙江省金华市 移动
4 39.186.104.0 39.186.104.255 浙江省金华市浦江县 移动
5 39.186.105.0 39.186.108.255 浙江省金华市 移动
6 39.186.109.0 39.186.109.255 浙江省金华市浦江县 移动
7 39.186.110.0 39.186.113.255 浙江省金华市 移动
8 39.186.114.0 39.186.116.255 浙江省金华市兰溪市 移动
9 39.186.117.0 39.186.117.255 浙江省金华市 移动
10 39.186.118.0 39.186.118.255 浙江省金华市兰溪市 移动
11 39.186.119.0 39.186.119.255 浙江省金华市 移动
12 39.186.120.0 39.186.120.255 浙江省金华市浦江县 移动
13 39.186.121.0 39.186.179.255 浙江省金华市 移动
14 39.186.180.0 39.186.180.255 浙江省金华市武义县 移动
15 39.186.181.0 39.186.181.255 浙江省金华市 移动
16 39.186.182.0 39.186.182.255 浙江省金华市武义县 移动
17 39.186.183.0 39.186.191.255 浙江省金华市 移动
18 39.187.192.0 39.187.202.255 浙江省金华市 移动
19 39.187.203.0 39.187.203.255 浙江省金华市永康市 移动
20 39.187.204.0 39.187.214.255 浙江省金华市 移动
21 39.187.215.0 39.187.215.255 浙江省金华市武义县 移动
22 39.187.216.0 39.188.6.255 浙江省金华市 移动
23 39.188.7.0 39.188.7.255 浙江省金华市永康市 移动
24 39.188.8.0 39.188.21.255 浙江省金华市 移动
25 39.188.22.0 39.188.22.255 浙江省金华市永康市 移动
26 39.188.23.0 39.188.27.255 浙江省金华市 移动
27 39.188.28.0 39.188.28.255 浙江省金华市义乌市 移动
28 39.188.29.0 39.188.31.255 浙江省金华市 移动
29 59.79.160.0 59.79.161.255 浙江省金华市 浙江广厦建设职业技术学院
30 60.12.54.0 60.12.54.255 浙江省金华市义乌市 联通
31 60.12.56.0 60.12.56.255 浙江省金华市义乌市 联通
32 60.12.61.0 60.12.63.255 浙江省金华市义乌市 联通
33 60.12.144.0 60.12.144.255 浙江省金华市 联通
34 60.12.145.0 60.12.145.255 浙江省金华市 联通IDC机房
35 60.12.146.0 60.12.146.133 浙江省金华市 联通
36 60.12.146.134 60.12.146.134 浙江省金华市永康市 世纪名流大酒店
37 60.12.146.135 60.12.146.255 浙江省金华市 联通
38 60.12.153.0 60.12.153.255 浙江省金华市兰溪市 联通
39 60.12.154.0 60.12.163.233 浙江省金华市 联通
40 60.12.163.234 60.12.163.234 浙江省金华市东阳市 阳光森林酒店
41 60.12.163.235 60.12.166.165 浙江省金华市 联通
42 60.12.166.166 60.12.166.166 浙江省金华市 联通DNS服务器
43 60.12.166.167 60.12.167.149 浙江省金华市 联通
44 60.12.167.150 60.12.167.150 浙江省金华市义乌市 凯祥宾馆
45 60.12.167.151 60.12.167.255 浙江省金华市 联通
46 60.12.215.0 60.12.215.255 浙江省金华市义乌市
47 60.182.0.0 60.182.8.255 浙江省金华市 电信
48 60.182.9.0 60.182.13.255 浙江省金华市义乌市 电信
49 60.182.14.0 60.182.14.255 浙江省金华市 电信
50 60.182.15.0 60.182.15.255 浙江省金华市义乌市 电信
51 60.182.16.0 60.182.17.255 浙江省金华市 电信
52 60.182.18.0 60.182.18.255 浙江省金华市浦江县 电信
53 60.182.19.0 60.182.19.255 浙江省金华市 电信
54 60.182.20.0 60.182.23.255 浙江省金华市浦江县 电信
55 60.182.24.0 60.182.24.255 浙江省金华市永康市 电信
56 60.182.25.0 60.182.25.255 浙江省金华市 电信
57 60.182.26.0 60.182.26.255 浙江省金华市永康市 电信
58 60.182.27.0 60.182.39.255 浙江省金华市 电信
59 60.182.40.0 60.182.40.255 浙江省金华市义乌市 电信
60 60.182.41.0 60.182.44.255 浙江省金华市永康市 电信
61 60.182.45.0 60.182.45.255 浙江省金华市磐安县 电信
62 60.182.46.0 60.182.46.255 浙江省金华市 电信
63 60.182.47.0 60.182.47.255 浙江省金华市磐安县 电信
64 60.182.48.0 60.182.56.255 浙江省金华市 电信
65 60.182.57.0 60.182.57.255 浙江省金华市义乌市 电信
66 60.182.58.0 60.182.62.105 浙江省金华市 电信
67 60.182.62.106 60.182.62.106 浙江省金华市 金东区国华网吧
68 60.182.62.107 60.182.63.181 浙江省金华市 电信
69 60.182.63.182 60.182.63.182 浙江省金华市金东区 东孝国华网吧
70 60.182.63.183 60.182.67.255 浙江省金华市 电信
71 60.182.68.0 60.182.68.255 浙江省金华市永康市 电信
72 60.182.69.0 60.182.81.255 浙江省金华市 电信
73 60.182.82.0 60.182.82.255 浙江省金华市永康市 电信
74 60.182.83.0 60.182.87.255 浙江省金华市 电信
75 60.182.88.0 60.182.99.255 浙江省金华市义乌市 电信
76 60.182.100.0 60.182.103.255 浙江省金华市 电信
77 60.182.104.0 60.182.104.255 浙江省金华市兰溪市 电信
78 60.182.105.0 60.182.105.46 浙江省金华市 电信
79 60.182.105.47 60.182.105.47 浙江省金华市 磐安县太阳风广告装饰有限公司
80 60.182.105.48 60.182.114.129 浙江省金华市 电信
81 60.182.114.130 60.182.114.130 浙江省金华市江南区 依星网吧(一线)
82 60.182.114.131 60.182.117.188 浙江省金华市 电信
83 60.182.117.189 60.182.117.189 浙江省金华市江南区 一线网吧
84 60.182.117.190 60.182.128.255 浙江省金华市 电信
85 60.182.129.0 60.182.129.255 浙江省金华市永康市 电信
86 60.182.130.0 60.182.130.255 浙江省金华市 电信
87 60.182.131.0 60.182.131.255 浙江省金华市永康市 电信
88 60.182.132.0 60.182.134.255 浙江省金华市 电信
89 60.182.135.0 60.182.135.255 浙江省金华市永康市 电信
90 60.182.136.0 60.182.138.255 浙江省金华市义乌市 电信
91 60.182.139.0 60.182.139.255 浙江省金华市 电信
92 60.182.140.0 60.182.141.255 浙江省金华市义乌市 电信
93 60.182.142.0 60.182.143.255 浙江省金华市 电信
94 60.182.144.0 60.182.144.255 浙江省金华市义乌市 电信
95 60.182.145.0 60.182.154.63 浙江省金华市 电信
96 60.182.154.64 60.182.154.64 浙江省金华市江南区 起点网吧(潮娱)
97 60.182.154.65 60.182.154.142 浙江省金华市 电信
98 60.182.154.143 60.182.154.143 浙江省金华市江南区 新楼网吧
99 60.182.154.144 60.182.165.255 浙江省金华市 电信
100 60.182.166.0 60.182.166.255 浙江省金华市 (金东区)电信
101 60.182.167.0 60.182.172.51 浙江省金华市 电信
102 60.182.172.52 60.182.172.52 浙江省金华市婺城区 浪涛网吧
103 60.182.172.53 60.182.173.215 浙江省金华市 电信
104 60.182.173.216 60.182.173.216 浙江省金华市婺城区 高林网吧
105 60.182.173.217 60.182.175.104 浙江省金华市 电信
106 60.182.175.105 60.182.175.105 浙江省金华市婺城区 湖头网吧
107 60.182.175.106 60.182.181.255 浙江省金华市 电信
108 60.182.182.0 60.182.185.255 浙江省金华市东阳市 电信
109 60.182.186.0 60.182.187.255 浙江省金华市婺城区 电信
110 60.182.188.0 60.182.190.255 浙江省金华市东阳市 电信
111 60.182.191.0 60.182.191.255 浙江省金华市婺城区 电信
112 60.182.192.0 60.182.194.255 浙江省金华市 电信
113 60.182.195.0 60.182.199.255 浙江省金华市永康市 电信
114 60.182.200.0 60.182.213.255 浙江省金华市 电信
115 60.182.214.0 60.182.214.255 浙江省金华市永康市 电信
116 60.182.215.0 60.182.231.114 浙江省金华市 电信
117 60.182.231.115 60.182.231.115 浙江省金华市江南区 相聚网吧
118 60.182.231.116 60.182.231.255 浙江省金华市 电信
119 60.182.232.0 60.182.235.255 浙江省金华市东阳市 电信
120 60.182.236.0 60.182.242.33 浙江省金华市 电信
121 60.182.242.34 60.182.242.34 浙江省金华市磐安县 喜善网吧
122 60.182.242.35 60.182.244.255 浙江省金华市 电信
123 60.182.245.0 60.182.245.255 浙江省金华市东阳市 电信
124 60.182.246.0 60.182.255.255 浙江省金华市 电信
125 60.191.192.0 60.191.192.255 浙江省金华市 电信IDC机房
126 60.191.193.0 60.191.193.147 浙江省金华市 电信
127 60.191.193.148 60.191.193.148 浙江省金华市义乌市 青口镇工业区新光饰品有限公司
128 60.191.193.149 60.191.193.205 浙江省金华市 电信
129 60.191.193.206 60.191.193.206 浙江省金华市义乌市 远洋宾馆
130 60.191.193.207 60.191.193.249 浙江省金华市 电信
131 60.191.193.250 60.191.193.250 浙江省金华市义乌市 兴中壮科网络会所
132 60.191.193.251 60.191.194.17 浙江省金华市 电信
133 60.191.194.18 60.191.194.18 浙江省金华市东阳市 秋风网吧
134 60.191.194.19 60.191.194.33 浙江省金华市 电信
135 60.191.194.34 60.191.194.34 浙江省金华市东阳市 六石镇浙江月盈儿服饰有限公司
136 60.191.194.35 60.191.194.99 浙江省金华市 电信
137 60.191.194.100 60.191.194.100 浙江省金华市东阳市 零距离网吧
138 60.191.194.101 60.191.194.121 浙江省金华市 电信
139 60.191.194.122 60.191.194.122 浙江省金华市东阳市 建设工程质量安全监督站
140 60.191.194.123 60.191.194.217 浙江省金华市 电信
141 60.191.194.218 60.191.194.218 浙江省金华市东阳市 星空网友俱乐部
142 60.191.194.219 60.191.195.5 浙江省金华市 电信
143 60.191.195.6 60.191.195.6 浙江省金华市永康市 金丽来宾馆(高镇商业区对面)
144 60.191.195.7 60.191.196.96 浙江省金华市 电信
145 60.191.196.97 60.191.196.97 浙江省金华市 万彩网络
146 60.191.196.98 60.191.198.61 浙江省金华市 电信
147 60.191.198.62 60.191.198.62 浙江省金华市 云升宾馆
148 60.191.198.63 60.191.198.121 浙江省金华市 电信
149 60.191.198.122 60.191.198.122 浙江省金华市 天格网络科技有限公司
150 60.191.198.123 60.191.199.127 浙江省金华市 电信
151 60.191.199.128 60.191.199.135 浙江省金华市义乌市 王斌集团
152 60.191.199.136 60.191.200.255 浙江省金华市 电信
153 60.191.201.0 60.191.201.255 浙江省金华市义乌市 电信
154 60.191.202.0 60.191.206.39 浙江省金华市 电信
155 60.191.206.40 60.191.206.43 浙江省金华市永康市 步高俱乐部
156 60.191.206.44 60.191.208.77 浙江省金华市 电信
157 60.191.208.78 60.191.208.78 浙江省金华市义乌市 电信IDC机房
158 60.191.208.79 60.191.208.93 浙江省金华市 电信
159 60.191.208.94 60.191.208.94 浙江省金华市义乌市 红苹果网吧
160 60.191.208.95 60.191.208.169 浙江省金华市 电信
161 60.191.208.170 60.191.208.170 浙江省金华市义乌市 南门街西提岛咖啡
162 60.191.208.171 60.191.208.192 浙江省金华市 电信
163 60.191.208.193 60.191.208.255 浙江省金华市 电信IDC机房
164 60.191.209.0 60.191.211.61 浙江省金华市 电信
165 60.191.211.62 60.191.211.62 浙江省金华市东阳市 永乐宾馆
166 60.191.211.63 60.191.211.153 浙江省金华市 电信
167 60.191.211.154 60.191.211.158 浙江省金华市 浙江广厦建设职业技术学院
168 60.191.211.159 60.191.211.201 浙江省金华市 电信
169 60.191.211.202 60.191.211.202 浙江省金华市东阳市 解放路钻石星网吧
170 60.191.211.203 60.191.212.1 浙江省金华市 电信
171 60.191.212.2 60.191.212.2 浙江省金华市义乌市 顺鑫宾馆
172 60.191.212.3 60.191.212.85 浙江省金华市 电信
173 60.191.212.86 60.191.212.86 浙江省金华市义乌市 速8酒店
174 60.191.212.87 60.191.213.161 浙江省金华市 电信
175 60.191.213.162 60.191.213.162 浙江省金华市永康市 布兰格网咖
176 60.191.213.163 60.191.213.165 浙江省金华市 电信
177 60.191.213.166 60.191.213.166 浙江省金华市永康市 丽中宾馆
178 60.191.213.167 60.191.213.225 浙江省金华市 电信
179 60.191.213.226 60.191.213.226 浙江省金华市永康市 啦啦网吧(南苑路33号)
180 60.191.213.227 60.191.214.33 浙江省金华市 电信
181 60.191.214.34 60.191.214.34 浙江省金华市义乌市 港都宾馆
182 60.191.214.35 60.191.214.207 浙江省金华市 电信
183 60.191.214.208 60.191.214.215 浙江省金华市义乌市 沸蓝网盟宾王路店
184 60.191.214.216 60.191.215.253 浙江省金华市 电信
185 60.191.215.254 60.191.215.254 浙江省金华市 小美网吧
186 60.191.215.255 60.191.216.133 浙江省金华市 电信
187 60.191.216.134 60.191.216.134 浙江省金华市 君度商务酒店
188 60.191.216.135 60.191.218.57 浙江省金华市 电信
189 60.191.218.58 60.191.218.58 浙江省金华市义乌市 大德宾馆
190 60.191.218.59 60.191.218.83 浙江省金华市 电信
191 60.191.218.89 60.191.222.255 浙江省金华市 电信
192 60.191.223.0 60.191.223.255 浙江省金华市 电信IDC机房
193 60.191.224.0 60.191.224.125 浙江省金华市 电信
194 60.191.224.126 60.191.224.126 浙江省金华市 浙江贸易学校
195 60.191.224.127 60.191.224.255 浙江省金华市 电信
196 60.191.225.0 60.191.225.5 浙江省金华市东阳市 电信
197 60.191.225.6 60.191.225.6 浙江省金华市东阳市 横店镇八仙网吧
198 60.191.225.7 60.191.225.25 浙江省金华市东阳市 电信
199 60.191.225.26 60.191.225.26 浙江省金华市东阳市 横店镇八仙网吧
200 60.191.225.27 60.191.225.33 浙江省金华市东阳市 电信
201 60.191.225.34 60.191.225.34 浙江省金华市东阳市 白云边锋网吧
202 60.191.225.35 60.191.225.41 浙江省金华市东阳市 电信
203 60.191.225.42 60.191.225.42 浙江省金华市东阳市 横店闪电网吧
204 60.191.225.43 60.191.225.57 浙江省金华市东阳市 电信
205 60.191.225.58 60.191.225.58 浙江省金华市东阳市 横店红军长征博览城
206 60.191.225.59 60.191.225.61 浙江省金华市东阳市 电信
207 60.191.225.62 60.191.225.62 浙江省金华市东阳市 阳光假日酒店(双岘路141号)
208 60.191.225.63 60.191.225.73 浙江省金华市东阳市 电信
209 60.191.225.74 60.191.225.74 浙江省金华市东阳市 吴宁天外天吧
210 60.191.225.75 60.191.225.93 浙江省金华市东阳市 电信
211 60.191.225.94 60.191.225.94 浙江省金华市东阳市 白云太平洋网吧
212 60.191.225.95 60.191.225.105 浙江省金华市东阳市 电信
213 60.191.225.106 60.191.225.106 浙江省金华市东阳市 背靠背网吧
214 60.191.225.107 60.191.225.133 浙江省金华市东阳市 电信
215 60.191.225.134 60.191.225.134 浙江省金华市东阳市 五洲大酒店
216 60.191.225.135 60.191.225.187 浙江省金华市东阳市 电信
217 60.191.225.188 60.191.225.189 浙江省金华市东阳市 本色网络会所
218 60.191.225.190 60.191.225.221 浙江省金华市东阳市 电信
219 60.191.225.222 60.191.225.222 浙江省金华市东阳市 黉门前七度空间网吧
220 60.191.225.223 60.191.225.249 浙江省金华市东阳市 电信
221 60.191.225.250 60.191.225.250 浙江省金华市东阳市 江湖网络广场
222 60.191.225.251 60.191.225.255 浙江省金华市东阳市 电信
223 60.191.226.0 60.191.226.41 浙江省金华市 电信
224 60.191.226.42 60.191.226.42 浙江省金华市永康市 江南世联网吧
225 60.191.226.43 60.191.226.153 浙江省金华市 电信
226 60.191.226.154 60.191.226.154 浙江省金华市永康市 新海岸网吧
227 60.191.226.155 60.191.226.161 浙江省金华市 电信
228 60.191.226.162 60.191.226.162 浙江省金华市永康市 红太阳网吧
229 60.191.226.163 60.191.227.33 浙江省金华市 电信
230 60.191.227.34 60.191.227.46 浙江省金华市义乌市 枫越网络
231 60.191.227.47 60.191.227.49 浙江省金华市 电信
232 60.191.227.50 60.191.227.50 浙江省金华市义乌市 两极网吧(车站路130号)
233 60.191.227.51 60.191.227.69 浙江省金华市 电信
234 60.191.227.70 60.191.227.70 浙江省金华市义乌市 泡泡网吧
235 60.191.227.71 60.191.227.73 浙江省金华市 电信
236 60.191.227.74 60.191.227.74 浙江省金华市义乌市 飞叶网吧
237 60.191.227.75 60.191.227.81 浙江省金华市 电信
238 60.191.227.82 60.191.227.82 浙江省金华市义乌市 新桥商务宾馆
239 60.191.227.83 60.191.227.85 浙江省金华市 电信
240 60.191.227.86 60.191.227.86 浙江省金华市义乌市 奥伦宾馆
241 60.191.227.87 60.191.227.87 浙江省金华市 电信
242 60.191.227.88 60.191.227.90 浙江省金华市义乌市 星座网吧
243 60.191.227.91 60.191.227.113 浙江省金华市 电信
244 60.191.227.114 60.191.227.114 浙江省金华市义乌市 童店鑫鹏宾馆
245 60.191.227.115 60.191.227.129 浙江省金华市 电信
246 60.191.227.130 60.191.227.130 浙江省金华市义乌市 雨虹网吧(城西)
247 60.191.227.131 60.191.227.137 浙江省金华市 电信
248 60.191.227.138 60.191.227.138 浙江省金华市义乌市 米兰假日酒店
249 60.191.227.139 60.191.227.148 浙江省金华市 电信
250 60.191.227.149 60.191.227.158 浙江省金华市义乌市 工商学院
251 60.191.227.159 60.191.227.193 浙江省金华市 电信
252 60.191.227.194 60.191.227.194 浙江省金华市义乌市 国瑞宾馆
253 60.191.227.195 60.191.227.221 浙江省金华市 电信
254 60.191.227.222 60.191.227.222 浙江省金华市义乌市 侨盛宾馆
255 60.191.227.223 60.191.228.21 浙江省金华市 电信
256 60.191.228.22 60.191.228.22 浙江省金华市江南区 紫月亮网吧
257 60.191.228.23 60.191.228.73 浙江省金华市 电信
258 60.191.228.74 60.191.228.74 浙江省金华市 金东区曙光中学机房
259 60.191.228.75 60.191.228.129 浙江省金华市 电信
260 60.191.228.130 60.191.228.130 浙江省金华市金东区 科源网吧
261 60.191.228.131 60.191.228.181 浙江省金华市 电信
262 60.191.228.182 60.191.228.182 浙江省金华市江南区 仁杰网吧
263 60.191.228.183 60.191.228.193 浙江省金华市 电信
264 60.191.228.194 60.191.228.194 浙江省金华市东阳市 吴宁1+1网吧
265 60.191.228.195 60.191.228.197 浙江省金华市 电信
266 60.191.228.198 60.191.228.198 浙江省金华市江南区 网宇网吧
267 60.191.228.199 60.191.228.210 浙江省金华市 电信
268 60.191.228.211 60.191.228.218 浙江省金华市 快乐行网络发展有限公司
269 60.191.228.219 60.191.230.5 浙江省金华市 电信
270 60.191.230.6 60.191.230.6 浙江省金华市磐安县 心连心网吧
271 60.191.230.7 60.191.230.13 浙江省金华市 电信
272 60.191.230.14 60.191.230.14 浙江省金华市磐安县 凯旋网吧
273 60.191.230.15 60.191.230.15 浙江省金华市 电信
274 60.191.230.16 60.191.230.19 浙江省金华市磐安县 沸蓝网盟磐安店
275 60.191.230.20 60.191.233.69 浙江省金华市 电信
276 60.191.233.70 60.191.233.70 浙江省金华市江南区 龙飞网吧(华飞)
277 60.191.233.71 60.191.233.93 浙江省金华市 电信
278 60.191.233.94 60.191.233.94 浙江省金华市 海信信息科技有限公司(创新大厦3楼)
279 60.191.233.95 60.191.233.153 浙江省金华市 电信
280 60.191.233.154 60.191.233.154 浙江省金华市 婺城区浪涛网吧
281 60.191.233.155 60.191.233.181 浙江省金华市 电信
282 60.191.233.182 60.191.233.182 浙江省金华市 旋风网吧(河盘桥)
283 60.191.233.183 60.191.233.201 浙江省金华市 电信
284 60.191.233.202 60.191.233.202 浙江省金华市江南区 太平洋网吧
285 60.191.233.203 60.191.233.255 浙江省金华市 电信
286 60.191.234.0 60.191.234.29 浙江省金华市武义县 电信
287 60.191.234.30 60.191.234.30 浙江省金华市武义县 朋客网吧
288 60.191.234.31 60.191.234.77 浙江省金华市武义县 电信
289 60.191.234.78 60.191.234.78 浙江省金华市武义县 桐琴时代超人网吧
290 60.191.234.79 60.191.234.255 浙江省金华市武义县 电信
291 60.191.235.0 60.191.235.5 浙江省金华市 电信
292 60.191.235.6 60.191.235.6 浙江省金华市永康市 神话网咖
293 60.191.235.7 60.191.235.13 浙江省金华市 电信
294 60.191.235.14 60.191.235.14 浙江省金华市永康市 县新海岸网吧
295 60.191.235.15 60.191.235.17 浙江省金华市 电信
296 60.191.235.18 60.191.235.18 浙江省金华市 东方网络会所(望春东路208号)
297 60.191.235.19 60.191.235.41 浙江省金华市 电信
298 60.191.235.42 60.191.235.42 浙江省金华市永康市 极线网咖(铜陵西路1号)
299 60.191.235.43 60.191.235.57 浙江省金华市 电信
300 60.191.235.58 60.191.235.58 浙江省金华市永康市 新红网吧(铜陵西路181号)
301 60.191.235.59 60.191.235.145 浙江省金华市 电信
302 60.191.235.146 60.191.235.146 浙江省金华市永康市 紫东驿站宾馆(时代广场)
303 60.191.235.147 60.191.235.151 浙江省金华市 电信
304 60.191.235.152 60.191.235.155 浙江省金华市永康市 公路管理段
305 60.191.235.156 60.191.235.233 浙江省金华市 电信
306 60.191.235.234 60.191.235.234 浙江省金华市永康市 润鑫网吧
307 60.191.235.235 60.191.236.21 浙江省金华市 电信
308 60.191.236.22 60.191.236.22 浙江省金华市义乌市 北苑城中西路嘉苑宾馆
309 60.191.236.23 60.191.236.81 浙江省金华市 电信
310 60.191.236.82 60.191.236.82 浙江省金华市义乌市 金伦宾馆
311 60.191.236.83 60.191.236.89 浙江省金华市 电信
312 60.191.236.90 60.191.236.90 浙江省金华市 浙中新报
313 60.191.236.91 60.191.236.121 浙江省金华市 电信
314 60.191.236.122 60.191.236.122 浙江省金华市义乌市 时运网吧
315 60.191.236.123 60.191.236.133 浙江省金华市 电信
316 60.191.236.134 60.191.236.134 浙江省金华市义乌市 任我行网吧(贝村路418号)
317 60.191.236.135 60.191.236.249 浙江省金华市 电信
318 60.191.236.250 60.191.236.250 浙江省金华市义乌市 之江宾馆
319 60.191.236.251 60.191.237.241 浙江省金华市 电信
320 60.191.237.242 60.191.237.242 浙江省金华市永康市 联城网吧(双飞路28号)
321 60.191.237.243 60.191.238.101 浙江省金华市 电信
322 60.191.238.102 60.191.238.102 浙江省金华市 婺城区蝶恋花网吧
323 60.191.238.103 60.191.240.17 浙江省金华市 电信
324 60.191.240.18 60.191.240.18 浙江省金华市江南区 飞翔网吧
325 60.191.240.19 60.191.240.25 浙江省金华市 电信
326 60.191.240.26 60.191.240.26 浙江省金华市江南区 同方网吧(太阳岛)
327 60.191.240.27 60.191.240.53 浙江省金华市 电信
328 60.191.240.54 60.191.240.54 浙江省金华市江南区 断点网吧(宏伟)
329 60.191.240.55 60.191.240.65 浙江省金华市 电信
330 60.191.240.66 60.191.240.66 浙江省金华市江南区 旗舰网吧(依时代)
331 60.191.240.67 60.191.240.69 浙江省金华市 电信
332 60.191.240.70 60.191.240.70 浙江省金华市 婺城区广播电视总台
333 60.191.240.71 60.191.240.73 浙江省金华市 电信
334 60.191.240.74 60.191.240.74 浙江省金华市婺城区 星光网吧
335 60.191.240.75 60.191.240.129 浙江省金华市 电信
336 60.191.240.130 60.191.240.130 浙江省金华市江南区 腾飞网吧(心意)
337 60.191.240.131 60.191.240.133 浙江省金华市 电信
338 60.191.240.134 60.191.240.134 浙江省金华市金东区 元初网吧
339 60.191.240.135 60.191.240.157 浙江省金华市 电信
340 60.191.240.158 60.191.240.158 浙江省金华市江南区 求索网吧
341 60.191.240.159 60.191.240.169 浙江省金华市 电信
342 60.191.240.170 60.191.240.170 浙江省金华市江南区 安馨网吧(好心情)
343 60.191.240.171 60.191.240.173 浙江省金华市 电信
344 60.191.240.174 60.191.240.174 浙江省金华市婺城区 后城里网吧
345 60.191.240.175 60.191.240.177 浙江省金华市 电信
346 60.191.240.178 60.191.240.178 浙江省金华市江南区 易加佳宾虹路网吧(南极星)
347 60.191.240.179 60.191.240.255 浙江省金华市 电信
348 60.191.241.0 60.191.241.1 浙江省金华市东阳市 电信
349 60.191.241.2 60.191.241.2 浙江省金华市东阳市 白云忘不了网吧
350 60.191.241.3 60.191.241.5 浙江省金华市东阳市 电信
351 60.191.241.6 60.191.241.6 浙江省金华市东阳市 雨中星网吧
352 60.191.241.7 60.191.241.9 浙江省金华市东阳市 电信
353 60.191.241.10 60.191.241.10 浙江省金华市东阳市 江北旭东网吧
354 60.191.241.11 60.191.241.13 浙江省金华市东阳市 电信
355 60.191.241.14 60.191.241.14 浙江省金华市东阳市 星级网吧
356 60.191.241.15 60.191.241.17 浙江省金华市东阳市 电信
357 60.191.241.18 60.191.241.18 浙江省金华市东阳市 吴宁和平年代网吧
358 60.191.241.19 60.191.241.21 浙江省金华市东阳市 电信
359 60.191.241.22 60.191.241.22 浙江省金华市东阳市 天下网吧
360 60.191.241.23 60.191.241.33 浙江省金华市东阳市 电信
361 60.191.241.34 60.191.241.34 浙江省金华市东阳市 飞天网盟兄弟网络广场
362 60.191.241.35 60.191.241.37 浙江省金华市东阳市 电信
363 60.191.241.38 60.191.241.38 浙江省金华市东阳市 世纪之光网吧
364 60.191.241.39 60.191.241.45 浙江省金华市东阳市 电信
365 60.191.241.46 60.191.241.46 浙江省金华市东阳市 吴宁东星网吧
366 60.191.241.47 60.191.241.49 浙江省金华市东阳市 电信
367 60.191.241.50 60.191.241.50 浙江省金华市东阳市 任我行网吧
368 60.191.241.51 60.191.241.57 浙江省金华市东阳市 电信
369 60.191.241.58 60.191.241.58 浙江省金华市东阳市 千祥新时代吧
370 60.191.241.59 60.191.241.77 浙江省金华市东阳市 电信
371 60.191.241.78 60.191.241.78 浙江省金华市东阳市 千祥三联网吧
372 60.191.241.79 60.191.241.81 浙江省金华市东阳市 电信
373 60.191.241.82 60.191.241.82 浙江省金华市东阳市 横店开心网吧
374 60.191.241.83 60.191.241.89 浙江省金华市东阳市 电信
375 60.191.241.90 60.191.241.90 浙江省金华市东阳市 江北山口网吧
376 60.191.241.91 60.191.241.117 浙江省金华市东阳市 电信
377 60.191.241.118 60.191.241.118 浙江省金华市东阳市 横店芝麻开门
378 60.191.241.119 60.191.241.121 浙江省金华市东阳市 电信
379 60.191.241.122 60.191.241.122 浙江省金华市东阳市 白云商城网吧
380 60.191.241.123 60.191.241.125 浙江省金华市东阳市 电信
381 60.191.241.126 60.191.241.126 浙江省金华市东阳市 航天网吧
382 60.191.241.127 60.191.241.137 浙江省金华市东阳市 电信
383 60.191.241.138 60.191.241.138 浙江省金华市东阳市 横店镇名人网吧
384 60.191.241.139 60.191.241.145 浙江省金华市东阳市 电信
385 60.191.241.146 60.191.241.146 浙江省金华市东阳市 横店现代网吧
386 60.191.241.147 60.191.241.161 浙江省金华市东阳市 电信
387 60.191.241.162 60.191.241.162 浙江省金华市东阳市 钻石星网吧
388 60.191.241.163 60.191.241.165 浙江省金华市东阳市 电信
389 60.191.241.166 60.191.241.166 浙江省金华市东阳市 和平年代酒店(南街口广场)
390 60.191.241.167 60.191.241.185 浙江省金华市东阳市 电信
391 60.191.241.186 60.191.241.186 浙江省金华市东阳市 吴宁天极网吧
392 60.191.241.187 60.191.241.201 浙江省金华市东阳市 电信
393 60.191.241.202 60.191.241.202 浙江省金华市东阳市 横店太空飞船网吧
394 60.191.241.203 60.191.241.205 浙江省金华市东阳市 电信
395 60.191.241.206 60.191.241.206 浙江省金华市东阳市 横店太人飞船网吧
396 60.191.241.207 60.191.241.225 浙江省金华市东阳市 电信
397 60.191.241.226 60.191.241.226 浙江省金华市东阳市 电脑城
398 60.191.241.227 60.191.241.229 浙江省金华市东阳市 电信
399 60.191.241.230 60.191.241.230 浙江省金华市东阳市 南马蓝天网吧
400 60.191.241.231 60.191.241.237 浙江省金华市东阳市 电信
401 60.191.241.238 60.191.241.238 浙江省金华市东阳市 横店地球人吧
402 60.191.241.239 60.191.241.249 浙江省金华市东阳市 电信
403 60.191.241.250 60.191.241.250 浙江省金华市东阳市 白云蓝点网吧
404 60.191.241.251 60.191.241.255 浙江省金华市东阳市 电信
405 60.191.242.0 60.191.242.1 浙江省金华市 电信
406 60.191.242.2 60.191.242.2 浙江省金华市浦江县 新三毛网吧(和平南路10号二楼)
407 60.191.242.3 60.191.242.9 浙江省金华市 电信
408 60.191.242.10 60.191.242.10 浙江省金华市浦江县 逍遥网吧
409 60.191.242.11 60.191.242.13 浙江省金华市 电信
410 60.191.242.14 60.191.242.14 浙江省金华市浦江县 梦幻网吧
411 60.191.242.15 60.191.242.33 浙江省金华市 电信
412 60.191.242.34 60.191.242.34 浙江省金华市浦江县 兴业网吧
413 60.191.242.35 60.191.242.37 浙江省金华市 电信
414 60.191.242.38 60.191.242.38 浙江省金华市浦江县 郑家坞网吧(郑家坞霞浦路99号)
415 60.191.242.39 60.191.242.41 浙江省金华市 电信
416 60.191.242.42 60.191.242.42 浙江省金华市浦江县 太空网吧
417 60.191.242.43 60.191.242.53 浙江省金华市 电信
418 60.191.242.54 60.191.242.54 浙江省金华市浦江县 方正网吧
419 60.191.242.55 60.191.242.56 浙江省金华市 电信
420 60.191.242.57 60.191.242.57 浙江省金华市浦江县 清风网吧(黄宅镇)
421 60.191.242.58 60.191.242.65 浙江省金华市 电信
422 60.191.242.66 60.191.242.66 浙江省金华市浦江县 新世纪网吧
423 60.191.242.67 60.191.242.69 浙江省金华市 电信
424 60.191.242.70 60.191.242.70 浙江省金华市浦江县 黄宅镇希望网吧
425 60.191.242.71 60.191.242.105 浙江省金华市 电信
426 60.191.242.106 60.191.242.106 浙江省金华市浦江县 聊天网吧
427 60.191.242.107 60.191.242.117 浙江省金华市 电信
428 60.191.242.118 60.191.242.118 浙江省金华市浦江县 磊磊网吧
429 60.191.242.119 60.191.242.121 浙江省金华市 电信
430 60.191.242.122 60.191.242.122 浙江省金华市浦江县 联友娱乐网吧
431 60.191.242.123 60.191.242.149 浙江省金华市 电信
432 60.191.242.150 60.191.242.150 浙江省金华市浦江县 天海宾馆
433 60.191.242.151 60.191.242.205 浙江省金华市 电信
434 60.191.242.206 60.191.242.206 浙江省金华市浦江县 水晶网吧
435 60.191.242.207 60.191.242.241 浙江省金华市 电信
436 60.191.242.242 60.191.242.242 浙江省金华市浦江县 图书馆电子阅览室
437 60.191.242.243 60.191.242.255 浙江省金华市 电信
438 60.191.243.0 60.191.243.4 浙江省金华市永康市 电信
439 60.191.243.5 60.191.243.5 浙江省金华市永康市 追忆网吧
440 60.191.243.6 60.191.243.17 浙江省金华市永康市 电信
441 60.191.243.18 60.191.243.18 浙江省金华市永康市 桥下红葡萄网吧
442 60.191.243.19 60.191.243.25 浙江省金华市永康市 电信
443 60.191.243.26 60.191.243.26 浙江省金华市永康市 西城金手指网吧
444 60.191.243.27 60.191.243.81 浙江省金华市永康市 电信
445 60.191.243.82 60.191.243.82 浙江省金华市永康市 丽州高级中学
446 60.191.243.83 60.191.243.105 浙江省金华市永康市 电信
447 60.191.243.106 60.191.243.106 浙江省金华市永康市 江南甲第大酒店
448 60.191.243.107 60.191.243.193 浙江省金华市永康市 电信
449 60.191.243.194 60.191.243.195 浙江省金华市永康市 江南新世纪网吧
450 60.191.243.196 60.191.243.251 浙江省金华市永康市 电信
451 60.191.243.252 60.191.243.255 浙江省金华市永康市 今风传媒网络有限公司
452 60.191.244.0 60.191.244.0 浙江省金华市 电信
453 60.191.244.1 60.191.244.1 浙江省金华市义乌市 点津网络技术有限公司
454 60.191.244.2 60.191.244.2 浙江省金华市 电信
455 60.191.244.3 60.191.244.3 浙江省金华市义乌市 和生堂参茸有限公司
456 60.191.244.4 60.191.244.4 浙江省金华市 电信
457 60.191.244.5 60.191.244.5 浙江省金华市 电信DNS服务器
458 60.191.244.6 60.191.245.5 浙江省金华市 电信
459 60.191.245.6 60.191.245.6 浙江省金华市江南区 易加佳金衢路网吧(启明星)
460 60.191.245.7 60.191.245.25 浙江省金华市 电信
461 60.191.245.26 60.191.245.26 浙江省金华市江南区 鱼飞网吧
462 60.191.245.27 60.191.245.29 浙江省金华市 电信
463 60.191.245.30 60.191.245.30 浙江省金华市婺城区 金兴网吧
464 60.191.245.31 60.191.245.41 浙江省金华市 电信
465 60.191.245.42 60.191.245.42 浙江省金华市江南区 艾缘网吧
466 60.191.245.43 60.191.245.45 浙江省金华市 电信
467 60.191.245.46 60.191.245.46 浙江省金华市江南区 华倩网吧
468 60.191.245.47 60.191.245.73 浙江省金华市 电信
469 60.191.245.74 60.191.245.74 浙江省金华市 飞雪网城
470 60.191.245.75 60.191.245.113 浙江省金华市 电信
471 60.191.245.114 60.191.245.114 浙江省金华市东阳市 先锋网吧
472 60.191.245.115 60.191.245.117 浙江省金华市 电信
473 60.191.245.118 60.191.245.118 浙江省金华市婺城区 连星网吧
474 60.191.245.119 60.191.245.129 浙江省金华市 电信
475 60.191.245.130 60.191.245.130 浙江省金华市江南区 希望网吧(八一南街1251号)
476 60.191.245.131 60.191.245.137 浙江省金华市 电信
477 60.191.245.138 60.191.245.138 浙江省金华市江南区 育人网吧(上游)
478 60.191.245.139 60.191.245.141 浙江省金华市 电信
479 60.191.245.142 60.191.245.142 浙江省金华市江南区 不休网吧
480 60.191.245.143 60.191.245.145 浙江省金华市 电信
481 60.191.245.146 60.191.245.146 浙江省金华市江南区 豪情网吧(双星)
482 60.191.245.147 60.191.245.153 浙江省金华市 电信
483 60.191.245.154 60.191.245.154 浙江省金华市金东区 凤翔网吧
484 60.191.245.155 60.191.245.165 浙江省金华市 电信
485 60.191.245.166 60.191.245.166 浙江省金华市江南区 绝天子网吧
486 60.191.245.167 60.191.245.177 浙江省金华市 电信
487 60.191.245.178 60.191.245.178 浙江省金华市 索菲亚宾馆
488 60.191.245.179 60.191.245.181 浙江省金华市 电信
489 60.191.245.182 60.191.245.182 浙江省金华市 千寻网吧(人民西路822号)
490 60.191.245.183 60.191.245.185 浙江省金华市 电信
491 60.191.245.186 60.191.245.186 浙江省金华市金东区 宇兰网吧
492 60.191.245.187 60.191.245.201 浙江省金华市 电信
493 60.191.245.202 60.191.245.202 浙江省金华市江南区 北斗星网吧
494 60.191.245.203 60.191.245.229 浙江省金华市 电信
495 60.191.245.230 60.191.245.230 浙江省金华市婺城区 奇迹网吧
496 60.191.245.231 60.191.245.255 浙江省金华市 电信
497 60.191.246.0 60.191.246.81 浙江省金华市义乌市 电信
498 60.191.246.82 60.191.246.82 浙江省金华市义乌市 凯云网吧
499 60.191.246.83 60.191.246.93 浙江省金华市义乌市 电信
500 60.191.246.94 60.191.246.94 浙江省金华市义乌市 欧成宾馆
501 60.191.246.95 60.191.246.137 浙江省金华市义乌市 电信
502 60.191.246.138 60.191.246.138 浙江省金华市义乌市 小山宾馆
503 60.191.246.139 60.191.246.161 浙江省金华市义乌市 电信
504 60.191.246.162 60.191.246.162 浙江省金华市义乌市 东都宾馆
505 60.191.246.163 60.191.246.181 浙江省金华市义乌市 电信
506 60.191.246.182 60.191.246.182 浙江省金华市义乌市 兰生宾馆
507 60.191.246.183 60.191.246.185 浙江省金华市义乌市 电信
508 60.191.246.186 60.191.246.186 浙江省金华市义乌市 蒲公英网吧
509 60.191.246.187 60.191.246.217 浙江省金华市义乌市 电信
510 60.191.246.218 60.191.246.218 浙江省金华市义乌市 友谊宾馆
511 60.191.246.219 60.191.246.219 浙江省金华市义乌市 电信
512 60.191.246.220 60.191.246.223 浙江省金华市义乌市 红苹果网吧
513 60.191.246.224 60.191.246.249 浙江省金华市义乌市 电信
514 60.191.246.250 60.191.246.250 浙江省金华市义乌市 欣缘网吧
515 60.191.246.251 60.191.246.255 浙江省金华市义乌市 电信
516 60.191.247.0 60.191.247.33 浙江省金华市武义县 电信
517 60.191.247.34 60.191.247.34 浙江省金华市武义县 幸福网吧
518 60.191.247.35 60.191.247.41 浙江省金华市武义县 电信
519 60.191.247.42 60.191.247.42 浙江省金华市武义县 智多星网吧
520 60.191.247.43 60.191.247.85 浙江省金华市武义县 电信
521 60.191.247.86 60.191.247.86 浙江省金华市武义县 深兰网络广场
522 60.191.247.87 60.191.247.137 浙江省金华市武义县 电信
523 60.191.247.138 60.191.247.138 浙江省金华市武义县 天堂网吧
524 60.191.247.139 60.191.247.149 浙江省金华市武义县 电信
525 60.191.247.150 60.191.247.150 浙江省金华市武义县 丹龙休闲用品有限公司
526 60.191.247.151 60.191.247.233 浙江省金华市武义县 电信
527 60.191.247.234 60.191.247.234 浙江省金华市武义县 天堂网吧
528 60.191.247.235 60.191.247.255 浙江省金华市武义县 电信
529 60.191.248.0 60.191.251.25 浙江省金华市 电信
530 60.191.251.26 60.191.251.26 浙江省金华市婺城区 潮流网吧
531 60.191.251.27 60.191.251.49 浙江省金华市 电信
532 60.191.251.50 60.191.251.50 浙江省金华市金东区 源东逐鹿网吧
533 60.191.251.51 60.191.251.53 浙江省金华市 电信
534 60.191.251.54 60.191.251.54 浙江省金华市婺城区 琅峰山网吧
535 60.191.251.55 60.191.251.69 浙江省金华市 电信
536 60.191.251.70 60.191.251.70 浙江省金华市江南区 星驰网吧(环球)
537 60.191.251.71 60.191.251.113 浙江省金华市 电信
538 60.191.251.114 60.191.251.114 浙江省金华市金东区 傅村易浩网吧
539 60.191.251.115 60.191.251.117 浙江省金华市 电信
540 60.191.251.118 60.191.251.118 浙江省金华市金东区 东关宏兴网吧
541 60.191.251.119 60.191.252.255 浙江省金华市 电信
542 60.191.253.0 60.191.253.1 浙江省金华市义乌市 电信
543 60.191.253.2 60.191.253.2 浙江省金华市义乌市 热血网吧
544 60.191.253.3 60.191.253.5 浙江省金华市义乌市 电信
545 60.191.253.6 60.191.253.6 浙江省金华市义乌市 热血网吧
546 60.191.253.7 60.191.253.9 浙江省金华市义乌市 电信
547 60.191.253.10 60.191.253.10 浙江省金华市义乌市 点遐网吧
548 60.191.253.11 60.191.253.17 浙江省金华市义乌市 电信
549 60.191.253.18 60.191.253.18 浙江省金华市义乌市 黑木崖网吧
550 60.191.253.19 60.191.253.25 浙江省金华市义乌市 电信
551 60.191.253.26 60.191.253.26 浙江省金华市义乌市 黑木涯网吧(江滨西路363号)
552 60.191.253.27 60.191.253.29 浙江省金华市义乌市 电信
553 60.191.253.30 60.191.253.30 浙江省金华市义乌市 梅湖宾馆
554 60.191.253.31 60.191.253.37 浙江省金华市义乌市 电信
555 60.191.253.38 60.191.253.38 浙江省金华市义乌市 云天网吧
556 60.191.253.39 60.191.253.53 浙江省金华市义乌市 电信
557 60.191.253.54 60.191.253.54 浙江省金华市义乌市 闪电网吧
558 60.191.253.55 60.191.253.57 浙江省金华市义乌市 电信
559 60.191.253.58 60.191.253.58 浙江省金华市义乌市 闪电网吧
560 60.191.253.59 60.191.253.85 浙江省金华市义乌市 电信
561 60.191.253.86 60.191.253.86 浙江省金华市义乌市 假日之星酒店
562 60.191.253.87 60.191.253.89 浙江省金华市义乌市 电信
563 60.191.253.90 60.191.253.90 浙江省金华市义乌市 剑缘网吧
564 60.191.253.91 60.191.253.97 浙江省金华市义乌市 电信
565 60.191.253.98 60.191.253.98 浙江省金华市义乌市 城店南路点遐网吧
566 60.191.253.99 60.191.253.153 浙江省金华市义乌市 电信
567 60.191.253.154 60.191.253.154 浙江省金华市义乌市 梦幻岛网吧
568 60.191.253.155 60.191.253.159 浙江省金华市义乌市 电信
569 60.191.253.160 60.191.253.167 浙江省金华市义乌市 沙巴克网吧
570 60.191.253.168 60.191.253.173 浙江省金华市义乌市 电信
571 60.191.253.174 60.191.253.174 浙江省金华市义乌市 帝国网吧
572 60.191.253.175 60.191.253.177 浙江省金华市义乌市 电信
573 60.191.253.178 60.191.253.178 浙江省金华市义乌市 雷霆网吧
574 60.191.253.179 60.191.253.255 浙江省金华市义乌市 电信
575 60.191.254.0 60.191.254.255 浙江省金华市 电信IDC机房
576 60.191.255.0 60.191.255.61 浙江省金华市 电信
577 60.191.255.62 60.191.255.62 浙江省金华市东阳市 阳光假日酒店(双岘路)
578 60.191.255.63 60.191.255.255 浙江省金华市 电信
579 61.130.37.0 61.130.39.255 浙江省金华市 电信
580 61.130.40.0 61.130.43.255 浙江省金华市义乌市 电信
581 61.130.126.0 61.130.126.255 浙江省金华市 电信
582 61.130.151.0 61.130.156.255 浙江省金华市 电信
583 61.130.157.0 61.130.159.255 浙江省金华市义乌市 电信
584 61.130.188.0 61.130.189.127 浙江省金华市 电信
585 61.153.32.0 61.153.32.138 浙江省金华市 /永康市电信
586 61.153.32.139 61.153.32.139 浙江省金华市 电信IDC机房
587 61.153.32.140 61.153.32.143 浙江省金华市 /永康市电信
588 61.153.32.144 61.153.32.144 浙江省金华市东阳市 电信局
589 61.153.32.145 61.153.32.186 浙江省金华市 /永康市电信
590 61.153.32.187 61.153.32.187 浙江省金华市武义县 文化大世界网吧
591 61.153.32.188 61.153.32.193 浙江省金华市 /永康市电信
592 61.153.32.194 61.153.32.194 浙江省金华市武义县 星期八网吧
593 61.153.32.195 61.153.32.201 浙江省金华市 /永康市电信
594 61.153.32.202 61.153.32.202 浙江省金华市永康市 新快线网吧(文溪路47-61)
595 61.153.32.203 61.153.32.203 浙江省金华市 /永康市电信
596 61.153.32.204 61.153.32.207 浙江省金华市永康市 明珠大酒店
597 61.153.32.208 61.153.32.255 浙江省金华市 /永康市电信
598 61.153.34.0 61.153.34.255 浙江省金华市 浙江师范大学
599 61.153.35.0 61.153.35.2 浙江省金华市 电信
600 61.153.35.3 61.153.35.5 浙江省金华市 双龙南街276号金华日报社
601 61.153.35.6 61.153.35.255 浙江省金华市 电信
602 61.153.96.0 61.153.103.255 浙江省金华市 电信
603 61.153.128.0 61.153.135.255 浙江省金华市 电信
604 61.153.158.0 61.153.158.4 浙江省金华市东阳市
605 61.153.158.5 61.153.158.5 浙江省金华市东阳市 吴宁米奇网吧
606 61.153.158.6 61.153.158.33 浙江省金华市东阳市
607 61.153.158.34 61.153.158.34 浙江省金华市 贝贝网吧
608 61.153.158.35 61.153.158.35 浙江省金华市东阳市 吴宁星空网友俱乐部
609 61.153.158.36 61.153.158.42 浙江省金华市东阳市
610 61.153.158.43 61.153.158.46 浙江省金华市东阳市 甲壳虫网吧
611 61.153.158.47 61.153.158.49 浙江省金华市东阳市
612 61.153.158.50 61.153.158.50 浙江省金华市东阳市 吴宁飞天网吧
613 61.153.158.51 61.153.158.53 浙江省金华市东阳市 飞天网盟总店
614 61.153.158.54 61.153.158.59 浙江省金华市东阳市
615 61.153.158.60 61.153.158.60 浙江省金华市东阳市 好乐多网吧
616 61.153.158.61 61.153.158.65 浙江省金华市东阳市
617 61.153.158.66 61.153.158.66 浙江省金华市东阳市 吴宁依然网吧
618 61.153.158.67 61.153.158.73 浙江省金华市东阳市
619 61.153.158.74 61.153.158.76 浙江省金华市东阳市 飞天网盟兄弟网络广场
620 61.153.158.77 61.153.158.77 浙江省金华市东阳市 吴宁兄弟网络广场
621 61.153.158.78 61.153.158.78 浙江省金华市东阳市 飞天网盟兄弟网络广场
622 61.153.158.79 61.153.158.81 浙江省金华市东阳市
623 61.153.158.82 61.153.158.82 浙江省金华市东阳市 吴宁群星网吧
624 61.153.158.83 61.153.158.93 浙江省金华市东阳市
625 61.153.158.94 61.153.158.94 浙江省金华市东阳市 吴宁清风网吧
626 61.153.158.95 61.153.158.113 浙江省金华市东阳市
627 61.153.158.114 61.153.158.114 浙江省金华市东阳市 白云大光明吧
628 61.153.158.115 61.153.158.117 浙江省金华市东阳市
629 61.153.158.118 61.153.158.118 浙江省金华市 现代网吧
630 61.153.158.119 61.153.158.121 浙江省金华市东阳市
631 61.153.158.122 61.153.158.122 浙江省金华市东阳市 白云流星网吧
632 61.153.158.123 61.153.158.137 浙江省金华市东阳市
633 61.153.158.138 61.153.158.138 浙江省金华市东阳市 白云兄弟网吧
634 61.153.158.139 61.153.158.145 浙江省金华市东阳市
635 61.153.158.146 61.153.158.146 浙江省金华市东阳市 巍山宝马网吧
636 61.153.158.147 61.153.158.153 浙江省金华市东阳市
637 61.153.158.154 61.153.158.154 浙江省金华市东阳市 江北江滨网吧
638 61.153.158.155 61.153.158.157 浙江省金华市东阳市
639 61.153.158.158 61.153.158.158 浙江省金华市东阳市 白云金苹果吧
640 61.153.158.159 61.153.158.160 浙江省金华市东阳市
641 61.153.158.161 61.153.158.161 浙江省金华市东阳市 吴宁新阳光吧
642 61.153.158.162 61.153.158.169 浙江省金华市东阳市
643 61.153.158.170 61.153.158.170 浙江省金华市东阳市 白云国际网吧
644 61.153.158.171 61.153.158.173 浙江省金华市东阳市
645 61.153.158.174 61.153.158.174 浙江省金华市东阳市 主题网友俱乐部
646 61.153.158.175 61.153.159.1 浙江省金华市东阳市
647 61.153.159.2 61.153.159.2 浙江省金华市东阳市 吴宁浪漫网吧
648 61.153.159.3 61.153.159.9 浙江省金华市东阳市
649 61.153.159.10 61.153.159.10 浙江省金华市东阳市 白云星球网吧
650 61.153.159.11 61.153.159.17 浙江省金华市东阳市
651 61.153.159.18 61.153.159.18 浙江省金华市东阳市 白云十里头网吧
652 61.153.159.19 61.153.159.21 浙江省金华市东阳市
653 61.153.159.22 61.153.159.22 浙江省金华市东阳市 南马新新网吧
654 61.153.159.23 61.153.159.25 浙江省金华市东阳市
655 61.153.159.26 61.153.159.26 浙江省金华市东阳市 黄田畈天天旺吧
656 61.153.159.27 61.153.159.33 浙江省金华市东阳市
657 61.153.159.34 61.153.159.34 浙江省金华市东阳市 红太阳网吧
658 61.153.159.35 61.153.159.37 浙江省金华市东阳市
659 61.153.159.38 61.153.159.38 浙江省金华市东阳市 吴宁艺海网吧
660 61.153.159.39 61.153.159.41 浙江省金华市东阳市
661 61.153.159.42 61.153.159.42 浙江省金华市东阳市 白云天地网吧
662 61.153.159.43 61.153.159.57 浙江省金华市东阳市
663 61.153.159.58 61.153.159.59 浙江省金华市东阳市 横店八仙网吧
664 61.153.159.60 61.153.159.61 浙江省金华市东阳市
665 61.153.159.62 61.153.159.62 浙江省金华市东阳市 南马蓝天网吧
666 61.153.159.63 61.153.159.73 浙江省金华市东阳市
667 61.153.159.74 61.153.159.74 浙江省金华市东阳市 吴宁相约网吧
668 61.153.159.75 61.153.159.81 浙江省金华市东阳市
669 61.153.159.82 61.153.159.82 浙江省金华市东阳市 巍山万通网吧
670 61.153.159.83 61.153.159.89 浙江省金华市东阳市
671 61.153.159.90 61.153.159.90 浙江省金华市东阳市 湖溪江南网吧
672 61.153.159.91 61.153.159.97 浙江省金华市东阳市
673 61.153.159.98 61.153.159.98 浙江省金华市东阳市 城东信海网吧
674 61.153.159.99 61.153.159.105 浙江省金华市东阳市
675 61.153.159.106 61.153.159.106 浙江省金华市东阳市 横店三星网吧
676 61.153.159.107 61.153.159.109 浙江省金华市东阳市
677 61.153.159.110 61.153.159.110 浙江省金华市东阳市 横店指间缘网吧
678 61.153.159.111 61.153.159.125 浙江省金华市东阳市
679 61.153.159.126 61.153.159.126 浙江省金华市东阳市 横店天一庄吧
680 61.153.159.127 61.153.159.129 浙江省金华市东阳市
681 61.153.159.130 61.153.159.130 浙江省金华市东阳市 横店三星网吧
682 61.153.159.131 61.153.159.133 浙江省金华市东阳市
683 61.153.159.134 61.153.159.134 浙江省金华市东阳市 横店百乐城吧
684 61.153.159.135 61.153.159.137 浙江省金华市东阳市
685 61.153.159.138 61.153.159.138 浙江省金华市东阳市 横店八面风吧
686 61.153.159.139 61.153.159.139 浙江省金华市东阳市 横店八面风二楼网吧
687 61.153.159.140 61.153.159.145 浙江省金华市东阳市
688 61.153.159.146 61.153.159.146 浙江省金华市东阳市 巍山海浪网吧
689 61.153.159.147 61.153.159.149 浙江省金华市东阳市
690 61.153.159.150 61.153.159.150 浙江省金华市东阳市 白云星宇网吧
691 61.153.159.151 61.153.159.161 浙江省金华市东阳市
692 61.153.159.162 61.153.159.162 浙江省金华市东阳市 城东凯凯网吧
693 61.153.159.163 61.153.159.165 浙江省金华市东阳市
694 61.153.159.166 61.153.159.166 浙江省金华市东阳市 城东天天红吧
695 61.153.159.167 61.153.159.201 浙江省金华市东阳市
696 61.153.159.202 61.153.159.202 浙江省金华市东阳市 白云少可网吧
697 61.153.159.203 61.153.159.217 浙江省金华市东阳市
698 61.153.159.218 61.153.159.218 浙江省金华市东阳市 横店情缘吧
699 61.153.159.219 61.153.159.255 浙江省金华市东阳市
700 61.153.248.0 61.153.248.18 浙江省金华市 电信
701 61.153.248.19 61.153.248.19 浙江省金华市 都市网吧
702 61.153.248.20 61.153.248.22 浙江省金华市 电信
703 61.153.248.23 61.153.248.23 浙江省金华市 新青年网吧
704 61.153.248.24 61.153.248.103 浙江省金华市 电信
705 61.153.248.104 61.153.248.104 浙江省金华市 泡泡网吧
706 61.153.248.105 61.153.248.122 浙江省金华市 电信
707 61.153.248.123 61.153.248.123 浙江省金华市 浙中网络公司
708 61.153.248.124 61.153.248.131 浙江省金华市 电信
709 61.153.248.132 61.153.248.135 浙江省金华市永康市 万事达集团有限公司
710 61.153.248.136 61.153.248.224 浙江省金华市 电信
711 61.153.248.225 61.153.248.225 浙江省金华市 江北河上桥同心网吧
712 61.153.248.226 61.153.249.1 浙江省金华市 电信
713 61.153.249.2 61.153.249.2 浙江省金华市永康市 东城你我他网吧
714 61.153.249.3 61.153.249.5 浙江省金华市 电信
715 61.153.249.6 61.153.249.6 浙江省金华市永康市 江南泡泡网吧
716 61.153.249.7 61.153.249.9 浙江省金华市 电信
717 61.153.249.10 61.153.249.10 浙江省金华市永康市 玩者网咖
718 61.153.249.11 61.153.249.13 浙江省金华市 电信
719 61.153.249.14 61.153.249.14 浙江省金华市永康市 钻石网络会所(溪中东路147号)
720 61.153.249.15 61.153.249.17 浙江省金华市 电信
721 61.153.249.18 61.153.249.18 浙江省金华市永康市 东城蓝林网吧
722 61.153.249.19 61.153.249.21 浙江省金华市 电信
723 61.153.249.22 61.153.249.22 浙江省金华市永康市 江南小丫网吧
724 61.153.249.23 61.153.249.33 浙江省金华市 电信
725 61.153.249.34 61.153.249.34 浙江省金华市永康市 三鑫网吧
726 61.153.249.35 61.153.249.41 浙江省金华市 电信
727 61.153.249.42 61.153.249.42 浙江省金华市 桃园网吧
728 61.153.249.43 61.153.249.45 浙江省金华市 电信
729 61.153.249.46 61.153.249.46 浙江省金华市永康市 科技园星空网吧
730 61.153.249.47 61.153.249.49 浙江省金华市 电信
731 61.153.249.50 61.153.249.50 浙江省金华市永康市 东城新时空网吧
732 61.153.249.51 61.153.249.53 浙江省金华市 电信
733 61.153.249.54 61.153.249.54 浙江省金华市永康市 东城春源网吧
734 61.153.249.55 61.153.249.57 浙江省金华市 电信
735 61.153.249.58 61.153.249.58 浙江省金华市永康市 西城三科网吧
736 61.153.249.59 61.153.249.61 浙江省金华市 电信
737 61.153.249.62 61.153.249.62 浙江省金华市永康市 东城都市网吧
738 61.153.249.63 61.153.249.65 浙江省金华市 电信
739 61.153.249.66 61.153.249.66 浙江省金华市永康市 新青年网吧
740 61.153.249.67 61.153.249.69 浙江省金华市 电信
741 61.153.249.70 61.153.249.70 浙江省金华市永康市 西城黎明网吧
742 61.153.249.71 61.153.249.73 浙江省金华市 电信
743 61.153.249.74 61.153.249.74 浙江省金华市永康市 东城东方网吧
744 61.153.249.75 61.153.249.77 浙江省金华市 电信
745 61.153.249.78 61.153.249.78 浙江省金华市永康市 西城闲人网吧
746 61.153.249.79 61.153.249.81 浙江省金华市 电信
747 61.153.249.82 61.153.249.82 浙江省金华市永康市 都市网吧(丽州中路39号)
748 61.153.249.83 61.153.249.85 浙江省金华市 电信
749 61.153.249.86 61.153.249.86 浙江省金华市永康市 江南紫云阁网吧
750 61.153.249.87 61.153.249.89 浙江省金华市 电信
751 61.153.249.90 61.153.249.90 浙江省金华市永康市 西城新人类网吧
752 61.153.249.91 61.153.249.93 浙江省金华市 电信
753 61.153.249.94 61.153.249.94 浙江省金华市永康市 科技园零点网吧
754 61.153.249.95 61.153.249.97 浙江省金华市 电信
755 61.153.249.98 61.153.249.98 浙江省金华市永康市 东城四方网吧
756 61.153.249.99 61.153.249.101 浙江省金华市 电信
757 61.153.249.102 61.153.249.102 浙江省金华市永康市 江南清风网吧
758 61.153.249.103 61.153.249.105 浙江省金华市 电信
759 61.153.249.106 61.153.249.106 浙江省金华市永康市 桥下流星雨网吧
760 61.153.249.107 61.153.249.109 浙江省金华市 电信
761 61.153.249.110 61.153.249.110 浙江省金华市 世联网吧
762 61.153.249.111 61.153.249.113 浙江省金华市 电信
763 61.153.249.114 61.153.249.114 浙江省金华市永康市 西城追忆网吧
764 61.153.249.115 61.153.249.117 浙江省金华市 电信
765 61.153.249.118 61.153.249.118 浙江省金华市永康市 西城蓝苹果网吧
766 61.153.249.119 61.153.249.121 浙江省金华市 电信
767 61.153.249.122 61.153.249.122 浙江省金华市永康市 西城飞鱼网吧
768 61.153.249.123 61.153.249.125 浙江省金华市 电信
769 61.153.249.126 61.153.249.126 浙江省金华市永康市 西城悠游网吧
770 61.153.249.127 61.153.249.133 浙江省金华市 电信
771 61.153.249.134 61.153.249.134 浙江省金华市磐安县 新潮网吧
772 61.153.249.135 61.153.249.137 浙江省金华市 电信
773 61.153.249.138 61.153.249.138 浙江省金华市磐安县 吉祥鸟网吧
774 61.153.249.139 61.153.249.141 浙江省金华市 电信
775 61.153.249.142 61.153.249.142 浙江省金华市磐安县 红蜻蜓网吧
776 61.153.249.143 61.153.249.145 浙江省金华市 电信
777 61.153.249.146 61.153.249.146 浙江省金华市磐安县 好运网吧
778 61.153.249.147 61.153.249.149 浙江省金华市 电信
779 61.153.249.150 61.153.249.150 浙江省金华市磐安县 起点网吧
780 61.153.249.151 61.153.249.161 浙江省金华市 电信
781 61.153.249.162 61.153.249.162 浙江省金华市磐安县 金鑫网吧
782 61.153.249.163 61.153.249.185 浙江省金华市 电信
783 61.153.249.186 61.153.249.186 浙江省金华市磐安县 众诚网吧
784 61.153.249.187 61.153.249.231 浙江省金华市 电信
785 61.153.249.232 61.153.249.245 浙江省金华市磐安县 诚信税务所
786 61.153.249.246 61.153.249.246 浙江省金华市磐安县 天宇网吧
787 61.153.249.247 61.153.250.1 浙江省金华市 电信
788 61.153.250.2 61.153.250.2 浙江省金华市永康市 江南奔驰网吧
789 61.153.250.3 61.153.250.5 浙江省金华市 电信
790 61.153.250.6 61.153.250.6 浙江省金华市永康市 阿南网吧
791 61.153.250.7 61.153.250.9 浙江省金华市 电信
792 61.153.250.10 61.153.250.10 浙江省金华市永康市 科技园求智网吧
793 61.153.250.11 61.153.250.13 浙江省金华市 电信
794 61.153.250.14 61.153.250.14 浙江省金华市永康市 江南凌云阁网吧
795 61.153.250.15 61.153.250.17 浙江省金华市 电信
796 61.153.250.18 61.153.250.18 浙江省金华市永康市 东城节日网吧
797 61.153.250.19 61.153.250.21 浙江省金华市 电信
798 61.153.250.22 61.153.250.22 浙江省金华市永康市 西城假日网吧
799 61.153.250.23 61.153.250.23 浙江省金华市 电信
800 61.153.250.24 61.153.250.25 浙江省金华市永康市 银狐网吧
801 61.153.250.26 61.153.250.26 浙江省金华市永康市 联城网吧(双飞路28号)
802 61.153.250.27 61.153.250.27 浙江省金华市永康市 银狐网吧
803 61.153.250.28 61.153.250.29 浙江省金华市 电信
804 61.153.250.30 61.153.250.30 浙江省金华市永康市 江南新海岸网吧
805 61.153.250.31 61.153.250.33 浙江省金华市 电信
806 61.153.250.34 61.153.250.34 浙江省金华市 婺城区高林网吧
807 61.153.250.35 61.153.250.129 浙江省金华市 电信
808 61.153.250.130 61.153.250.130 浙江省金华市永康市 外国语学校
809 61.153.250.131 61.153.250.131 浙江省金华市永康市 教育技术装备中心
810 61.153.250.132 61.153.250.132 浙江省金华市永康市 城北小学
811 61.153.250.133 61.153.250.133 浙江省金华市 电信
812 61.153.250.134 61.153.250.134 浙江省金华市永康市 教师进修学校
813 61.153.250.135 61.153.250.154 浙江省金华市 电信
814 61.153.250.155 61.153.250.155 浙江省金华市永康市 芝英中学
815 61.153.250.156 61.153.250.163 浙江省金华市 电信
816 61.153.250.164 61.153.250.164 浙江省金华市永康市 人民小学
817 61.153.250.165 61.153.250.166 浙江省金华市 电信
818 61.153.250.167 61.153.250.167 浙江省金华市 小喜子网吧
819 61.153.250.168 61.153.250.176 浙江省金华市 电信
820 61.153.250.177 61.153.250.177 浙江省金华市永康市 高镇小学
821 61.153.250.178 61.153.250.178 浙江省金华市 电信
822 61.153.250.179 61.153.250.179 浙江省金华市永康市 大司巷小学
823 61.153.250.180 61.153.250.180 浙江省金华市永康市 人民小学
824 61.153.250.181 61.153.250.186 浙江省金华市 电信
825 61.153.250.187 61.153.250.187 浙江省金华市永康市 解放小学
826 61.153.250.188 61.153.250.188 浙江省金华市 电信
827 61.153.250.189 61.153.250.189 浙江省金华市永康市 油川初中
828 61.153.250.190 61.153.251.22 浙江省金华市 电信
829 61.153.251.23 61.153.251.23 浙江省金华市 新飞网吧
830 61.153.251.24 61.153.251.52 浙江省金华市 电信
831 61.153.251.53 61.153.251.53 浙江省金华市 白龙桥科源网吧
832 61.153.251.54 61.153.251.69 浙江省金华市 电信
833 61.153.251.70 61.153.251.70 浙江省金华市武义县 新浪网吧
834 61.153.251.71 61.153.251.75 浙江省金华市 电信
835 61.153.251.76 61.153.251.79 浙江省金华市武义县 职业技术学校本部
836 61.153.251.80 61.153.251.121 浙江省金华市 电信
837 61.153.251.122 61.153.251.122 浙江省金华市武义县 实验小学
838 61.153.251.123 61.153.251.125 浙江省金华市 电信
839 61.153.251.126 61.153.251.126 浙江省金华市武义县 职业技术学校江山校区
840 61.153.251.127 61.153.251.129 浙江省金华市 电信
841 61.153.251.130 61.153.251.130 浙江省金华市武义县 稻草人网吧
842 61.153.251.131 61.153.251.133 浙江省金华市 电信
843 61.153.251.134 61.153.251.134 浙江省金华市武义县 地球村网吧
844 61.153.251.135 61.153.251.153 浙江省金华市 电信
845 61.153.251.154 61.153.251.154 浙江省金华市武义县 休闲庄网吧
846 61.153.251.155 61.153.251.173 浙江省金华市 电信
847 61.153.251.174 61.153.251.174 浙江省金华市武义县 开心网吧
848 61.153.251.175 61.153.251.177 浙江省金华市 电信
849 61.153.251.178 61.153.251.187 浙江省金华市 宏马网络机房
850 61.153.251.188 61.153.251.188 浙江省金华市 宏马网络科技有限公司
851 61.153.251.189 61.153.251.190 浙江省金华市 宏马网络机房
852 61.153.251.191 61.153.251.197 浙江省金华市 电信
853 61.153.251.198 61.153.251.198 浙江省金华市武义县 万家网吧
854 61.153.251.199 61.153.251.220 浙江省金华市 电信
855 61.153.251.221 61.153.251.221 浙江省金华市武义县 教育网
856 61.153.251.222 61.153.251.245 浙江省金华市 电信
857 61.153.251.246 61.153.251.246 浙江省金华市武义县 乐乐网吧
858 61.153.251.247 61.153.251.255 浙江省金华市 电信
859 61.153.252.0 61.153.252.3 浙江省金华市义乌市 红苹果网吧
860 61.153.252.4 61.153.252.7 浙江省金华市义乌市 流行网吧
861 61.153.252.8 61.153.252.11 浙江省金华市义乌市 越洋网吧
862 61.153.252.12 61.153.252.15 浙江省金华市义乌市 潇洒网吧(青口)
863 61.153.252.16 61.153.252.19 浙江省金华市义乌市 友情网吧(凯吉路)
864 61.153.252.20 61.153.252.23 浙江省金华市义乌市 天威网吧
865 61.153.252.24 61.153.252.27 浙江省金华市义乌市 浪客网吧
866 61.153.252.28 61.153.252.29 浙江省金华市义乌市 开心网吧
867 61.153.252.30 61.153.252.30 浙江省金华市义乌市 涛涛网吧
868 61.153.252.31 61.153.252.31 浙江省金华市义乌市 开心网吧
869 61.153.252.32 61.153.252.35 浙江省金华市义乌市 工人北路87闲情网吧
870 61.153.252.36 61.153.252.39 浙江省金华市义乌市 网语网吧
871 61.153.252.40 61.153.252.43 浙江省金华市义乌市 商贸区雨人网吧
872 61.153.252.44 61.153.252.47 浙江省金华市义乌市 凯吉网吧
873 61.153.252.48 61.153.252.49 浙江省金华市义乌市 电信
874 61.153.252.50 61.153.252.50 浙江省金华市义乌市 农业局
875 61.153.252.51 61.153.252.53 浙江省金华市义乌市 电信
876 61.153.252.54 61.153.252.54 浙江省金华市义乌市 稠州北路龙卷风网吧
877 61.153.252.55 61.153.252.55 浙江省金华市义乌市 电信
878 61.153.252.56 61.153.252.59 浙江省金华市义乌市 星座网吧
879 61.153.252.60 61.153.252.63 浙江省金华市义乌市 绿岛网吧
880 61.153.252.64 61.153.252.67 浙江省金华市义乌市 苏溪镇火鸟网吧
881 61.153.252.68 61.153.252.68 浙江省金华市义乌市 星河网吧(机场路2056号)
882 61.153.252.69 61.153.252.71 浙江省金华市义乌市 橄榄枝网吧
883 61.153.252.72 61.153.252.75 浙江省金华市义乌市 苏溪旭俊网吧
884 61.153.252.76 61.153.252.79 浙江省金华市义乌市 尽情网吧(苏溪镇义北工业园区长府村)
885 61.153.252.80 61.153.252.83 浙江省金华市义乌市 天爱网吧(稠州中路236号3楼)
886 61.153.252.84 61.153.252.87 浙江省金华市义乌市 柳村星河网吧
887 61.153.252.88 61.153.252.91 浙江省金华市义乌市 照辉网吧(经发大道)
888 61.153.252.92 61.153.252.95 浙江省金华市义乌市 义东路创奇网吧
889 61.153.252.96 61.153.252.99 浙江省金华市义乌市 城店路超越网吧
890 61.153.252.100 61.153.252.101 浙江省金华市义乌市 廿三里梦河网吧
891 61.153.252.102 61.153.252.102 浙江省金华市义乌市 廿三里缘梦网吧
892 61.153.252.103 61.153.252.103 浙江省金华市义乌市 廿三里梦河网吧
893 61.153.252.104 61.153.252.107 浙江省金华市义乌市 商城宾馆
894 61.153.252.108 61.153.252.111 浙江省金华市义乌市 金城网吧
895 61.153.252.112 61.153.252.115 浙江省金华市义乌市 义亭镇浪涛网吧
896 61.153.252.116 61.153.252.117 浙江省金华市义乌市 电信
897 61.153.252.118 61.153.252.118 浙江省金华市义乌市 金都网吧(义亭镇)
898 61.153.252.119 61.153.252.119 浙江省金华市义乌市 电信
899 61.153.252.120 61.153.252.123 浙江省金华市义乌市 林子网吧
900 61.153.252.124 61.153.252.127 浙江省金华市义乌市 江东黎明网吧
901 61.153.252.128 61.153.252.129 浙江省金华市义乌市 稠州北路1号常青网吧
902 61.153.252.130 61.153.252.130 浙江省金华市义乌市 常青网吧(荷叶塘涌金大道)
903 61.153.252.131 61.153.252.131 浙江省金华市义乌市 稠州北路1号常青网吧
904 61.153.252.132 61.153.252.135 浙江省金华市义乌市 星愿网吧
905 61.153.252.136 61.153.252.139 浙江省金华市义乌市 千喜网吧
906 61.153.252.140 61.153.252.143 浙江省金华市义乌市 今天网吧
907 61.153.252.144 61.153.252.147 浙江省金华市义乌市 风驰网吧
908 61.153.252.148 61.153.252.151 浙江省金华市义乌市 达江网吧
909 61.153.252.152 61.153.252.159 浙江省金华市义乌市 电信
910 61.153.252.160 61.153.252.163 浙江省金华市义乌市 树叶网吧
911 61.153.252.164 61.153.252.167 浙江省金华市义乌市 廿三里风云网吧
912 61.153.252.168 61.153.252.171 浙江省金华市义乌市 城中路加加网吧
913 61.153.252.172 61.153.252.175 浙江省金华市义乌市 超超网吧
914 61.153.252.176 61.153.252.179 浙江省金华市义乌市 大陈之江网吧
915 61.153.252.180 61.153.252.183 浙江省金华市义乌市 江东南路株云网吧
916 61.153.252.184 61.153.252.187 浙江省金华市义乌市 时运网吧
917 61.153.252.188 61.153.252.191 浙江省金华市义乌市 电信
918 61.153.252.192 61.153.252.195 浙江省金华市义乌市 激情网吧
919 61.153.252.196 61.153.252.199 浙江省金华市义乌市 电信
920 61.153.252.200 61.153.252.203 浙江省金华市义乌市 夏沿海滨网吧
921 61.153.252.204 61.153.252.207 浙江省金华市义乌市 枫树下网吧
922 61.153.252.208 61.153.252.211 浙江省金华市义乌市 诺丁山网吧(国际村)
923 61.153.252.212 61.153.252.215 浙江省金华市义乌市 精英网吧
924 61.153.252.216 61.153.252.219 浙江省金华市义乌市 电信
925 61.153.252.220 61.153.252.223 浙江省金华市义乌市 菲菲网吧
926 61.153.252.224 61.153.252.227 浙江省金华市义乌市 腾讯网吧
927 61.153.252.228 61.153.252.231 浙江省金华市义乌市 宾王商贸区飞叶网吧
928 61.153.252.232 61.153.252.235 浙江省金华市义乌市 新加天方网吧
929 61.153.252.236 61.153.252.239 浙江省金华市义乌市 高原网吧
930 61.153.252.240 61.153.252.243 浙江省金华市义乌市 一帆网吧(工人北路)
931 61.153.252.244 61.153.252.249 浙江省金华市义乌市 电信
932 61.153.252.250 61.153.252.250 浙江省金华市义乌市 新友网吧
933 61.153.252.251 61.153.252.255 浙江省金华市义乌市 电信
934 61.153.253.0 61.153.253.1 浙江省金华市兰溪市 电信
935 61.153.253.2 61.153.253.2 浙江省金华市兰溪市 云山自由鸟网吧
936 61.153.253.3 61.153.253.5 浙江省金华市兰溪市 电信
937 61.153.253.6 61.153.253.6 浙江省金华市兰溪市 永昌青青网吧
938 61.153.253.7 61.153.253.11 浙江省金华市兰溪市 电信
939 61.153.253.12 61.153.253.15 浙江省金华市兰溪市 兰江菲菲网吧
940 61.153.253.16 61.153.253.33 浙江省金华市兰溪市 电信
941 61.153.253.34 61.153.253.34 浙江省金华市兰溪市 政务网
942 61.153.253.35 61.153.253.49 浙江省金华市兰溪市 电信
943 61.153.253.50 61.153.253.50 浙江省金华市兰溪市 马涧双牛网吧
944 61.153.253.51 61.153.253.53 浙江省金华市兰溪市 电信
945 61.153.253.54 61.153.253.54 浙江省金华市兰溪市 梅江沁园网吧
946 61.153.253.55 61.153.253.57 浙江省金华市兰溪市 电信
947 61.153.253.58 61.153.253.58 浙江省金华市兰溪市 诸葛现代网吧
948 61.153.253.59 61.153.253.61 浙江省金华市兰溪市 电信
949 61.153.253.62 61.153.253.62 浙江省金华市兰溪市 兰江时空网吧
950 61.153.253.63 61.153.253.65 浙江省金华市兰溪市 电信
951 61.153.253.66 61.153.253.66 浙江省金华市兰溪市 永昌蓝天网吧
952 61.153.253.67 61.153.253.69 浙江省金华市兰溪市 电信
953 61.153.253.70 61.153.253.70 浙江省金华市兰溪市 诸葛新天地网吧
954 61.153.253.71 61.153.253.73 浙江省金华市兰溪市 电信
955 61.153.253.74 61.153.253.74 浙江省金华市兰溪市 永昌丹丹网吧
956 61.153.253.75 61.153.253.81 浙江省金华市兰溪市 电信
957 61.153.253.82 61.153.253.82 浙江省金华市兰溪市 兰江梦园网吧
958 61.153.253.83 61.153.253.85 浙江省金华市兰溪市 电信
959 61.153.253.86 61.153.253.86 浙江省金华市兰溪市 游埠香兰网吧
960 61.153.253.87 61.153.253.93 浙江省金华市兰溪市 电信
961 61.153.253.94 61.153.253.94 浙江省金华市兰溪市 云山梦幻网吧
962 61.153.253.95 61.153.253.101 浙江省金华市兰溪市 电信
963 61.153.253.102 61.153.253.102 浙江省金华市兰溪市 兰江情人网吧
964 61.153.253.103 61.153.253.117 浙江省金华市兰溪市 电信
965 61.153.253.118 61.153.253.118 浙江省金华市兰溪市 梅江横溪网吧
966 61.153.253.119 61.153.253.133 浙江省金华市兰溪市 电信
967 61.153.253.134 61.153.253.134 浙江省金华市兰溪市 城南交友网吧
968 61.153.253.135 61.153.253.141 浙江省金华市兰溪市 电信
969 61.153.253.142 61.153.253.142 浙江省金华市兰溪市 云山三笑网吧
970 61.153.253.143 61.153.253.173 浙江省金华市兰溪市 电信
971 61.153.253.174 61.153.253.174 浙江省金华市兰溪市 云山聚友网吧
972 61.153.253.175 61.153.253.177 浙江省金华市兰溪市 电信
973 61.153.253.178 61.153.253.178 浙江省金华市兰溪市 情人网吧
974 61.153.253.179 61.153.253.201 浙江省金华市兰溪市 电信
975 61.153.253.202 61.153.253.202 浙江省金华市兰溪市 云山天赐网吧
976 61.153.253.203 61.153.253.205 浙江省金华市兰溪市 电信
977 61.153.253.206 61.153.253.206 浙江省金华市兰溪市 云山大哥网吧
978 61.153.253.207 61.153.253.209 浙江省金华市兰溪市 电信
979 61.153.253.210 61.153.253.210 浙江省金华市兰溪市 云山秀逗网吧
980 61.153.253.211 61.153.253.229 浙江省金华市兰溪市 电信
981 61.153.253.230 61.153.253.230 浙江省金华市兰溪市 马涧庆浩网吧
982 61.153.253.231 61.153.253.233 浙江省金华市兰溪市 电信
983 61.153.253.234 61.153.253.234 浙江省金华市兰溪市 兰江欣跃网吧
984 61.153.253.235 61.153.253.255 浙江省金华市兰溪市 电信
985 61.153.254.0 61.153.254.3 浙江省金华市义乌市 电信
986 61.153.254.4 61.153.254.7 浙江省金华市义乌市 龙卷风网吧
987 61.153.254.8 61.153.254.11 浙江省金华市义乌市 北苑新浪网吧
988 61.153.254.12 61.153.254.13 浙江省金华市义乌市 电信
989 61.153.254.14 61.153.254.14 浙江省金华市义乌市 义亭镇浪涛网吧
990 61.153.254.15 61.153.254.17 浙江省金华市义乌市 电信
991 61.153.254.18 61.153.254.18 浙江省金华市义乌市 阿正网吧
992 61.153.254.19 61.153.254.19 浙江省金华市义乌市 电信
993 61.153.254.20 61.153.254.23 浙江省金华市义乌市 凯云网吧
994 61.153.254.24 61.153.254.27 浙江省金华市义乌市 夜归人网吧(丹阳街)
995 61.153.254.28 61.153.254.29 浙江省金华市义乌市 电信
996 61.153.254.30 61.153.254.30 浙江省金华市义乌市 虹风网吧(香山路)
997 61.153.254.31 61.153.254.31 浙江省金华市义乌市 电信
998 61.153.254.32 61.153.254.35 浙江省金华市义乌市 天方网吧(稠州路)
999 61.153.254.36 61.153.254.37 浙江省金华市义乌市 电信
1000 61.153.254.38 61.153.254.38 浙江省金华市义乌市 升级网吧