ip地址查询

衢州市IP地址列表

衢州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.17.82.0 36.17.82.255 浙江省衢州市 电信
2 59.79.150.0 59.79.151.255 浙江省衢州市 衢州学院
3 60.12.105.0 60.12.111.255 浙江省衢州市 联通
4 60.12.200.0 60.12.207.255 浙江省衢州市 联通
5 60.185.0.0 60.185.38.255 浙江省衢州市 电信
6 60.185.39.0 60.185.39.255 浙江省衢州市龙游县 电信
7 60.185.40.0 60.185.47.255 浙江省衢州市 电信
8 60.185.48.0 60.185.48.255 浙江省衢州市开化县 电信
9 60.185.49.0 60.185.52.255 浙江省衢州市常山县 电信
10 60.185.53.0 60.185.53.255 浙江省衢州市开化县 电信
11 60.185.54.0 60.185.54.255 浙江省衢州市常山县 电信
12 60.185.55.0 60.185.55.255 浙江省衢州市开化县 电信
13 60.185.56.0 60.185.57.255 浙江省衢州市常山县 电信
14 60.185.58.0 60.185.127.255 浙江省衢州市 电信
15 61.130.48.0 61.130.48.13 浙江省衢州市 电信
16 61.130.48.14 61.130.48.14 浙江省衢州市 友好饭店
17 61.130.48.15 61.130.48.255 浙江省衢州市 电信
18 61.130.49.0 61.130.49.7 浙江省衢州市柯城区 石室乡烂柯山脚下友情飞越网吧
19 61.130.49.8 61.130.49.11 浙江省衢州市 地球村网吧
20 61.130.49.12 61.130.49.13 浙江省衢州市 电信
21 61.130.49.14 61.130.49.14 浙江省衢州市 银河网吧
22 61.130.49.15 61.130.49.15 浙江省衢州市 电信
23 61.130.49.16 61.130.49.19 浙江省衢州市 时空网吧
24 61.130.49.20 61.130.49.21 浙江省衢州市 电信
25 61.130.49.22 61.130.49.22 浙江省衢州市衢江区 大洲镇好心情网吧
26 61.130.49.23 61.130.49.23 浙江省衢州市 电信
27 61.130.49.24 61.130.49.27 浙江省衢州市 红宝石网吧(区中河沿43号)
28 61.130.49.28 61.130.49.28 浙江省衢州市 电信
29 61.130.49.29 61.130.49.29 浙江省衢州市柯城区 航埠镇大安网盟兴航网吧
30 61.130.49.30 61.130.49.37 浙江省衢州市 电信
31 61.130.49.38 61.130.49.38 浙江省衢州市 蛟池街红蜘蛛网吧
32 61.130.49.39 61.130.49.47 浙江省衢州市 电信
33 61.130.49.48 61.130.49.51 浙江省衢州市柯城区 成人网吧(上街141号二楼)
34 61.130.49.52 61.130.49.55 浙江省衢州市 龙腾网吧
35 61.130.49.56 61.130.49.57 浙江省衢州市 电信
36 61.130.49.58 61.130.49.58 浙江省衢州市 讯联网吧
37 61.130.49.59 61.130.49.65 浙江省衢州市 电信
38 61.130.49.66 61.130.49.66 浙江省衢州市 大洲镇开心网吧
39 61.130.49.67 61.130.49.73 浙江省衢州市 电信
40 61.130.49.74 61.130.49.74 浙江省衢州市柯城区 新友谊网吧
41 61.130.49.75 61.130.49.75 浙江省衢州市 电信
42 61.130.49.76 61.130.49.79 浙江省衢州市柯城区 航埠镇快乐网吧
43 61.130.49.80 61.130.49.95 浙江省衢州市 蛟池街名茂网吧
44 61.130.49.96 61.130.49.99 浙江省衢州市 神通网吧
45 61.130.49.100 61.130.49.101 浙江省衢州市 电信
46 61.130.49.102 61.130.49.102 浙江省衢州市 大安意如网吧(新新街道十五田铺165号)
47 61.130.49.103 61.130.49.107 浙江省衢州市 电信
48 61.130.49.108 61.130.49.111 浙江省衢州市 书廊网吧
49 61.130.49.112 61.130.49.115 浙江省衢州市 电信
50 61.130.49.116 61.130.49.119 浙江省衢州市 龙腾网吧
51 61.130.49.120 61.130.49.123 浙江省衢州市 电信
52 61.130.49.124 61.130.49.127 浙江省衢州市 缘份网吧
53 61.130.49.128 61.130.49.131 浙江省衢州市柯城区 航埠镇寻梦园网吧
54 61.130.49.132 61.130.49.133 浙江省衢州市 电信
55 61.130.49.134 61.130.49.134 浙江省衢州市 农贸城网吧
56 61.130.49.135 61.130.49.139 浙江省衢州市 电信
57 61.130.49.140 61.130.49.143 浙江省衢州市 华星网吧
58 61.130.49.144 61.130.49.151 浙江省衢州市 电信
59 61.130.49.152 61.130.49.155 浙江省衢州市 后街巷主题网吧
60 61.130.49.156 61.130.49.157 浙江省衢州市 电信
61 61.130.49.158 61.130.49.158 浙江省衢州市 斗谭菜场边鱼翁网吧
62 61.130.49.159 61.130.49.165 浙江省衢州市 电信
63 61.130.49.166 61.130.49.166 浙江省衢州市 网上人家网吧
64 61.130.49.167 61.130.49.169 浙江省衢州市 电信
65 61.130.49.170 61.130.49.170 浙江省衢州市 闹桥梦笑网吧
66 61.130.49.171 61.130.49.187 浙江省衢州市 电信
67 61.130.49.188 61.130.49.191 浙江省衢州市 中河沿兴衢网吧
68 61.130.49.192 61.130.49.207 浙江省衢州市 电信
69 61.130.49.208 61.130.49.211 浙江省衢州市 西立交通荷路南湖桥小虫网吧
70 61.130.49.212 61.130.49.215 浙江省衢州市 电信
71 61.130.49.216 61.130.49.219 浙江省衢州市 万众网吧
72 61.130.49.220 61.130.49.221 浙江省衢州市 电信
73 61.130.49.222 61.130.49.222 浙江省衢州市 极速网吧
74 61.130.49.223 61.130.49.223 浙江省衢州市 电信
75 61.130.49.224 61.130.49.227 浙江省衢州市 绮丽网吧
76 61.130.49.228 61.130.49.237 浙江省衢州市 电信
77 61.130.49.238 61.130.49.238 浙江省衢州市 知音网吧
78 61.130.49.239 61.130.49.239 浙江省衢州市 电信
79 61.130.49.240 61.130.49.243 浙江省衢州市 相约网吧
80 61.130.49.244 61.130.49.245 浙江省衢州市 电信
81 61.130.49.246 61.130.49.246 浙江省衢州市 下张工业区加支网吧
82 61.130.49.247 61.130.49.249 浙江省衢州市 电信
83 61.130.49.250 61.130.49.250 浙江省衢州市 奔腾网络游戏体验中心
84 61.130.49.251 61.130.50.153 浙江省衢州市 电信
85 61.130.50.154 61.130.50.154 浙江省衢州市 下街飞宇网吧
86 61.130.50.155 61.130.51.1 浙江省衢州市 电信
87 61.130.51.2 61.130.51.2 浙江省衢州市 大安星速网吧(巨化加油站对面)
88 61.130.51.3 61.130.51.5 浙江省衢州市 电信
89 61.130.51.6 61.130.51.6 浙江省衢州市 指南针网吧
90 61.130.51.7 61.130.51.9 浙江省衢州市 电信
91 61.130.51.10 61.130.51.10 浙江省衢州市 百汇路金都花园对面飘飘雨网吧
92 61.130.51.11 61.130.51.21 浙江省衢州市 电信
93 61.130.51.22 61.130.51.22 浙江省衢州市衢江区 廿里镇明英网吧
94 61.130.51.23 61.130.51.33 浙江省衢州市 电信
95 61.130.51.34 61.130.51.34 浙江省衢州市衢江区 职业技术学校
96 61.130.51.35 61.130.51.45 浙江省衢州市 电信
97 61.130.51.46 61.130.51.46 浙江省衢州市柯城区 航埠镇慷征网吧
98 61.130.51.47 61.130.51.69 浙江省衢州市 电信
99 61.130.51.70 61.130.51.70 浙江省衢州市 微笑网吧
100 61.130.51.71 61.130.51.85 浙江省衢州市 电信
101 61.130.51.86 61.130.51.86 浙江省衢州市 大头网吧
102 61.130.51.87 61.130.51.97 浙江省衢州市 电信
103 61.130.51.98 61.130.51.98 浙江省衢州市 在线网吧
104 61.130.51.99 61.130.51.121 浙江省衢州市 电信
105 61.130.51.122 61.130.51.122 浙江省衢州市 网吧驿站
106 61.130.51.123 61.130.51.125 浙江省衢州市 电信
107 61.130.51.126 61.130.51.126 浙江省衢州市 童家巷宝龙宾馆旁柯城先驱网吧
108 61.130.51.127 61.130.51.129 浙江省衢州市 电信
109 61.130.51.130 61.130.51.130 浙江省衢州市 辉煌网吧
110 61.130.51.131 61.130.51.153 浙江省衢州市 电信
111 61.130.51.154 61.130.51.154 浙江省衢州市 区步行街星驰网吧
112 61.130.51.155 61.130.53.237 浙江省衢州市 电信
113 61.130.53.238 61.130.53.238 浙江省衢州市 金柏丽网吧(国美家电旁)
114 61.130.53.239 61.130.53.255 浙江省衢州市 电信
115 61.130.54.0 61.130.54.255 浙江省衢州市 (龙游县)电信
116 61.130.55.0 61.130.55.177 浙江省衢州市 电信
117 61.130.55.178 61.130.55.178 浙江省衢州市 黄金台网吧(西安路34号)
118 61.130.55.179 61.130.55.245 浙江省衢州市 电信
119 61.130.55.246 61.130.55.246 浙江省衢州市 沈家万众网吧
120 61.130.55.247 61.130.55.255 浙江省衢州市 电信
121 61.130.62.0 61.130.65.145 浙江省衢州市 电信
122 61.130.65.146 61.130.65.146 浙江省衢州市常山县 金侨宾馆
123 61.130.65.147 61.130.65.177 浙江省衢州市 电信
124 61.130.65.178 61.130.65.178 浙江省衢州市常山县 金都宾馆
125 61.130.65.179 61.130.73.9 浙江省衢州市 电信
126 61.130.73.10 61.130.73.10 浙江省衢州市 双港开发区新天网吧
127 61.130.73.11 61.130.73.17 浙江省衢州市 电信
128 61.130.73.18 61.130.73.18 浙江省衢州市 兴华小区讯达网吧
129 61.130.73.19 61.130.73.21 浙江省衢州市 电信
130 61.130.73.22 61.130.73.22 浙江省衢州市 双港开发区指间缘网吧
131 61.130.73.23 61.130.73.73 浙江省衢州市 电信
132 61.130.73.74 61.130.73.74 浙江省衢州市 双港开发区迅联网吧
133 61.130.73.75 61.130.74.5 浙江省衢州市 电信
134 61.130.74.6 61.130.74.6 浙江省衢州市 中立交阿亮网吧
135 61.130.74.7 61.130.74.25 浙江省衢州市 电信
136 61.130.74.26 61.130.74.26 浙江省衢州市 十五里飞跃网吧
137 61.130.74.27 61.130.74.29 浙江省衢州市 电信
138 61.130.74.30 61.130.74.30 浙江省衢州市 时代网吧
139 61.130.74.31 61.130.74.41 浙江省衢州市 电信
140 61.130.74.42 61.130.74.42 浙江省衢州市 原人网吧
141 61.130.74.43 61.130.74.49 浙江省衢州市 电信
142 61.130.74.50 61.130.74.50 浙江省衢州市 新宅求知网吧
143 61.130.74.51 61.130.74.61 浙江省衢州市 电信
144 61.130.74.62 61.130.74.62 浙江省衢州市 联谊网吧
145 61.130.74.63 61.130.74.65 浙江省衢州市 电信
146 61.130.74.66 61.130.74.66 浙江省衢州市 蓝精灵网吧
147 61.130.74.67 61.130.74.69 浙江省衢州市 电信
148 61.130.74.70 61.130.74.70 浙江省衢州市 荷花东路联想网吧
149 61.130.74.71 61.130.74.81 浙江省衢州市 电信
150 61.130.74.82 61.130.74.82 浙江省衢州市 大安一心网吧
151 61.130.74.83 61.130.74.105 浙江省衢州市 电信
152 61.130.74.106 61.130.74.106 浙江省衢州市衢江区 莲花镇仙仙网吧
153 61.130.74.107 61.130.74.117 浙江省衢州市 电信
154 61.130.74.118 61.130.74.118 浙江省衢州市 工人文化宫后面蓝蜻蜓网吧
155 61.130.74.119 61.130.74.129 浙江省衢州市 电信
156 61.130.74.130 61.130.74.130 浙江省衢州市 荷花四路极限网吧
157 61.130.74.131 61.130.74.141 浙江省衢州市 电信
158 61.130.74.142 61.130.74.142 浙江省衢州市 创乐网吧
159 61.130.74.143 61.130.74.161 浙江省衢州市 电信
160 61.130.74.162 61.130.74.162 浙江省衢州市 博浪网吧
161 61.130.74.163 61.130.74.172 浙江省衢州市 电信
162 61.130.74.173 61.130.74.173 浙江省衢州市 中立交晨曦网吧
163 61.130.74.174 61.130.74.185 浙江省衢州市 电信
164 61.130.74.186 61.130.74.186 浙江省衢州市 天乐网吧
165 61.130.74.187 61.130.74.205 浙江省衢州市 电信
166 61.130.74.206 61.130.74.206 浙江省衢州市 笑友网吧
167 61.130.74.207 61.130.74.209 浙江省衢州市 电信
168 61.130.74.210 61.130.74.210 浙江省衢州市 起点网吧
169 61.130.74.211 61.130.75.9 浙江省衢州市 电信
170 61.130.75.10 61.130.75.10 浙江省衢州市 战神网吧(新安路4号)
171 61.130.75.11 61.130.75.25 浙江省衢州市 电信
172 61.130.75.26 61.130.75.26 浙江省衢州市衢江区 友好网吧
173 61.130.75.27 61.130.75.45 浙江省衢州市 电信
174 61.130.75.46 61.130.75.46 浙江省衢州市 沈家一线天网吧
175 61.130.75.47 61.130.75.65 浙江省衢州市 电信
176 61.130.75.66 61.130.75.66 浙江省衢州市 心雨网吧
177 61.130.75.67 61.130.75.69 浙江省衢州市 电信
178 61.130.75.70 61.130.75.70 浙江省衢州市 多福网吧
179 61.130.75.71 61.130.75.85 浙江省衢州市 电信
180 61.130.75.86 61.130.75.86 浙江省衢州市 衢州学院附近新月网吧
181 61.130.75.87 61.130.75.97 浙江省衢州市 电信
182 61.130.75.98 61.130.75.98 浙江省衢州市衢江区 沈家龙卷风网吧
183 61.130.75.99 61.130.75.105 浙江省衢州市 电信
184 61.130.75.106 61.130.75.106 浙江省衢州市 衢州学院附近天胜网吧
185 61.130.75.107 61.130.75.109 浙江省衢州市 电信
186 61.130.75.110 61.130.75.110 浙江省衢州市 西点网吧
187 61.130.75.111 61.130.75.137 浙江省衢州市 电信
188 61.130.75.138 61.130.75.138 浙江省衢州市 沈家开心网吧
189 61.130.75.139 61.130.75.157 浙江省衢州市 电信
190 61.130.75.158 61.130.75.158 浙江省衢州市 沸蓝网吧
191 61.130.75.159 61.130.75.209 浙江省衢州市 电信
192 61.130.75.210 61.130.75.210 浙江省衢州市 沈家新宇飞网吧
193 61.130.75.211 61.130.75.221 浙江省衢州市 电信
194 61.130.75.222 61.130.75.222 浙江省衢州市衢江区 通浦路多角虫网吧
195 61.130.75.223 61.130.76.3 浙江省衢州市 电信
196 61.130.76.4 61.130.76.7 浙江省衢州市常山县 良友网吧
197 61.130.76.8 61.130.76.9 浙江省衢州市 电信
198 61.130.76.10 61.130.76.10 浙江省衢州市常山县 神力网吧
199 61.130.76.11 61.130.76.11 浙江省衢州市 电信
200 61.130.76.12 61.130.76.15 浙江省衢州市常山县 三人行网吧(步行街)
201 61.130.76.16 61.130.76.17 浙江省衢州市 电信
202 61.130.76.18 61.130.76.18 浙江省衢州市常山县 渡口网吧
203 61.130.76.19 61.130.76.19 浙江省衢州市 电信
204 61.130.76.20 61.130.76.23 浙江省衢州市常山县 在线网吧
205 61.130.76.24 61.130.76.33 浙江省衢州市 电信
206 61.130.76.34 61.130.76.34 浙江省衢州市常山县 辉埠镇灰三底村金刚网吧
207 61.130.76.35 61.130.76.41 浙江省衢州市 电信
208 61.130.76.42 61.130.76.42 浙江省衢州市常山县 新浪潮网吧
209 61.130.76.43 61.130.76.47 浙江省衢州市 电信
210 61.130.76.48 61.130.76.51 浙江省衢州市常山县 咛哝网吧
211 61.130.76.52 61.130.76.55 浙江省衢州市常山县 渡口网吧
212 61.130.76.56 61.130.76.57 浙江省衢州市 电信
213 61.130.76.58 61.130.76.58 浙江省衢州市常山县 南峰网吧
214 61.130.76.59 61.130.76.61 浙江省衢州市 电信
215 61.130.76.62 61.130.76.62 浙江省衢州市常山县 兴运网吧(县汽车站旁)
216 61.130.76.63 61.130.76.65 浙江省衢州市 电信
217 61.130.76.66 61.130.76.66 浙江省衢州市常山县 招贤镇国飞网吧
218 61.130.76.67 61.130.76.77 浙江省衢州市 电信
219 61.130.76.78 61.130.76.78 浙江省衢州市常山县 欣悦宾馆(县步行街104号)
220 61.130.76.79 61.130.76.81 浙江省衢州市 电信
221 61.130.76.82 61.130.76.82 浙江省衢州市常山县 柚都宾馆
222 61.130.76.83 61.130.76.91 浙江省衢州市 电信
223 61.130.76.92 61.130.76.95 浙江省衢州市常山县 冲浪网吧
224 61.130.76.96 61.130.76.97 浙江省衢州市 电信
225 61.130.76.98 61.130.76.98 浙江省衢州市常山县 白石镇北极光网吧
226 61.130.76.99 61.130.76.99 浙江省衢州市 电信
227 61.130.76.100 61.130.76.103 浙江省衢州市常山县 蓝牙网吧
228 61.130.76.104 61.130.76.105 浙江省衢州市 电信
229 61.130.76.106 61.130.76.106 浙江省衢州市常山县 蓝讯网吧
230 61.130.76.107 61.130.76.111 浙江省衢州市 电信
231 61.130.76.112 61.130.76.115 浙江省衢州市常山县 伊人网吧
232 61.130.76.116 61.130.76.117 浙江省衢州市 电信
233 61.130.76.118 61.130.76.118 浙江省衢州市常山县 冲浪网吧
234 61.130.76.119 61.130.76.121 浙江省衢州市 电信
235 61.130.76.122 61.130.76.122 浙江省衢州市常山县 漫步者网吧
236 61.130.76.123 61.130.76.123 浙江省衢州市 电信
237 61.130.76.124 61.130.76.127 浙江省衢州市常山县 易成网吧
238 61.130.76.128 61.130.76.137 浙江省衢州市 电信
239 61.130.76.138 61.130.76.138 浙江省衢州市常山县 新网网吧
240 61.130.76.139 61.130.76.141 浙江省衢州市 电信
241 61.130.76.142 61.130.76.142 浙江省衢州市常山县 大通网吧
242 61.130.76.143 61.130.76.153 浙江省衢州市 电信
243 61.130.76.154 61.130.76.154 浙江省衢州市常山县 招贤依缘网吧
244 61.130.76.155 61.130.76.157 浙江省衢州市 电信
245 61.130.76.158 61.130.76.158 浙江省衢州市常山县 芳村镇芬新网吧
246 61.130.76.159 61.130.76.161 浙江省衢州市 电信
247 61.130.76.162 61.130.76.162 浙江省衢州市常山县 大通网吧
248 61.130.76.163 61.130.76.165 浙江省衢州市 电信
249 61.130.76.166 61.130.76.166 浙江省衢州市常山县 旺乡网吧(辉埠镇灰山底村)
250 61.130.76.167 61.130.76.169 浙江省衢州市 电信
251 61.130.76.170 61.130.76.170 浙江省衢州市常山县 伊人网吧(县三里滩)
252 61.130.76.171 61.130.76.177 浙江省衢州市 电信
253 61.130.76.178 61.130.76.178 浙江省衢州市常山县 007网吧(县五洲大酒店对面)
254 61.130.76.179 61.130.76.181 浙江省衢州市 电信
255 61.130.76.182 61.130.76.182 浙江省衢州市常山县 芳村镇黄燕网吧
256 61.130.76.183 61.130.76.189 浙江省衢州市 电信
257 61.130.76.190 61.130.76.190 浙江省衢州市常山县 易成网吧
258 61.130.76.191 61.130.76.193 浙江省衢州市 电信
259 61.130.76.194 61.130.76.194 浙江省衢州市常山县 神速网吧
260 61.130.76.195 61.130.76.197 浙江省衢州市 电信
261 61.130.76.198 61.130.76.198 浙江省衢州市常山县 蓝牙网吧(柚香商贸城二楼)
262 61.130.76.199 61.130.76.205 浙江省衢州市 电信
263 61.130.76.206 61.130.76.206 浙江省衢州市常山县 招贤镇仙子网吧
264 61.130.76.207 61.130.76.209 浙江省衢州市 电信
265 61.130.76.210 61.130.76.210 浙江省衢州市 南风网吧
266 61.130.76.211 61.130.76.213 浙江省衢州市 电信
267 61.130.76.214 61.130.76.214 浙江省衢州市常山县 良友网吧
268 61.130.76.215 61.130.76.217 浙江省衢州市 电信
269 61.130.76.218 61.130.76.218 浙江省衢州市常山县 蓝讯网吧
270 61.130.76.219 61.130.76.221 浙江省衢州市 电信
271 61.130.76.222 61.130.76.222 浙江省衢州市常山县 漫步者网吧
272 61.130.76.223 61.130.76.225 浙江省衢州市 电信
273 61.130.76.226 61.130.76.226 浙江省衢州市常山县 在线网吧
274 61.130.76.227 61.130.76.241 浙江省衢州市 电信
275 61.130.76.242 61.130.76.242 浙江省衢州市常山县 英龙网吧(县紫港小区)
276 61.130.76.243 61.130.76.245 浙江省衢州市 电信
277 61.130.76.246 61.130.76.246 浙江省衢州市常山县 飞浪网吧
278 61.130.76.247 61.130.76.255 浙江省衢州市 电信
279 61.130.77.0 61.130.77.0 浙江省衢州市江山市 威达网吧
280 61.130.77.1 61.130.77.1 浙江省衢州市 电信
281 61.130.77.2 61.130.77.2 浙江省衢州市江山市 畅游网吧
282 61.130.77.3 61.130.77.5 浙江省衢州市 电信
283 61.130.77.6 61.130.77.6 浙江省衢州市江山市 南门花坛边浪人网吧
284 61.130.77.7 61.130.77.9 浙江省衢州市 电信
285 61.130.77.10 61.130.77.10 浙江省衢州市江山市 新天地网吧
286 61.130.77.11 61.130.77.13 浙江省衢州市 电信
287 61.130.77.14 61.130.77.14 浙江省衢州市江山市 明声路越洋网吧
288 61.130.77.15 61.130.77.17 浙江省衢州市 电信
289 61.130.77.18 61.130.77.18 浙江省衢州市江山市 威达网吧
290 61.130.77.19 61.130.77.21 浙江省衢州市 电信
291 61.130.77.22 61.130.77.22 浙江省衢州市江山市 南市街畅游网吧
292 61.130.77.23 61.130.77.29 浙江省衢州市 电信
293 61.130.77.30 61.130.77.30 浙江省衢州市江山市 贺村镇中心广场百乐网吧
294 61.130.77.31 61.130.77.37 浙江省衢州市 电信
295 61.130.77.38 61.130.77.38 浙江省衢州市江山市 小商品市零点网吧
296 61.130.77.39 61.130.77.57 浙江省衢州市 电信
297 61.130.77.58 61.130.77.58 浙江省衢州市江山市 四都镇精彩网吧
298 61.130.77.59 61.130.77.65 浙江省衢州市 电信
299 61.130.77.66 61.130.77.66 浙江省衢州市江山市 一网情深网吧(水泥厂)
300 61.130.77.67 61.130.77.69 浙江省衢州市 电信
301 61.130.77.70 61.130.77.70 浙江省衢州市江山市 城中路网友俱乐部
302 61.130.77.71 61.130.77.77 浙江省衢州市 电信
303 61.130.77.78 61.130.77.78 浙江省衢州市江山市 溪东柠檬树网吧
304 61.130.77.79 61.130.77.81 浙江省衢州市 电信
305 61.130.77.82 61.130.77.82 浙江省衢州市江山市 红蜘蛛网吧
306 61.130.77.83 61.130.77.85 浙江省衢州市 电信
307 61.130.77.86 61.130.77.86 浙江省衢州市江山市 南二街森旭网吧
308 61.130.77.87 61.130.77.97 浙江省衢州市 电信
309 61.130.77.98 61.130.77.98 浙江省衢州市江山市 明珠网吧
310 61.130.77.99 61.130.77.105 浙江省衢州市 电信
311 61.130.77.106 61.130.77.106 浙江省衢州市江山市 解放路边锋网吧
312 61.130.77.107 61.130.77.121 浙江省衢州市 电信
313 61.130.77.122 61.130.77.122 浙江省衢州市江山市 百乐网吧
314 61.130.77.123 61.130.77.125 浙江省衢州市 电信
315 61.130.77.126 61.130.77.126 浙江省衢州市江山市 东旺网吧(南二街52号)
316 61.130.77.127 61.130.77.129 浙江省衢州市 电信
317 61.130.77.130 61.130.77.130 浙江省衢州市江山市 方博网吧
318 61.130.77.131 61.130.77.137 浙江省衢州市 电信
319 61.130.77.138 61.130.77.138 浙江省衢州市江山市 都市网吧
320 61.130.77.139 61.130.77.141 浙江省衢州市 电信
321 61.130.77.142 61.130.77.142 浙江省衢州市江山市 鹿西广场亿缘网吧
322 61.130.77.143 61.130.77.145 浙江省衢州市 电信
323 61.130.77.146 61.130.77.146 浙江省衢州市江山市 明日网吧
324 61.130.77.147 61.130.77.149 浙江省衢州市 电信
325 61.130.77.150 61.130.77.150 浙江省衢州市江山市 红叶网吧
326 61.130.77.151 61.130.77.153 浙江省衢州市 电信
327 61.130.77.154 61.130.77.154 浙江省衢州市江山市 日中网吧
328 61.130.77.155 61.130.77.157 浙江省衢州市 电信
329 61.130.77.158 61.130.77.158 浙江省衢州市江山市 经济技术开发区冲浪网吧
330 61.130.77.159 61.130.77.165 浙江省衢州市 电信
331 61.130.77.166 61.130.77.166 浙江省衢州市江山市 众望网吧
332 61.130.77.167 61.130.77.169 浙江省衢州市 电信
333 61.130.77.171 61.130.77.189 浙江省衢州市 电信
334 61.130.77.190 61.130.77.190 浙江省衢州市江山市 峡口镇娱乐城
335 61.130.77.191 61.130.77.193 浙江省衢州市 电信
336 61.130.77.194 61.130.77.194 浙江省衢州市江山市 贺村镇中心广场世纪网吧
337 61.130.77.195 61.130.77.205 浙江省衢州市 电信
338 61.130.77.206 61.130.77.206 浙江省衢州市江山市 天天网吧
339 61.130.77.207 61.130.77.209 浙江省衢州市 电信
340 61.130.77.210 61.130.77.210 浙江省衢州市江山市 天堂鸟网吧
341 61.130.77.211 61.130.77.213 浙江省衢州市 电信
342 61.130.77.214 61.130.77.214 浙江省衢州市江山市 时尚网吧
343 61.130.77.215 61.130.77.217 浙江省衢州市 电信
344 61.130.77.218 61.130.77.218 浙江省衢州市江山市 风全网吧
345 61.130.77.219 61.130.77.221 浙江省衢州市 电信
346 61.130.77.222 61.130.77.222 浙江省衢州市江山市 峡口镇华艺网吧
347 61.130.77.223 61.130.77.255 浙江省衢州市 电信
348 61.130.78.0 61.130.78.0 浙江省衢州市 边锋网吧
349 61.130.78.1 61.130.78.1 浙江省衢州市 电信
350 61.130.78.2 61.130.78.2 浙江省衢州市 时尚网吧
351 61.130.78.3 61.130.78.13 浙江省衢州市 电信
352 61.130.78.14 61.130.78.14 浙江省衢州市龙游县 连心网吧
353 61.130.78.15 61.130.78.21 浙江省衢州市 电信
354 61.130.78.22 61.130.78.22 浙江省衢州市龙游县 逸飞网吧
355 61.130.78.23 61.130.78.25 浙江省衢州市 电信
356 61.130.78.26 61.130.78.26 浙江省衢州市龙游县 时科网吧
357 61.130.78.27 61.130.78.31 浙江省衢州市 电信
358 61.130.78.32 61.130.78.33 浙江省衢州市龙游县 网吧专线
359 61.130.78.34 61.130.78.34 浙江省衢州市龙游县 江湖网吧
360 61.130.78.35 61.130.78.35 浙江省衢州市龙游县 网吧专线
361 61.130.78.36 61.130.78.45 浙江省衢州市龙游县 电信
362 61.130.78.46 61.130.78.46 浙江省衢州市龙游县 塔石镇干云网吧
363 61.130.78.47 61.130.78.49 浙江省衢州市龙游县 电信
364 61.130.78.50 61.130.78.50 浙江省衢州市龙游县 龙腾网吧(太平东路1号)
365 61.130.78.51 61.130.78.53 浙江省衢州市龙游县 电信
366 61.130.78.54 61.130.78.54 浙江省衢州市龙游县 遨翔网吧
367 61.130.78.55 61.130.78.57 浙江省衢州市龙游县 电信
368 61.130.78.58 61.130.78.58 浙江省衢州市龙游县 盈川路1-4号好心情网吧
369 61.130.78.59 61.130.78.75 浙江省衢州市龙游县 电信
370 61.130.78.76 61.130.78.77 浙江省衢州市龙游县 伊人阁网吧
371 61.130.78.78 61.130.78.78 浙江省衢州市龙游县 湖镇迅游网吧
372 61.130.78.79 61.130.78.79 浙江省衢州市龙游县 伊人阁网吧
373 61.130.78.80 61.130.78.81 浙江省衢州市 电信
374 61.130.78.82 61.130.78.82 浙江省衢州市龙游县 金世纪网吧
375 61.130.78.83 61.130.78.133 浙江省衢州市 电信
376 61.130.78.134 61.130.78.134 浙江省衢州市龙游县 园园网吧
377 61.130.78.135 61.130.78.137 浙江省衢州市 电信
378 61.130.78.138 61.130.78.138 浙江省衢州市龙游县 泡泡网吧
379 61.130.78.139 61.130.78.145 浙江省衢州市 电信
380 61.130.78.146 61.130.78.146 浙江省衢州市龙游县 莲花网吧
381 61.130.78.147 61.130.78.149 浙江省衢州市 电信
382 61.130.78.150 61.130.78.150 浙江省衢州市龙游县 灿烂网吧
383 61.130.78.151 61.130.78.161 浙江省衢州市 电信
384 61.130.78.162 61.130.78.162 浙江省衢州市龙游县 心心网吧
385 61.130.78.163 61.130.78.165 浙江省衢州市 电信
386 61.130.78.166 61.130.78.166 浙江省衢州市龙游县 星际网吧
387 61.130.78.167 61.130.78.173 浙江省衢州市 电信
388 61.130.78.174 61.130.78.174 浙江省衢州市龙游县 小精灵网吧
389 61.130.78.175 61.130.78.185 浙江省衢州市 电信
390 61.130.78.186 61.130.78.186 浙江省衢州市龙游县 龙翔网吧
391 61.130.78.187 61.130.78.195 浙江省衢州市 电信
392 61.130.78.196 61.130.78.199 浙江省衢州市龙游县 江湖网吧
393 61.130.78.200 61.130.78.201 浙江省衢州市 电信
394 61.130.78.202 61.130.78.202 浙江省衢州市龙游县 世外桃源
395 61.130.78.203 61.130.78.221 浙江省衢州市 电信
396 61.130.78.222 61.130.78.222 浙江省衢州市龙游县 爱华网吧
397 61.130.78.223 61.130.78.225 浙江省衢州市 电信
398 61.130.78.226 61.130.78.226 浙江省衢州市龙游县 湖镇镇晓燕网吧
399 61.130.78.227 61.130.78.241 浙江省衢州市 电信
400 61.130.78.242 61.130.78.242 浙江省衢州市龙游县 湖镇镇豆豆网吧
401 61.130.78.243 61.130.78.249 浙江省衢州市 电信
402 61.130.78.250 61.130.78.250 浙江省衢州市龙游县 溪口镇乐天网吧
403 61.130.78.251 61.130.78.255 浙江省衢州市 电信
404 61.130.79.0 61.130.79.37 浙江省衢州市开化县 电信
405 61.130.79.38 61.130.79.38 浙江省衢州市开化县 新世纪网吧
406 61.130.79.39 61.130.79.49 浙江省衢州市开化县 电信
407 61.130.79.50 61.130.79.50 浙江省衢州市开化县 大众网吧
408 61.130.79.51 61.130.79.53 浙江省衢州市开化县 电信
409 61.130.79.54 61.130.79.54 浙江省衢州市开化县 梦儿网吧
410 61.130.79.55 61.130.79.61 浙江省衢州市开化县 电信
411 61.130.79.62 61.130.79.62 浙江省衢州市开化县 环城北路基地网游
412 61.130.79.63 61.130.79.65 浙江省衢州市开化县 电信
413 61.130.79.66 61.130.79.66 浙江省衢州市开化县 次时代网络会所(钟山东路5号)
414 61.130.79.67 61.130.79.73 浙江省衢州市开化县 电信
415 61.130.79.74 61.130.79.74 浙江省衢州市开化县 环城北路小草网吧
416 61.130.79.75 61.130.79.133 浙江省衢州市开化县 电信
417 61.130.79.134 61.130.79.134 浙江省衢州市开化县 新汪洋网吧
418 61.130.79.135 61.130.79.169 浙江省衢州市开化县 电信
419 61.130.79.170 61.130.79.170 浙江省衢州市开化县 飞迭网吧
420 61.130.79.171 61.130.79.189 浙江省衢州市开化县 电信
421 61.130.79.190 61.130.79.190 浙江省衢州市开化县 保安路2号箭辉网吧
422 61.130.79.191 61.130.79.197 浙江省衢州市开化县 电信
423 61.130.79.198 61.130.79.198 浙江省衢州市开化县 忘不了网吧
424 61.130.79.199 61.130.79.205 浙江省衢州市开化县 电信
425 61.130.79.206 61.130.79.206 浙江省衢州市开化县 新世纪商苑4号楼天堂网吧
426 61.130.79.207 61.130.79.209 浙江省衢州市开化县 电信
427 61.130.79.210 61.130.79.210 浙江省衢州市开化县 新筱巢网吧
428 61.130.79.211 61.130.79.221 浙江省衢州市开化县 电信
429 61.130.79.222 61.130.79.222 浙江省衢州市开化县 计划生育指导站
430 61.130.79.223 61.130.79.229 浙江省衢州市开化县 电信
431 61.130.79.230 61.130.79.230 浙江省衢州市开化县 金城网吧
432 61.130.79.231 61.130.79.233 浙江省衢州市开化县 电信
433 61.130.79.234 61.130.79.234 浙江省衢州市开化县 音坑乡农技110电子阅览室
434 61.130.79.235 61.130.79.255 浙江省衢州市开化县 电信
435 61.130.172.0 61.130.172.1 浙江省衢州市 电信
436 61.130.172.2 61.130.172.2 浙江省衢州市 巨化珍珠网吧
437 61.130.172.3 61.130.172.5 浙江省衢州市 电信
438 61.130.172.6 61.130.172.6 浙江省衢州市 巨化经典网吧
439 61.130.172.7 61.130.172.29 浙江省衢州市 电信
440 61.130.172.30 61.130.172.30 浙江省衢州市柯城区 兄弟网吧
441 61.130.172.31 61.130.172.33 浙江省衢州市 电信
442 61.130.172.34 61.130.172.34 浙江省衢州市 巨化易达网吧
443 61.130.172.35 61.130.172.41 浙江省衢州市 电信
444 61.130.172.42 61.130.172.42 浙江省衢州市 巨化友情网吧
445 61.130.172.43 61.130.172.49 浙江省衢州市 电信
446 61.130.172.50 61.130.172.50 浙江省衢州市 巨化文化宫缘分网吧
447 61.130.172.51 61.130.172.53 浙江省衢州市 电信
448 61.130.172.54 61.130.172.54 浙江省衢州市 巨化奇遇网吧
449 61.130.172.55 61.130.172.57 浙江省衢州市 电信
450 61.130.172.58 61.130.172.58 浙江省衢州市 石室乡深情网吧
451 61.130.172.59 61.130.172.73 浙江省衢州市 电信
452 61.130.172.74 61.130.172.74 浙江省衢州市 巨化千禧网吧
453 61.130.172.75 61.130.172.81 浙江省衢州市 电信
454 61.130.172.82 61.130.172.82 浙江省衢州市 衢化一心网吧
455 61.130.172.83 61.130.172.89 浙江省衢州市 电信
456 61.130.172.90 61.130.172.90 浙江省衢州市 巨化友情网吧
457 61.130.172.91 61.130.172.93 浙江省衢州市 电信
458 61.130.172.94 61.130.172.94 浙江省衢州市 巨化紫圆网吧
459 61.130.172.95 61.130.172.97 浙江省衢州市 电信
460 61.130.172.98 61.130.172.98 浙江省衢州市 石室乡航通网吧
461 61.130.172.99 61.130.173.33 浙江省衢州市 电信
462 61.130.173.34 61.130.173.34 浙江省衢州市 巨化新在线网吧
463 61.130.173.35 61.130.173.65 浙江省衢州市 电信
464 61.130.173.66 61.130.173.66 浙江省衢州市 巨化职业技术学校
465 61.130.173.67 61.130.175.4 浙江省衢州市 电信
466 61.130.175.5 61.130.175.5 浙江省衢州市 衢州日报社
467 61.130.175.6 61.130.175.29 浙江省衢州市 电信
468 61.130.175.30 61.130.175.30 浙江省衢州市 行知职业教育集团
469 61.130.175.31 61.130.175.178 浙江省衢州市 电信
470 61.130.175.179 61.130.175.181 浙江省衢州市 冰点网吧(南湖桥东方大酒店对面)
471 61.130.175.182 61.130.175.255 浙江省衢州市 电信
472 61.153.54.0 61.153.54.13 浙江省衢州市 电信
473 61.153.54.14 61.153.54.14 浙江省衢州市 东箭网吧
474 61.153.54.15 61.153.54.25 浙江省衢州市 电信
475 61.153.54.26 61.153.54.26 浙江省衢州市衢江区 波斯猫网吧(沈家商锦路78号)
476 61.153.54.27 61.153.54.53 浙江省衢州市 电信
477 61.153.54.54 61.153.54.54 浙江省衢州市 凯旋门大酒店
478 61.153.54.55 61.153.54.69 浙江省衢州市 电信
479 61.153.54.70 61.153.54.70 浙江省衢州市 石梁镇欢快网吧
480 61.153.54.71 61.153.54.101 浙江省衢州市 电信
481 61.153.54.102 61.153.54.102 浙江省衢州市 新非凡网络
482 61.153.54.103 61.153.55.21 浙江省衢州市 电信
483 61.153.55.22 61.153.55.22 浙江省衢州市衢江区 星空网吧
484 61.153.55.23 61.153.55.93 浙江省衢州市 电信
485 61.153.55.94 61.153.55.94 浙江省衢州市 交通质量监督站
486 61.153.55.95 61.153.55.97 浙江省衢州市 电信
487 61.153.55.98 61.153.55.98 浙江省衢州市 地球村网吧
488 61.153.55.99 61.153.55.145 浙江省衢州市 电信
489 61.153.55.146 61.153.55.146 浙江省衢州市 新华书店旁边阿波罗网吧
490 61.153.55.147 61.153.58.81 浙江省衢州市 电信
491 61.153.58.82 61.153.58.82 浙江省衢州市 龙游县荣昌路时代钻石对面知心网吧
492 61.153.58.83 61.153.59.12 浙江省衢州市 电信
493 61.153.59.13 61.153.59.13 浙江省衢州市开化县 海胜网吧
494 61.153.59.14 61.153.59.43 浙江省衢州市 电信
495 61.153.59.44 61.153.59.47 浙江省衢州市 利群网络科技有限公司
496 61.153.59.48 61.153.59.255 浙江省衢州市 电信
497 61.174.90.0 61.174.90.255 浙江省衢州市 电信
498 61.174.112.0 61.174.116.109 浙江省衢州市 电信
499 61.174.116.110 61.174.116.110 浙江省衢州市 红宝石网吧
500 61.174.116.111 61.174.119.255 浙江省衢州市 电信
501 61.175.144.0 61.175.144.255 浙江省衢州市 电信
502 61.175.145.0 61.175.145.255 浙江省衢州市江山市 电信
503 61.175.146.0 61.175.150.109 浙江省衢州市 电信
504 61.175.150.110 61.175.150.110 浙江省衢州市 荷花三路4-7号凌云电脑
505 61.175.150.111 61.175.151.255 浙江省衢州市 电信
506 61.234.182.0 61.234.182.255 浙江省衢州市 中移铁通
507 61.237.85.0 61.237.85.255 浙江省衢州市 中移铁通
508 61.241.115.0 61.241.116.41 浙江省衢州市 联通
509 61.241.116.42 61.241.116.42 浙江省衢州市 联通开化网吧
510 61.241.116.43 61.241.116.255 浙江省衢州市 联通
511 101.65.192.0 101.65.198.255 浙江省衢州市 联通
512 101.65.199.0 101.65.199.255 浙江省衢州市常山县 联通
513 101.65.200.0 101.65.205.255 浙江省衢州市 联通
514 101.65.206.0 101.65.206.255 浙江省衢州市龙游县 联通
515 101.65.207.0 101.65.208.255 浙江省衢州市 联通
516 101.65.209.0 101.65.209.255 浙江省衢州市龙游县 联通
517 101.65.210.0 101.65.226.255 浙江省衢州市 联通
518 101.65.227.0 101.65.227.255 浙江省衢州市常山县 联通
519 101.65.228.0 101.65.248.255 浙江省衢州市 联通
520 101.65.249.0 101.65.250.255 浙江省衢州市开化县 联通
521 101.65.251.0 101.65.251.255 浙江省衢州市 联通
522 101.65.252.0 101.65.252.255 浙江省衢州市开化县 联通
523 101.65.253.0 101.65.255.255 浙江省衢州市 联通
524 111.2.208.0 111.2.223.255 浙江省衢州市 移动
525 112.13.176.0 112.13.177.255 浙江省衢州市 移动
526 112.13.178.0 112.13.178.255 浙江省衢州市常山县 移动
527 112.13.179.0 112.13.183.255 浙江省衢州市 移动
528 112.15.192.0 112.15.207.255 浙江省衢州市 移动
529 112.15.212.0 112.15.223.255 浙江省衢州市 移动
530 115.207.0.0 115.207.45.255 浙江省衢州市 电信
531 115.207.46.0 115.207.46.255 浙江省衢州市衢江区 电信
532 115.207.47.0 115.207.127.255 浙江省衢州市 电信
533 117.148.224.0 117.148.224.255 浙江省衢州市江山市 移动
534 117.148.225.0 117.148.228.255 浙江省衢州市 移动
535 117.148.229.0 117.148.229.255 浙江省衢州市开化县 移动
536 117.148.230.0 117.148.235.255 浙江省衢州市 移动
537 117.148.236.0 117.148.236.255 浙江省衢州市龙游县 移动
538 117.148.237.0 117.148.255.255 浙江省衢州市 移动
539 120.193.52.0 120.193.55.255 浙江省衢州市 移动
540 120.199.192.0 120.199.207.255 浙江省衢州市 移动
541 122.86.0.0 122.86.0.255 浙江省衢州市 中移铁通
542 122.86.1.0 122.86.1.255 浙江省衢州市衢江区 中移铁通
543 122.86.2.0 122.86.2.255 浙江省衢州市 中移铁通
544 122.86.3.0 122.86.3.255 浙江省衢州市衢江区 中移铁通
545 122.86.4.0 122.86.6.255 浙江省衢州市 中移铁通
546 122.86.7.0 122.86.7.255 浙江省衢州市衢江区 中移铁通
547 122.86.8.0 122.86.17.255 浙江省衢州市 中移铁通
548 122.86.18.0 122.86.18.255 浙江省衢州市江山市 中移铁通
549 122.86.19.0 122.86.20.255 浙江省衢州市 中移铁通
550 122.86.21.0 122.86.21.255 浙江省衢州市江山市 中移铁通
551 122.86.22.0 122.86.55.255 浙江省衢州市 中移铁通
552 122.86.56.0 122.86.56.255 浙江省衢州市常山县 中移铁通
553 122.86.57.0 122.86.58.255 浙江省衢州市 中移铁通
554 122.86.59.0 122.86.59.255 浙江省衢州市常山县 中移铁通
555 122.86.60.0 122.86.63.255 浙江省衢州市 中移铁通
556 122.227.64.0 122.227.64.205 浙江省衢州市 电信
557 122.227.64.206 122.227.64.206 浙江省衢州市 百汇路游牧网吧
558 122.227.64.207 122.227.64.249 浙江省衢州市 电信
559 122.227.64.250 122.227.64.252 浙江省衢州市 冰点网吧(上街东方大酒店对面)
560 122.227.64.253 122.227.65.237 浙江省衢州市 电信
561 122.227.65.238 122.227.65.238 浙江省衢州市衢江区 沈家波斯猫网吧
562 122.227.65.239 122.227.65.245 浙江省衢州市 电信
563 122.227.65.246 122.227.65.246 浙江省衢州市 大安辉煌网吧(思源路110-116号)
564 122.227.65.247 122.227.71.217 浙江省衢州市 电信
565 122.227.71.218 122.227.71.218 浙江省衢州市龙游县 飞创网吧(文化东路22号)
566 122.227.71.219 122.227.79.193 浙江省衢州市 电信
567 122.227.79.195 122.227.80.169 浙江省衢州市 电信
568 122.227.80.170 122.227.80.170 浙江省衢州市江山市 江山实验中学
569 122.227.80.171 122.227.81.25 浙江省衢州市 电信
570 122.227.81.26 122.227.81.26 浙江省衢州市江山市 江山实验中学
571 122.227.81.27 122.227.127.255 浙江省衢州市 电信
572 123.148.138.0 123.148.138.255 浙江省衢州市衢江区 联通
573 123.148.139.0 123.148.140.255 浙江省衢州市 联通
574 123.148.141.0 123.148.141.255 浙江省衢州市衢江区 联通
575 123.148.142.0 123.148.145.255 浙江省衢州市 联通
576 123.148.146.0 123.148.146.255 浙江省衢州市衢江区 联通
577 123.148.147.0 123.148.148.255 浙江省衢州市 联通
578 123.148.149.0 123.148.149.255 浙江省衢州市衢江区 联通
579 123.148.150.0 123.148.156.255 浙江省衢州市 联通
580 123.148.157.0 123.148.157.255 浙江省衢州市江山市 联通
581 123.148.158.0 123.148.158.255 浙江省衢州市 联通
582 123.148.159.0 123.148.159.255 浙江省衢州市江山市 联通
583 123.148.160.0 123.148.162.255 浙江省衢州市 联通
584 123.148.163.0 123.148.163.255 浙江省衢州市开化县 联通
585 123.148.164.0 123.148.164.255 浙江省衢州市 联通
586 123.148.165.0 123.148.165.255 浙江省衢州市衢江区 联通
587 123.148.166.0 123.148.166.255 浙江省衢州市 联通
588 123.148.167.0 123.148.167.255 浙江省衢州市衢江区 联通
589 123.148.168.0 123.148.180.255 浙江省衢州市 联通
590 123.148.181.0 123.148.181.255 浙江省衢州市江山市 联通
591 123.148.182.0 123.148.190.255 浙江省衢州市 联通
592 123.148.191.0 123.148.191.255 浙江省衢州市江山市 联通
593 123.148.192.0 123.148.216.255 浙江省衢州市 联通
594 123.148.217.0 123.148.217.255 浙江省衢州市常山县 联通
595 123.148.218.0 123.148.222.255 浙江省衢州市 联通
596 123.148.223.0 123.148.223.255 浙江省衢州市衢江区 联通
597 123.148.224.0 123.148.249.65 浙江省衢州市 联通
598 123.148.249.66 123.148.249.66 浙江省衢州市 原创新力量网吧(斗潭小区30栋4单元101)
599 123.148.249.67 123.148.254.255 浙江省衢州市 联通
600 123.148.255.0 123.148.255.255 浙江省衢州市江山市 联通
601 123.157.96.0 123.157.99.255 浙江省衢州市 联通
602 123.157.100.0 123.157.100.255 浙江省衢州市江山市 联通
603 123.157.101.0 123.157.122.255 浙江省衢州市 联通
604 123.157.125.0 123.157.168.255 浙江省衢州市 联通
605 123.157.189.0 123.157.231.255 浙江省衢州市 联通
606 123.157.240.0 123.157.254.255 浙江省衢州市 联通
607 123.157.255.0 123.157.255.255 浙江省衢州市江山市 联通
608 124.91.200.0 124.91.223.255 浙江省衢州市 联通
609 124.249.224.0 124.249.239.255 浙江省衢州市 中移铁通
610 125.105.0.0 125.105.126.255 浙江省衢州市 电信
611 125.105.127.0 125.105.127.255 浙江省衢州市江山市 电信
612 125.105.128.0 125.105.128.255 浙江省衢州市 电信
613 125.105.129.0 125.105.129.255 浙江省衢州市江山市 电信
614 125.105.130.0 125.105.202.255 浙江省衢州市 电信
615 125.105.203.0 125.105.203.255 浙江省衢州市江山市 电信
616 125.105.204.0 125.105.212.255 浙江省衢州市 电信
617 125.105.213.0 125.105.213.255 浙江省衢州市江山市 电信
618 125.105.214.0 125.106.104.255 浙江省衢州市 电信
619 125.106.105.0 125.106.110.255 浙江省衢州市江山市 电信
620 125.106.111.0 125.106.111.255 浙江省衢州市龙游县 电信
621 125.106.112.0 125.106.114.255 浙江省衢州市江山市 电信
622 125.106.115.0 125.106.115.255 浙江省衢州市龙游县 电信
623 125.106.116.0 125.106.121.255 浙江省衢州市江山市 电信
624 125.106.122.0 125.106.122.255 浙江省衢州市 电信
625 125.106.123.0 125.106.123.255 浙江省衢州市龙游县 电信
626 125.106.124.0 125.106.171.241 浙江省衢州市 电信
627 125.106.171.242 125.106.171.242 浙江省衢州市 常山漫步者网吧
628 125.106.171.243 125.106.255.255 浙江省衢州市 电信
629 183.150.0.0 183.150.255.255 浙江省衢州市 电信
630 183.246.224.0 183.246.231.255 浙江省衢州市 移动
631 183.248.64.0 183.248.67.255 浙江省衢州市 移动
632 183.248.68.0 183.248.68.255 浙江省衢州市常山县 移动
633 183.248.69.0 183.248.73.255 浙江省衢州市 移动
634 183.248.74.0 183.248.74.255 浙江省衢州市衢江区 移动
635 183.248.75.0 183.248.77.255 浙江省衢州市 移动
636 183.248.78.0 183.248.78.255 浙江省衢州市龙游县 移动
637 183.248.79.0 183.248.95.255 浙江省衢州市 移动
638 202.96.113.0 202.96.113.255 浙江省衢州市 电信
639 202.96.123.68 202.96.123.71 浙江省衢州市 化工集团
640 202.96.123.236 202.96.123.239 浙江省衢州市 委党校
641 202.96.123.244 202.96.123.247 浙江省衢州市江山市 电信局多媒体演示厅
642 202.101.181.0 202.101.181.255 浙江省衢州市 电信
643 202.101.186.0 202.101.186.56 浙江省衢州市 电信
644 202.101.186.57 202.101.186.57 浙江省衢州市常山县 职业技术中学(实验中学)
645 202.101.186.58 202.101.186.63 浙江省衢州市 电信
646 202.101.186.64 202.101.186.64 浙江省衢州市 高级中学
647 202.101.186.65 202.101.186.255 浙江省衢州市 电信
648 202.107.244.0 202.107.244.255 浙江省衢州市 电信
649 202.107.245.0 202.107.245.63 浙江省衢州市 电信互联网数据中心IDC机房
650 202.107.245.64 202.107.245.95 浙江省衢州市 衢州学院
651 202.107.245.96 202.107.246.255 浙江省衢州市 电信
652 202.107.247.0 202.107.247.63 浙江省衢州市 电信IDC机房
653 202.107.247.64 202.107.247.111 浙江省衢州市 网宿科技电信CDN节点
654 202.107.247.112 202.107.247.127 浙江省衢州市 电信IDC机房
655 202.107.247.128 202.107.247.128 浙江省衢州市 电信
656 202.107.247.129 202.107.247.129 浙江省衢州市 红苹果网吧
657 202.107.247.130 202.107.247.255 浙江省衢州市 电信
658 211.91.72.0 211.91.73.255 浙江省衢州市 联通
659 211.140.153.0 211.140.154.41 浙江省衢州市 移动
660 211.140.154.42 211.140.154.42 浙江省衢州市衢江区 大洲镇大元网吧
661 211.140.154.43 211.140.154.255 浙江省衢州市 移动
662 211.140.155.0 211.140.155.255 浙江省衢州市开化县 移动
663 211.140.156.0 211.140.158.255 浙江省衢州市 移动
664 218.0.80.0 218.0.81.255 浙江省衢州市 电信
665 218.0.82.0 218.0.82.255 浙江省衢州市江山市 电信
666 218.0.83.0 218.0.87.255 浙江省衢州市 电信
667 218.72.240.0 218.72.248.41 浙江省衢州市 电信
668 218.72.248.42 218.72.248.42 浙江省衢州市 新浪网吧
669 218.72.248.43 218.72.250.59 浙江省衢州市 电信
670 218.72.250.60 218.72.250.63 浙江省衢州市 第二中学
671 218.72.250.64 218.72.250.69 浙江省衢州市 电信
672 218.72.250.70 218.72.250.70 浙江省衢州市 第二中学
673 218.72.250.71 218.72.251.21 浙江省衢州市 电信
674 218.72.251.22 218.72.251.22 浙江省衢州市常山县 新阳光网吧
675 218.72.251.23 218.72.251.29 浙江省衢州市 电信
676 218.72.251.30 218.72.251.30 浙江省衢州市常山县 财税大楼
677 218.72.251.31 218.72.251.173 浙江省衢州市 电信
678 218.72.251.174 218.72.251.174 浙江省衢州市常山县 银苑宾馆(县步行街)
679 218.72.251.175 218.72.252.193 浙江省衢州市 电信
680 218.72.252.194 218.72.252.194 浙江省衢州市江山市 中山路世纪星网吧
681 218.72.252.195 218.72.252.201 浙江省衢州市 电信
682 218.72.252.202 218.72.252.202 浙江省衢州市江山市 职业中专二楼网络机房
683 218.72.252.203 218.72.252.203 浙江省衢州市江山市 职业中专
684 218.72.252.204 218.72.252.204 浙江省衢州市江山市 职业中专三楼网络机房
685 218.72.252.205 218.72.253.29 浙江省衢州市 电信
686 218.72.253.30 218.72.253.30 浙江省衢州市 龙游县电信局
687 218.72.253.31 218.72.253.89 浙江省衢州市 电信
688 218.72.253.90 218.72.253.94 浙江省衢州市 龙游县供电局
689 218.72.253.95 218.72.253.185 浙江省衢州市 电信
690 218.72.253.186 218.72.253.186 浙江省衢州市 龙游爱华网吧
691 218.72.253.187 218.72.254.37 浙江省衢州市 电信
692 218.72.254.38 218.72.254.38 浙江省衢州市常山县 阁底乡芝麻开门网吧
693 218.72.254.39 218.72.254.225 浙江省衢州市 电信
694 218.72.254.226 218.72.254.226 浙江省衢州市常山县 兴华网吧(县新华书店二楼)
695 218.72.254.227 218.72.255.255 浙江省衢州市 电信
696 218.205.106.0 218.205.107.255 浙江省衢州市 移动
697 220.185.0.0 220.185.6.255 浙江省衢州市 电信
698 220.185.7.0 220.185.7.255 浙江省衢州市龙游县 电信
699 220.185.8.0 220.185.25.255 浙江省衢州市 电信
700 220.185.26.0 220.185.30.255 浙江省衢州市 (龙游县)电信
701 220.185.31.0 220.185.45.255 浙江省衢州市 电信
702 220.185.46.0 220.185.46.255 浙江省衢州市 /江山市电信
703 220.185.47.0 220.185.48.255 浙江省衢州市 电信
704 220.185.49.0 220.185.50.255 浙江省衢州市 (龙游县)电信
705 220.185.51.0 220.185.53.255 浙江省衢州市 电信
706 220.185.54.0 220.185.55.255 浙江省衢州市 (柯城区)电信
707 220.185.56.0 220.185.63.255 浙江省衢州市 电信
708 220.191.236.0 220.191.239.255 浙江省衢州市 电信电子政府网络
709 220.195.138.0 220.195.138.255 浙江省衢州市 联通
710 221.12.136.0 221.12.137.255 浙江省衢州市 联通
711 221.12.138.0 221.12.138.129 浙江省衢州市 广电网
712 221.12.138.130 221.12.138.130 浙江省衢州市 玉山县金利来网吧
713 221.12.138.131 221.12.138.255 浙江省衢州市 广电网
714 221.12.139.0 221.12.143.255 浙江省衢州市 联通
715 222.46.7.0 222.46.7.127 浙江省衢州市 中移铁通
716 222.46.112.0 222.46.112.255 浙江省衢州市 广电网
717 222.46.113.0 222.46.119.255 浙江省衢州市 中移铁通
718 222.46.121.0 222.46.121.255 浙江省衢州市 中移铁通
719 222.46.126.0 222.46.127.255 浙江省湖州市 /衢州市铁通
720 222.61.208.0 222.61.215.255 浙江省衢州市 中移铁通
721 223.94.96.0 223.94.127.255 浙江省衢州市 移动