ip地址查询

衢州市IP地址列表

衢州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.79.150.0 59.79.151.255 浙江省衢州市 衢州学院
2 60.12.105.0 60.12.111.255 浙江省衢州市 联通
3 60.12.200.0 60.12.207.255 浙江省衢州市 联通
4 60.185.0.0 60.185.38.255 浙江省衢州市 电信
5 60.185.39.0 60.185.39.255 浙江省衢州市龙游县 电信
6 60.185.40.0 60.185.47.255 浙江省衢州市 电信
7 60.185.48.0 60.185.48.255 浙江省衢州市开化县 电信
8 60.185.49.0 60.185.52.255 浙江省衢州市常山县 电信
9 60.185.53.0 60.185.53.255 浙江省衢州市开化县 电信
10 60.185.54.0 60.185.54.255 浙江省衢州市常山县 电信
11 60.185.55.0 60.185.55.255 浙江省衢州市开化县 电信
12 60.185.56.0 60.185.57.255 浙江省衢州市常山县 电信
13 60.185.58.0 60.185.127.255 浙江省衢州市 电信
14 61.130.48.0 61.130.48.13 浙江省衢州市 电信
15 61.130.48.14 61.130.48.14 浙江省衢州市 友好饭店
16 61.130.48.15 61.130.48.255 浙江省衢州市 电信
17 61.130.49.0 61.130.49.7 浙江省衢州市柯城区 石室乡烂柯山脚下友情飞越网吧
18 61.130.49.8 61.130.49.11 浙江省衢州市 地球村网吧
19 61.130.49.12 61.130.49.13 浙江省衢州市 电信
20 61.130.49.14 61.130.49.14 浙江省衢州市 银河网吧
21 61.130.49.15 61.130.49.15 浙江省衢州市 电信
22 61.130.49.16 61.130.49.19 浙江省衢州市 时空网吧
23 61.130.49.20 61.130.49.21 浙江省衢州市 电信
24 61.130.49.22 61.130.49.22 浙江省衢州市衢江区 大洲镇好心情网吧
25 61.130.49.23 61.130.49.23 浙江省衢州市 电信
26 61.130.49.24 61.130.49.27 浙江省衢州市 红宝石网吧(区中河沿43号)
27 61.130.49.28 61.130.49.28 浙江省衢州市 电信
28 61.130.49.29 61.130.49.29 浙江省衢州市柯城区 航埠镇大安网盟兴航网吧
29 61.130.49.30 61.130.49.37 浙江省衢州市 电信
30 61.130.49.38 61.130.49.38 浙江省衢州市 蛟池街红蜘蛛网吧
31 61.130.49.39 61.130.49.47 浙江省衢州市 电信
32 61.130.49.48 61.130.49.51 浙江省衢州市柯城区 成人网吧(上街141号二楼)
33 61.130.49.52 61.130.49.55 浙江省衢州市 龙腾网吧
34 61.130.49.56 61.130.49.57 浙江省衢州市 电信
35 61.130.49.58 61.130.49.58 浙江省衢州市 讯联网吧
36 61.130.49.59 61.130.49.65 浙江省衢州市 电信
37 61.130.49.66 61.130.49.66 浙江省衢州市 大洲镇开心网吧
38 61.130.49.67 61.130.49.73 浙江省衢州市 电信
39 61.130.49.74 61.130.49.74 浙江省衢州市柯城区 新友谊网吧
40 61.130.49.75 61.130.49.75 浙江省衢州市 电信
41 61.130.49.76 61.130.49.79 浙江省衢州市柯城区 航埠镇快乐网吧
42 61.130.49.80 61.130.49.95 浙江省衢州市 蛟池街名茂网吧
43 61.130.49.96 61.130.49.99 浙江省衢州市 神通网吧
44 61.130.49.100 61.130.49.101 浙江省衢州市 电信
45 61.130.49.102 61.130.49.102 浙江省衢州市 大安意如网吧(新新街道十五田铺165号)
46 61.130.49.103 61.130.49.107 浙江省衢州市 电信
47 61.130.49.108 61.130.49.111 浙江省衢州市 书廊网吧
48 61.130.49.112 61.130.49.115 浙江省衢州市 电信
49 61.130.49.116 61.130.49.119 浙江省衢州市 龙腾网吧
50 61.130.49.120 61.130.49.123 浙江省衢州市 电信
51 61.130.49.124 61.130.49.127 浙江省衢州市 缘份网吧
52 61.130.49.128 61.130.49.131 浙江省衢州市柯城区 航埠镇寻梦园网吧
53 61.130.49.132 61.130.49.133 浙江省衢州市 电信
54 61.130.49.134 61.130.49.134 浙江省衢州市 农贸城网吧
55 61.130.49.135 61.130.49.139 浙江省衢州市 电信
56 61.130.49.140 61.130.49.143 浙江省衢州市 华星网吧
57 61.130.49.144 61.130.49.151 浙江省衢州市 电信
58 61.130.49.152 61.130.49.155 浙江省衢州市 后街巷主题网吧
59 61.130.49.156 61.130.49.157 浙江省衢州市 电信
60 61.130.49.158 61.130.49.158 浙江省衢州市 斗谭菜场边鱼翁网吧
61 61.130.49.159 61.130.49.165 浙江省衢州市 电信
62 61.130.49.166 61.130.49.166 浙江省衢州市 网上人家网吧
63 61.130.49.167 61.130.49.169 浙江省衢州市 电信
64 61.130.49.170 61.130.49.170 浙江省衢州市 闹桥梦笑网吧
65 61.130.49.171 61.130.49.187 浙江省衢州市 电信
66 61.130.49.188 61.130.49.191 浙江省衢州市 中河沿兴衢网吧
67 61.130.49.192 61.130.49.207 浙江省衢州市 电信
68 61.130.49.208 61.130.49.211 浙江省衢州市 西立交通荷路南湖桥小虫网吧
69 61.130.49.212 61.130.49.215 浙江省衢州市 电信
70 61.130.49.216 61.130.49.219 浙江省衢州市 万众网吧
71 61.130.49.220 61.130.49.221 浙江省衢州市 电信
72 61.130.49.222 61.130.49.222 浙江省衢州市 极速网吧
73 61.130.49.223 61.130.49.223 浙江省衢州市 电信
74 61.130.49.224 61.130.49.227 浙江省衢州市 绮丽网吧
75 61.130.49.228 61.130.49.237 浙江省衢州市 电信
76 61.130.49.238 61.130.49.238 浙江省衢州市 知音网吧
77 61.130.49.239 61.130.49.239 浙江省衢州市 电信
78 61.130.49.240 61.130.49.243 浙江省衢州市 相约网吧
79 61.130.49.244 61.130.49.245 浙江省衢州市 电信
80 61.130.49.246 61.130.49.246 浙江省衢州市 下张工业区加支网吧
81 61.130.49.247 61.130.49.249 浙江省衢州市 电信
82 61.130.49.250 61.130.49.250 浙江省衢州市 奔腾网络游戏体验中心
83 61.130.49.251 61.130.50.153 浙江省衢州市 电信
84 61.130.50.154 61.130.50.154 浙江省衢州市 下街飞宇网吧
85 61.130.50.155 61.130.51.1 浙江省衢州市 电信
86 61.130.51.2 61.130.51.2 浙江省衢州市 大安星速网吧(巨化加油站对面)
87 61.130.51.3 61.130.51.5 浙江省衢州市 电信
88 61.130.51.6 61.130.51.6 浙江省衢州市 指南针网吧
89 61.130.51.7 61.130.51.9 浙江省衢州市 电信
90 61.130.51.10 61.130.51.10 浙江省衢州市 百汇路金都花园对面飘飘雨网吧
91 61.130.51.11 61.130.51.21 浙江省衢州市 电信
92 61.130.51.22 61.130.51.22 浙江省衢州市衢江区 廿里镇明英网吧
93 61.130.51.23 61.130.51.33 浙江省衢州市 电信
94 61.130.51.34 61.130.51.34 浙江省衢州市衢江区 职业技术学校
95 61.130.51.35 61.130.51.45 浙江省衢州市 电信
96 61.130.51.46 61.130.51.46 浙江省衢州市柯城区 航埠镇慷征网吧
97 61.130.51.47 61.130.51.69 浙江省衢州市 电信
98 61.130.51.70 61.130.51.70 浙江省衢州市 微笑网吧
99 61.130.51.71 61.130.51.85 浙江省衢州市 电信
100 61.130.51.86 61.130.51.86 浙江省衢州市 大头网吧
101 61.130.51.87 61.130.51.97 浙江省衢州市 电信
102 61.130.51.98 61.130.51.98 浙江省衢州市 在线网吧
103 61.130.51.99 61.130.51.121 浙江省衢州市 电信
104 61.130.51.122 61.130.51.122 浙江省衢州市 网吧驿站
105 61.130.51.123 61.130.51.125 浙江省衢州市 电信
106 61.130.51.126 61.130.51.126 浙江省衢州市 童家巷宝龙宾馆旁柯城先驱网吧
107 61.130.51.127 61.130.51.129 浙江省衢州市 电信
108 61.130.51.130 61.130.51.130 浙江省衢州市 辉煌网吧
109 61.130.51.131 61.130.51.153 浙江省衢州市 电信
110 61.130.51.154 61.130.51.154 浙江省衢州市 区步行街星驰网吧
111 61.130.51.155 61.130.53.237 浙江省衢州市 电信
112 61.130.53.238 61.130.53.238 浙江省衢州市 金柏丽网吧(国美家电旁)
113 61.130.53.239 61.130.53.255 浙江省衢州市 电信
114 61.130.54.0 61.130.54.255 浙江省衢州市 (龙游县)电信
115 61.130.55.0 61.130.55.177 浙江省衢州市 电信
116 61.130.55.178 61.130.55.178 浙江省衢州市 黄金台网吧(西安路34号)
117 61.130.55.179 61.130.55.245 浙江省衢州市 电信
118 61.130.55.246 61.130.55.246 浙江省衢州市 沈家万众网吧
119 61.130.55.247 61.130.55.255 浙江省衢州市 电信
120 61.130.62.0 61.130.65.145 浙江省衢州市 电信
121 61.130.65.146 61.130.65.146 浙江省衢州市常山县 金侨宾馆
122 61.130.65.147 61.130.65.177 浙江省衢州市 电信
123 61.130.65.178 61.130.65.178 浙江省衢州市常山县 金都宾馆
124 61.130.65.179 61.130.73.9 浙江省衢州市 电信
125 61.130.73.10 61.130.73.10 浙江省衢州市 双港开发区新天网吧
126 61.130.73.11 61.130.73.17 浙江省衢州市 电信
127 61.130.73.18 61.130.73.18 浙江省衢州市 兴华小区讯达网吧
128 61.130.73.19 61.130.73.21 浙江省衢州市 电信
129 61.130.73.22 61.130.73.22 浙江省衢州市 双港开发区指间缘网吧
130 61.130.73.23 61.130.73.73 浙江省衢州市 电信
131 61.130.73.74 61.130.73.74 浙江省衢州市 双港开发区迅联网吧
132 61.130.73.75 61.130.74.5 浙江省衢州市 电信
133 61.130.74.6 61.130.74.6 浙江省衢州市 中立交阿亮网吧
134 61.130.74.7 61.130.74.25 浙江省衢州市 电信
135 61.130.74.26 61.130.74.26 浙江省衢州市 十五里飞跃网吧
136 61.130.74.27 61.130.74.29 浙江省衢州市 电信
137 61.130.74.30 61.130.74.30 浙江省衢州市 时代网吧
138 61.130.74.31 61.130.74.41 浙江省衢州市 电信
139 61.130.74.42 61.130.74.42 浙江省衢州市 原人网吧
140 61.130.74.43 61.130.74.49 浙江省衢州市 电信
141 61.130.74.50 61.130.74.50 浙江省衢州市 新宅求知网吧
142 61.130.74.51 61.130.74.61 浙江省衢州市 电信
143 61.130.74.62 61.130.74.62 浙江省衢州市 联谊网吧
144 61.130.74.63 61.130.74.65 浙江省衢州市 电信
145 61.130.74.66 61.130.74.66 浙江省衢州市 蓝精灵网吧
146 61.130.74.67 61.130.74.69 浙江省衢州市 电信
147 61.130.74.70 61.130.74.70 浙江省衢州市 荷花东路联想网吧
148 61.130.74.71 61.130.74.81 浙江省衢州市 电信
149 61.130.74.82 61.130.74.82 浙江省衢州市 大安一心网吧
150 61.130.74.83 61.130.74.105 浙江省衢州市 电信
151 61.130.74.106 61.130.74.106 浙江省衢州市衢江区 莲花镇仙仙网吧
152 61.130.74.107 61.130.74.117 浙江省衢州市 电信
153 61.130.74.118 61.130.74.118 浙江省衢州市 工人文化宫后面蓝蜻蜓网吧
154 61.130.74.119 61.130.74.129 浙江省衢州市 电信
155 61.130.74.130 61.130.74.130 浙江省衢州市 荷花四路极限网吧
156 61.130.74.131 61.130.74.141 浙江省衢州市 电信
157 61.130.74.142 61.130.74.142 浙江省衢州市 创乐网吧
158 61.130.74.143 61.130.74.161 浙江省衢州市 电信
159 61.130.74.162 61.130.74.162 浙江省衢州市 博浪网吧
160 61.130.74.163 61.130.74.172 浙江省衢州市 电信
161 61.130.74.173 61.130.74.173 浙江省衢州市 中立交晨曦网吧
162 61.130.74.174 61.130.74.185 浙江省衢州市 电信
163 61.130.74.186 61.130.74.186 浙江省衢州市 天乐网吧
164 61.130.74.187 61.130.74.205 浙江省衢州市 电信
165 61.130.74.206 61.130.74.206 浙江省衢州市 笑友网吧
166 61.130.74.207 61.130.74.209 浙江省衢州市 电信
167 61.130.74.210 61.130.74.210 浙江省衢州市 起点网吧
168 61.130.74.211 61.130.75.9 浙江省衢州市 电信
169 61.130.75.10 61.130.75.10 浙江省衢州市 战神网吧(新安路4号)
170 61.130.75.11 61.130.75.25 浙江省衢州市 电信
171 61.130.75.26 61.130.75.26 浙江省衢州市衢江区 友好网吧
172 61.130.75.27 61.130.75.45 浙江省衢州市 电信
173 61.130.75.46 61.130.75.46 浙江省衢州市 沈家一线天网吧
174 61.130.75.47 61.130.75.65 浙江省衢州市 电信
175 61.130.75.66 61.130.75.66 浙江省衢州市 心雨网吧
176 61.130.75.67 61.130.75.69 浙江省衢州市 电信
177 61.130.75.70 61.130.75.70 浙江省衢州市 多福网吧
178 61.130.75.71 61.130.75.85 浙江省衢州市 电信
179 61.130.75.86 61.130.75.86 浙江省衢州市 衢州学院附近新月网吧
180 61.130.75.87 61.130.75.97 浙江省衢州市 电信
181 61.130.75.98 61.130.75.98 浙江省衢州市衢江区 沈家龙卷风网吧
182 61.130.75.99 61.130.75.105 浙江省衢州市 电信
183 61.130.75.106 61.130.75.106 浙江省衢州市 衢州学院附近天胜网吧
184 61.130.75.107 61.130.75.109 浙江省衢州市 电信
185 61.130.75.110 61.130.75.110 浙江省衢州市 西点网吧
186 61.130.75.111 61.130.75.137 浙江省衢州市 电信
187 61.130.75.138 61.130.75.138 浙江省衢州市 沈家开心网吧
188 61.130.75.139 61.130.75.157 浙江省衢州市 电信
189 61.130.75.158 61.130.75.158 浙江省衢州市 沸蓝网吧
190 61.130.75.159 61.130.75.209 浙江省衢州市 电信
191 61.130.75.210 61.130.75.210 浙江省衢州市 沈家新宇飞网吧
192 61.130.75.211 61.130.75.221 浙江省衢州市 电信
193 61.130.75.222 61.130.75.222 浙江省衢州市衢江区 通浦路多角虫网吧
194 61.130.75.223 61.130.76.3 浙江省衢州市 电信
195 61.130.76.4 61.130.76.7 浙江省衢州市常山县 良友网吧
196 61.130.76.8 61.130.76.9 浙江省衢州市 电信
197 61.130.76.10 61.130.76.10 浙江省衢州市常山县 神力网吧
198 61.130.76.11 61.130.76.11 浙江省衢州市 电信
199 61.130.76.12 61.130.76.15 浙江省衢州市常山县 三人行网吧(步行街)
200 61.130.76.16 61.130.76.17 浙江省衢州市 电信
201 61.130.76.18 61.130.76.18 浙江省衢州市常山县 渡口网吧
202 61.130.76.19 61.130.76.19 浙江省衢州市 电信
203 61.130.76.20 61.130.76.23 浙江省衢州市常山县 在线网吧
204 61.130.76.24 61.130.76.33 浙江省衢州市 电信
205 61.130.76.34 61.130.76.34 浙江省衢州市常山县 辉埠镇灰三底村金刚网吧
206 61.130.76.35 61.130.76.41 浙江省衢州市 电信
207 61.130.76.42 61.130.76.42 浙江省衢州市常山县 新浪潮网吧
208 61.130.76.43 61.130.76.47 浙江省衢州市 电信
209 61.130.76.48 61.130.76.51 浙江省衢州市常山县 咛哝网吧
210 61.130.76.52 61.130.76.55 浙江省衢州市常山县 渡口网吧
211 61.130.76.56 61.130.76.57 浙江省衢州市 电信
212 61.130.76.58 61.130.76.58 浙江省衢州市常山县 南峰网吧
213 61.130.76.59 61.130.76.61 浙江省衢州市 电信
214 61.130.76.62 61.130.76.62 浙江省衢州市常山县 兴运网吧(县汽车站旁)
215 61.130.76.63 61.130.76.65 浙江省衢州市 电信
216 61.130.76.66 61.130.76.66 浙江省衢州市常山县 招贤镇国飞网吧
217 61.130.76.67 61.130.76.77 浙江省衢州市 电信
218 61.130.76.78 61.130.76.78 浙江省衢州市常山县 欣悦宾馆(县步行街104号)
219 61.130.76.79 61.130.76.81 浙江省衢州市 电信
220 61.130.76.82 61.130.76.82 浙江省衢州市常山县 柚都宾馆
221 61.130.76.83 61.130.76.91 浙江省衢州市 电信
222 61.130.76.92 61.130.76.95 浙江省衢州市常山县 冲浪网吧
223 61.130.76.96 61.130.76.97 浙江省衢州市 电信
224 61.130.76.98 61.130.76.98 浙江省衢州市常山县 白石镇北极光网吧
225 61.130.76.99 61.130.76.99 浙江省衢州市 电信
226 61.130.76.100 61.130.76.103 浙江省衢州市常山县 蓝牙网吧
227 61.130.76.104 61.130.76.105 浙江省衢州市 电信
228 61.130.76.106 61.130.76.106 浙江省衢州市常山县 蓝讯网吧
229 61.130.76.107 61.130.76.111 浙江省衢州市 电信
230 61.130.76.112 61.130.76.115 浙江省衢州市常山县 伊人网吧
231 61.130.76.116 61.130.76.117 浙江省衢州市 电信
232 61.130.76.118 61.130.76.118 浙江省衢州市常山县 冲浪网吧
233 61.130.76.119 61.130.76.121 浙江省衢州市 电信
234 61.130.76.122 61.130.76.122 浙江省衢州市常山县 漫步者网吧
235 61.130.76.123 61.130.76.123 浙江省衢州市 电信
236 61.130.76.124 61.130.76.127 浙江省衢州市常山县 易成网吧
237 61.130.76.128 61.130.76.137 浙江省衢州市 电信
238 61.130.76.138 61.130.76.138 浙江省衢州市常山县 新网网吧
239 61.130.76.139 61.130.76.141 浙江省衢州市 电信
240 61.130.76.142 61.130.76.142 浙江省衢州市常山县 大通网吧
241 61.130.76.143 61.130.76.153 浙江省衢州市 电信
242 61.130.76.154 61.130.76.154 浙江省衢州市常山县 招贤依缘网吧
243 61.130.76.155 61.130.76.157 浙江省衢州市 电信
244 61.130.76.158 61.130.76.158 浙江省衢州市常山县 芳村镇芬新网吧
245 61.130.76.159 61.130.76.161 浙江省衢州市 电信
246 61.130.76.162 61.130.76.162 浙江省衢州市常山县 大通网吧
247 61.130.76.163 61.130.76.165 浙江省衢州市 电信
248 61.130.76.166 61.130.76.166 浙江省衢州市常山县 旺乡网吧(辉埠镇灰山底村)
249 61.130.76.167 61.130.76.169 浙江省衢州市 电信
250 61.130.76.170 61.130.76.170 浙江省衢州市常山县 伊人网吧(县三里滩)
251 61.130.76.171 61.130.76.177 浙江省衢州市 电信
252 61.130.76.178 61.130.76.178 浙江省衢州市常山县 007网吧(县五洲大酒店对面)
253 61.130.76.179 61.130.76.181 浙江省衢州市 电信
254 61.130.76.182 61.130.76.182 浙江省衢州市常山县 芳村镇黄燕网吧
255 61.130.76.183 61.130.76.189 浙江省衢州市 电信
256 61.130.76.190 61.130.76.190 浙江省衢州市常山县 易成网吧
257 61.130.76.191 61.130.76.193 浙江省衢州市 电信
258 61.130.76.194 61.130.76.194 浙江省衢州市常山县 神速网吧
259 61.130.76.195 61.130.76.197 浙江省衢州市 电信
260 61.130.76.198 61.130.76.198 浙江省衢州市常山县 蓝牙网吧(柚香商贸城二楼)
261 61.130.76.199 61.130.76.205 浙江省衢州市 电信
262 61.130.76.206 61.130.76.206 浙江省衢州市常山县 招贤镇仙子网吧
263 61.130.76.207 61.130.76.209 浙江省衢州市 电信
264 61.130.76.210 61.130.76.210 浙江省衢州市 南风网吧
265 61.130.76.211 61.130.76.213 浙江省衢州市 电信
266 61.130.76.214 61.130.76.214 浙江省衢州市常山县 良友网吧
267 61.130.76.215 61.130.76.217 浙江省衢州市 电信
268 61.130.76.218 61.130.76.218 浙江省衢州市常山县 蓝讯网吧
269 61.130.76.219 61.130.76.221 浙江省衢州市 电信
270 61.130.76.222 61.130.76.222 浙江省衢州市常山县 漫步者网吧
271 61.130.76.223 61.130.76.225 浙江省衢州市 电信
272 61.130.76.226 61.130.76.226 浙江省衢州市常山县 在线网吧
273 61.130.76.227 61.130.76.241 浙江省衢州市 电信
274 61.130.76.242 61.130.76.242 浙江省衢州市常山县 英龙网吧(县紫港小区)
275 61.130.76.243 61.130.76.245 浙江省衢州市 电信
276 61.130.76.246 61.130.76.246 浙江省衢州市常山县 飞浪网吧
277 61.130.76.247 61.130.76.255 浙江省衢州市 电信
278 61.130.77.0 61.130.77.0 浙江省衢州市江山市 威达网吧
279 61.130.77.1 61.130.77.1 浙江省衢州市 电信
280 61.130.77.2 61.130.77.2 浙江省衢州市江山市 畅游网吧
281 61.130.77.3 61.130.77.5 浙江省衢州市 电信
282 61.130.77.6 61.130.77.6 浙江省衢州市江山市 南门花坛边浪人网吧
283 61.130.77.7 61.130.77.9 浙江省衢州市 电信
284 61.130.77.10 61.130.77.10 浙江省衢州市江山市 新天地网吧
285 61.130.77.11 61.130.77.13 浙江省衢州市 电信
286 61.130.77.14 61.130.77.14 浙江省衢州市江山市 明声路越洋网吧
287 61.130.77.15 61.130.77.17 浙江省衢州市 电信
288 61.130.77.18 61.130.77.18 浙江省衢州市江山市 威达网吧
289 61.130.77.19 61.130.77.21 浙江省衢州市 电信
290 61.130.77.22 61.130.77.22 浙江省衢州市江山市 南市街畅游网吧
291 61.130.77.23 61.130.77.29 浙江省衢州市 电信
292 61.130.77.30 61.130.77.30 浙江省衢州市江山市 贺村镇中心广场百乐网吧
293 61.130.77.31 61.130.77.37 浙江省衢州市 电信
294 61.130.77.38 61.130.77.38 浙江省衢州市江山市 小商品市零点网吧
295 61.130.77.39 61.130.77.57 浙江省衢州市 电信
296 61.130.77.58 61.130.77.58 浙江省衢州市江山市 四都镇精彩网吧
297 61.130.77.59 61.130.77.65 浙江省衢州市 电信
298 61.130.77.66 61.130.77.66 浙江省衢州市江山市 一网情深网吧(水泥厂)
299 61.130.77.67 61.130.77.69 浙江省衢州市 电信
300 61.130.77.70 61.130.77.70 浙江省衢州市江山市 城中路网友俱乐部
301 61.130.77.71 61.130.77.77 浙江省衢州市 电信
302 61.130.77.78 61.130.77.78 浙江省衢州市江山市 溪东柠檬树网吧
303 61.130.77.79 61.130.77.81 浙江省衢州市 电信
304 61.130.77.82 61.130.77.82 浙江省衢州市江山市 红蜘蛛网吧
305 61.130.77.83 61.130.77.85 浙江省衢州市 电信
306 61.130.77.86 61.130.77.86 浙江省衢州市江山市 南二街森旭网吧
307 61.130.77.87 61.130.77.97 浙江省衢州市 电信
308 61.130.77.98 61.130.77.98 浙江省衢州市江山市 明珠网吧
309 61.130.77.99 61.130.77.105 浙江省衢州市 电信
310 61.130.77.106 61.130.77.106 浙江省衢州市江山市 解放路边锋网吧
311 61.130.77.107 61.130.77.121 浙江省衢州市 电信
312 61.130.77.122 61.130.77.122 浙江省衢州市江山市 百乐网吧
313 61.130.77.123 61.130.77.125 浙江省衢州市 电信
314 61.130.77.126 61.130.77.126 浙江省衢州市江山市 东旺网吧(南二街52号)
315 61.130.77.127 61.130.77.129 浙江省衢州市 电信
316 61.130.77.130 61.130.77.130 浙江省衢州市江山市 方博网吧
317 61.130.77.131 61.130.77.137 浙江省衢州市 电信
318 61.130.77.138 61.130.77.138 浙江省衢州市江山市 都市网吧
319 61.130.77.139 61.130.77.141 浙江省衢州市 电信
320 61.130.77.142 61.130.77.142 浙江省衢州市江山市 鹿西广场亿缘网吧
321 61.130.77.143 61.130.77.145 浙江省衢州市 电信
322 61.130.77.146 61.130.77.146 浙江省衢州市江山市 明日网吧
323 61.130.77.147 61.130.77.149 浙江省衢州市 电信
324 61.130.77.150 61.130.77.150 浙江省衢州市江山市 红叶网吧
325 61.130.77.151 61.130.77.153 浙江省衢州市 电信
326 61.130.77.154 61.130.77.154 浙江省衢州市江山市 日中网吧
327 61.130.77.155 61.130.77.157 浙江省衢州市 电信
328 61.130.77.158 61.130.77.158 浙江省衢州市江山市 经济技术开发区冲浪网吧
329 61.130.77.159 61.130.77.165 浙江省衢州市 电信
330 61.130.77.166 61.130.77.166 浙江省衢州市江山市 众望网吧
331 61.130.77.167 61.130.77.169 浙江省衢州市 电信
332 61.130.77.171 61.130.77.189 浙江省衢州市 电信
333 61.130.77.190 61.130.77.190 浙江省衢州市江山市 峡口镇娱乐城
334 61.130.77.191 61.130.77.193 浙江省衢州市 电信
335 61.130.77.194 61.130.77.194 浙江省衢州市江山市 贺村镇中心广场世纪网吧
336 61.130.77.195 61.130.77.205 浙江省衢州市 电信
337 61.130.77.206 61.130.77.206 浙江省衢州市江山市 天天网吧
338 61.130.77.207 61.130.77.209 浙江省衢州市 电信
339 61.130.77.210 61.130.77.210 浙江省衢州市江山市 天堂鸟网吧
340 61.130.77.211 61.130.77.213 浙江省衢州市 电信
341 61.130.77.214 61.130.77.214 浙江省衢州市江山市 时尚网吧
342 61.130.77.215 61.130.77.217 浙江省衢州市 电信
343 61.130.77.218 61.130.77.218 浙江省衢州市江山市 风全网吧
344 61.130.77.219 61.130.77.221 浙江省衢州市 电信
345 61.130.77.222 61.130.77.222 浙江省衢州市江山市 峡口镇华艺网吧
346 61.130.77.223 61.130.77.255 浙江省衢州市 电信
347 61.130.78.0 61.130.78.0 浙江省衢州市 边锋网吧
348 61.130.78.1 61.130.78.1 浙江省衢州市 电信
349 61.130.78.2 61.130.78.2 浙江省衢州市 时尚网吧
350 61.130.78.3 61.130.78.13 浙江省衢州市 电信
351 61.130.78.14 61.130.78.14 浙江省衢州市龙游县 连心网吧
352 61.130.78.15 61.130.78.21 浙江省衢州市 电信
353 61.130.78.22 61.130.78.22 浙江省衢州市龙游县 逸飞网吧
354 61.130.78.23 61.130.78.25 浙江省衢州市 电信
355 61.130.78.26 61.130.78.26 浙江省衢州市龙游县 时科网吧
356 61.130.78.27 61.130.78.31 浙江省衢州市 电信
357 61.130.78.32 61.130.78.33 浙江省衢州市龙游县 网吧专线
358 61.130.78.34 61.130.78.34 浙江省衢州市龙游县 江湖网吧
359 61.130.78.35 61.130.78.35 浙江省衢州市龙游县 网吧专线
360 61.130.78.36 61.130.78.45 浙江省衢州市龙游县 电信
361 61.130.78.46 61.130.78.46 浙江省衢州市龙游县 塔石镇干云网吧
362 61.130.78.47 61.130.78.49 浙江省衢州市龙游县 电信
363 61.130.78.50 61.130.78.50 浙江省衢州市龙游县 龙腾网吧(太平东路1号)
364 61.130.78.51 61.130.78.53 浙江省衢州市龙游县 电信
365 61.130.78.54 61.130.78.54 浙江省衢州市龙游县 遨翔网吧
366 61.130.78.55 61.130.78.57 浙江省衢州市龙游县 电信
367 61.130.78.58 61.130.78.58 浙江省衢州市龙游县 盈川路1-4号好心情网吧
368 61.130.78.59 61.130.78.75 浙江省衢州市龙游县 电信
369 61.130.78.76 61.130.78.77 浙江省衢州市龙游县 伊人阁网吧
370 61.130.78.78 61.130.78.78 浙江省衢州市龙游县 湖镇迅游网吧
371 61.130.78.79 61.130.78.79 浙江省衢州市龙游县 伊人阁网吧
372 61.130.78.80 61.130.78.81 浙江省衢州市 电信
373 61.130.78.82 61.130.78.82 浙江省衢州市龙游县 金世纪网吧
374 61.130.78.83 61.130.78.133 浙江省衢州市 电信
375 61.130.78.134 61.130.78.134 浙江省衢州市龙游县 园园网吧
376 61.130.78.135 61.130.78.137 浙江省衢州市 电信
377 61.130.78.138 61.130.78.138 浙江省衢州市龙游县 泡泡网吧
378 61.130.78.139 61.130.78.145 浙江省衢州市 电信
379 61.130.78.146 61.130.78.146 浙江省衢州市龙游县 莲花网吧
380 61.130.78.147 61.130.78.149 浙江省衢州市 电信
381 61.130.78.150 61.130.78.150 浙江省衢州市龙游县 灿烂网吧
382 61.130.78.151 61.130.78.161 浙江省衢州市 电信
383 61.130.78.162 61.130.78.162 浙江省衢州市龙游县 心心网吧
384 61.130.78.163 61.130.78.165 浙江省衢州市 电信
385 61.130.78.166 61.130.78.166 浙江省衢州市龙游县 星际网吧
386 61.130.78.167 61.130.78.173 浙江省衢州市 电信
387 61.130.78.174 61.130.78.174 浙江省衢州市龙游县 小精灵网吧
388 61.130.78.175 61.130.78.185 浙江省衢州市 电信
389 61.130.78.186 61.130.78.186 浙江省衢州市龙游县 龙翔网吧
390 61.130.78.187 61.130.78.195 浙江省衢州市 电信
391 61.130.78.196 61.130.78.199 浙江省衢州市龙游县 江湖网吧
392 61.130.78.200 61.130.78.201 浙江省衢州市 电信
393 61.130.78.202 61.130.78.202 浙江省衢州市龙游县 世外桃源
394 61.130.78.203 61.130.78.221 浙江省衢州市 电信
395 61.130.78.222 61.130.78.222 浙江省衢州市龙游县 爱华网吧
396 61.130.78.223 61.130.78.225 浙江省衢州市 电信
397 61.130.78.226 61.130.78.226 浙江省衢州市龙游县 湖镇镇晓燕网吧
398 61.130.78.227 61.130.78.241 浙江省衢州市 电信
399 61.130.78.242 61.130.78.242 浙江省衢州市龙游县 湖镇镇豆豆网吧
400 61.130.78.243 61.130.78.249 浙江省衢州市 电信
401 61.130.78.250 61.130.78.250 浙江省衢州市龙游县 溪口镇乐天网吧
402 61.130.78.251 61.130.78.255 浙江省衢州市 电信
403 61.130.79.0 61.130.79.37 浙江省衢州市开化县 电信
404 61.130.79.38 61.130.79.38 浙江省衢州市开化县 新世纪网吧
405 61.130.79.39 61.130.79.49 浙江省衢州市开化县 电信
406 61.130.79.50 61.130.79.50 浙江省衢州市开化县 大众网吧
407 61.130.79.51 61.130.79.53 浙江省衢州市开化县 电信
408 61.130.79.54 61.130.79.54 浙江省衢州市开化县 梦儿网吧
409 61.130.79.55 61.130.79.61 浙江省衢州市开化县 电信
410 61.130.79.62 61.130.79.62 浙江省衢州市开化县 环城北路基地网游
411 61.130.79.63 61.130.79.65 浙江省衢州市开化县 电信
412 61.130.79.66 61.130.79.66 浙江省衢州市开化县 次时代网络会所(钟山东路5号)
413 61.130.79.67 61.130.79.73 浙江省衢州市开化县 电信
414 61.130.79.74 61.130.79.74 浙江省衢州市开化县 环城北路小草网吧
415 61.130.79.75 61.130.79.133 浙江省衢州市开化县 电信
416 61.130.79.134 61.130.79.134 浙江省衢州市开化县 新汪洋网吧
417 61.130.79.135 61.130.79.169 浙江省衢州市开化县 电信
418 61.130.79.170 61.130.79.170 浙江省衢州市开化县 飞迭网吧
419 61.130.79.171 61.130.79.189 浙江省衢州市开化县 电信
420 61.130.79.190 61.130.79.190 浙江省衢州市开化县 保安路2号箭辉网吧
421 61.130.79.191 61.130.79.197 浙江省衢州市开化县 电信
422 61.130.79.198 61.130.79.198 浙江省衢州市开化县 忘不了网吧
423 61.130.79.199 61.130.79.205 浙江省衢州市开化县 电信
424 61.130.79.206 61.130.79.206 浙江省衢州市开化县 新世纪商苑4号楼天堂网吧
425 61.130.79.207 61.130.79.209 浙江省衢州市开化县 电信
426 61.130.79.210 61.130.79.210 浙江省衢州市开化县 新筱巢网吧
427 61.130.79.211 61.130.79.221 浙江省衢州市开化县 电信
428 61.130.79.222 61.130.79.222 浙江省衢州市开化县 计划生育指导站
429 61.130.79.223 61.130.79.229 浙江省衢州市开化县 电信
430 61.130.79.230 61.130.79.230 浙江省衢州市开化县 金城网吧
431 61.130.79.231 61.130.79.233 浙江省衢州市开化县 电信
432 61.130.79.234 61.130.79.234 浙江省衢州市开化县 音坑乡农技110电子阅览室
433 61.130.79.235 61.130.79.255 浙江省衢州市开化县 电信
434 61.130.172.0 61.130.172.1 浙江省衢州市 电信
435 61.130.172.2 61.130.172.2 浙江省衢州市 巨化珍珠网吧
436 61.130.172.3 61.130.172.5 浙江省衢州市 电信
437 61.130.172.6 61.130.172.6 浙江省衢州市 巨化经典网吧
438 61.130.172.7 61.130.172.29 浙江省衢州市 电信
439 61.130.172.30 61.130.172.30 浙江省衢州市柯城区 兄弟网吧
440 61.130.172.31 61.130.172.33 浙江省衢州市 电信
441 61.130.172.34 61.130.172.34 浙江省衢州市 巨化易达网吧
442 61.130.172.35 61.130.172.41 浙江省衢州市 电信
443 61.130.172.42 61.130.172.42 浙江省衢州市 巨化友情网吧
444 61.130.172.43 61.130.172.49 浙江省衢州市 电信
445 61.130.172.50 61.130.172.50 浙江省衢州市 巨化文化宫缘分网吧
446 61.130.172.51 61.130.172.53 浙江省衢州市 电信
447 61.130.172.54 61.130.172.54 浙江省衢州市 巨化奇遇网吧
448 61.130.172.55 61.130.172.57 浙江省衢州市 电信
449 61.130.172.58 61.130.172.58 浙江省衢州市 石室乡深情网吧
450 61.130.172.59 61.130.172.73 浙江省衢州市 电信
451 61.130.172.74 61.130.172.74 浙江省衢州市 巨化千禧网吧
452 61.130.172.75 61.130.172.81 浙江省衢州市 电信
453 61.130.172.82 61.130.172.82 浙江省衢州市 衢化一心网吧
454 61.130.172.83 61.130.172.89 浙江省衢州市 电信
455 61.130.172.90 61.130.172.90 浙江省衢州市 巨化友情网吧
456 61.130.172.91 61.130.172.93 浙江省衢州市 电信
457 61.130.172.94 61.130.172.94 浙江省衢州市 巨化紫圆网吧
458 61.130.172.95 61.130.172.97 浙江省衢州市 电信
459 61.130.172.98 61.130.172.98 浙江省衢州市 石室乡航通网吧
460 61.130.172.99 61.130.173.33 浙江省衢州市 电信
461 61.130.173.34 61.130.173.34 浙江省衢州市 巨化新在线网吧
462 61.130.173.35 61.130.173.65 浙江省衢州市 电信
463 61.130.173.66 61.130.173.66 浙江省衢州市 巨化职业技术学校
464 61.130.173.67 61.130.175.4 浙江省衢州市 电信
465 61.130.175.5 61.130.175.5 浙江省衢州市 衢州日报社
466 61.130.175.6 61.130.175.29 浙江省衢州市 电信
467 61.130.175.30 61.130.175.30 浙江省衢州市 行知职业教育集团
468 61.130.175.31 61.130.175.178 浙江省衢州市 电信
469 61.130.175.179 61.130.175.181 浙江省衢州市 冰点网吧(南湖桥东方大酒店对面)
470 61.130.175.182 61.130.175.255 浙江省衢州市 电信
471 61.153.54.0 61.153.54.13 浙江省衢州市 电信
472 61.153.54.14 61.153.54.14 浙江省衢州市 东箭网吧
473 61.153.54.15 61.153.54.25 浙江省衢州市 电信
474 61.153.54.26 61.153.54.26 浙江省衢州市衢江区 波斯猫网吧(沈家商锦路78号)
475 61.153.54.27 61.153.54.53 浙江省衢州市 电信
476 61.153.54.54 61.153.54.54 浙江省衢州市 凯旋门大酒店
477 61.153.54.55 61.153.54.69 浙江省衢州市 电信
478 61.153.54.70 61.153.54.70 浙江省衢州市 石梁镇欢快网吧
479 61.153.54.71 61.153.54.101 浙江省衢州市 电信
480 61.153.54.102 61.153.54.102 浙江省衢州市 新非凡网络
481 61.153.54.103 61.153.55.21 浙江省衢州市 电信
482 61.153.55.22 61.153.55.22 浙江省衢州市衢江区 星空网吧
483 61.153.55.23 61.153.55.93 浙江省衢州市 电信
484 61.153.55.94 61.153.55.94 浙江省衢州市 交通质量监督站
485 61.153.55.95 61.153.55.97 浙江省衢州市 电信
486 61.153.55.98 61.153.55.98 浙江省衢州市 地球村网吧
487 61.153.55.99 61.153.55.145 浙江省衢州市 电信
488 61.153.55.146 61.153.55.146 浙江省衢州市 新华书店旁边阿波罗网吧
489 61.153.55.147 61.153.58.81 浙江省衢州市 电信
490 61.153.58.82 61.153.58.82 浙江省衢州市 龙游县荣昌路时代钻石对面知心网吧
491 61.153.58.83 61.153.59.12 浙江省衢州市 电信
492 61.153.59.13 61.153.59.13 浙江省衢州市开化县 海胜网吧
493 61.153.59.14 61.153.59.43 浙江省衢州市 电信
494 61.153.59.44 61.153.59.47 浙江省衢州市 利群网络科技有限公司
495 61.153.59.48 61.153.59.255 浙江省衢州市 电信
496 61.174.90.0 61.174.90.255 浙江省衢州市 电信
497 61.174.112.0 61.174.116.109 浙江省衢州市 电信
498 61.174.116.110 61.174.116.110 浙江省衢州市 红宝石网吧
499 61.174.116.111 61.174.119.255 浙江省衢州市 电信
500 61.175.144.0 61.175.144.255 浙江省衢州市 电信
501 61.175.145.0 61.175.145.255 浙江省衢州市江山市 电信
502 61.175.146.0 61.175.150.109 浙江省衢州市 电信
503 61.175.150.110 61.175.150.110 浙江省衢州市 荷花三路4-7号凌云电脑
504 61.175.150.111 61.175.151.255 浙江省衢州市 电信
505 61.234.182.0 61.234.182.255 浙江省衢州市 中移铁通
506 61.237.85.0 61.237.85.255 浙江省衢州市 中移铁通
507 61.241.115.0 61.241.116.41 浙江省衢州市 联通
508 61.241.116.42 61.241.116.42 浙江省衢州市 联通开化网吧
509 61.241.116.43 61.241.116.255 浙江省衢州市 联通
510 101.65.192.0 101.65.198.255 浙江省衢州市 联通
511 101.65.199.0 101.65.199.255 浙江省衢州市常山县 联通
512 101.65.200.0 101.65.205.255 浙江省衢州市 联通
513 101.65.206.0 101.65.206.255 浙江省衢州市龙游县 联通
514 101.65.207.0 101.65.208.255 浙江省衢州市 联通
515 101.65.209.0 101.65.209.255 浙江省衢州市龙游县 联通
516 101.65.210.0 101.65.226.255 浙江省衢州市 联通
517 101.65.227.0 101.65.227.255 浙江省衢州市常山县 联通
518 101.65.228.0 101.65.248.255 浙江省衢州市 联通
519 101.65.249.0 101.65.250.255 浙江省衢州市开化县 联通
520 101.65.251.0 101.65.251.255 浙江省衢州市 联通
521 101.65.252.0 101.65.252.255 浙江省衢州市开化县 联通
522 101.65.253.0 101.65.255.255 浙江省衢州市 联通
523 111.2.208.0 111.2.223.255 浙江省衢州市 移动
524 112.13.176.0 112.13.177.255 浙江省衢州市 移动
525 112.13.178.0 112.13.178.255 浙江省衢州市常山县 移动
526 112.13.179.0 112.13.183.255 浙江省衢州市 移动
527 112.15.192.0 112.15.207.255 浙江省衢州市 移动
528 112.15.212.0 112.15.223.255 浙江省衢州市 移动
529 115.207.0.0 115.207.45.255 浙江省衢州市 电信
530 115.207.46.0 115.207.46.255 浙江省衢州市衢江区 电信
531 115.207.47.0 115.207.127.255 浙江省衢州市 电信
532 117.148.224.0 117.148.224.255 浙江省衢州市江山市 移动
533 117.148.225.0 117.148.228.255 浙江省衢州市 移动
534 117.148.229.0 117.148.229.255 浙江省衢州市开化县 移动
535 117.148.230.0 117.148.235.255 浙江省衢州市 移动
536 117.148.236.0 117.148.236.255 浙江省衢州市龙游县 移动
537 117.148.237.0 117.148.255.255 浙江省衢州市 移动
538 120.193.52.0 120.193.55.255 浙江省衢州市 移动
539 120.199.192.0 120.199.207.255 浙江省衢州市 移动
540 122.86.0.0 122.86.0.255 浙江省衢州市 中移铁通
541 122.86.1.0 122.86.1.255 浙江省衢州市衢江区 中移铁通
542 122.86.2.0 122.86.2.255 浙江省衢州市 中移铁通
543 122.86.3.0 122.86.3.255 浙江省衢州市衢江区 中移铁通
544 122.86.4.0 122.86.6.255 浙江省衢州市 中移铁通
545 122.86.7.0 122.86.7.255 浙江省衢州市衢江区 中移铁通
546 122.86.8.0 122.86.17.255 浙江省衢州市 中移铁通
547 122.86.18.0 122.86.18.255 浙江省衢州市江山市 中移铁通
548 122.86.19.0 122.86.20.255 浙江省衢州市 中移铁通
549 122.86.21.0 122.86.21.255 浙江省衢州市江山市 中移铁通
550 122.86.22.0 122.86.55.255 浙江省衢州市 中移铁通
551 122.86.56.0 122.86.56.255 浙江省衢州市常山县 中移铁通
552 122.86.57.0 122.86.58.255 浙江省衢州市 中移铁通
553 122.86.59.0 122.86.59.255 浙江省衢州市常山县 中移铁通
554 122.86.60.0 122.86.63.255 浙江省衢州市 中移铁通
555 122.227.64.0 122.227.64.205 浙江省衢州市 电信
556 122.227.64.206 122.227.64.206 浙江省衢州市 百汇路游牧网吧
557 122.227.64.207 122.227.64.249 浙江省衢州市 电信
558 122.227.64.250 122.227.64.252 浙江省衢州市 冰点网吧(上街东方大酒店对面)
559 122.227.64.253 122.227.65.237 浙江省衢州市 电信
560 122.227.65.238 122.227.65.238 浙江省衢州市衢江区 沈家波斯猫网吧
561 122.227.65.239 122.227.65.245 浙江省衢州市 电信
562 122.227.65.246 122.227.65.246 浙江省衢州市 大安辉煌网吧(思源路110-116号)
563 122.227.65.247 122.227.71.217 浙江省衢州市 电信
564 122.227.71.218 122.227.71.218 浙江省衢州市龙游县 飞创网吧(文化东路22号)
565 122.227.71.219 122.227.79.193 浙江省衢州市 电信
566 122.227.79.195 122.227.80.169 浙江省衢州市 电信
567 122.227.80.170 122.227.80.170 浙江省衢州市江山市 江山实验中学
568 122.227.80.171 122.227.81.25 浙江省衢州市 电信
569 122.227.81.26 122.227.81.26 浙江省衢州市江山市 江山实验中学
570 122.227.81.27 122.227.127.255 浙江省衢州市 电信
571 123.148.138.0 123.148.138.255 浙江省衢州市衢江区 联通
572 123.148.139.0 123.148.140.255 浙江省衢州市 联通
573 123.148.141.0 123.148.141.255 浙江省衢州市衢江区 联通
574 123.148.142.0 123.148.145.255 浙江省衢州市 联通
575 123.148.146.0 123.148.146.255 浙江省衢州市衢江区 联通
576 123.148.147.0 123.148.148.255 浙江省衢州市 联通
577 123.148.149.0 123.148.149.255 浙江省衢州市衢江区 联通
578 123.148.150.0 123.148.156.255 浙江省衢州市 联通
579 123.148.157.0 123.148.157.255 浙江省衢州市江山市 联通
580 123.148.158.0 123.148.158.255 浙江省衢州市 联通
581 123.148.159.0 123.148.159.255 浙江省衢州市江山市 联通
582 123.148.160.0 123.148.162.255 浙江省衢州市 联通
583 123.148.163.0 123.148.163.255 浙江省衢州市开化县 联通
584 123.148.164.0 123.148.164.255 浙江省衢州市 联通
585 123.148.165.0 123.148.165.255 浙江省衢州市衢江区 联通
586 123.148.166.0 123.148.166.255 浙江省衢州市 联通
587 123.148.167.0 123.148.167.255 浙江省衢州市衢江区 联通
588 123.148.168.0 123.148.180.255 浙江省衢州市 联通
589 123.148.181.0 123.148.181.255 浙江省衢州市江山市 联通
590 123.148.182.0 123.148.190.255 浙江省衢州市 联通
591 123.148.191.0 123.148.191.255 浙江省衢州市江山市 联通
592 123.148.192.0 123.148.216.255 浙江省衢州市 联通
593 123.148.217.0 123.148.217.255 浙江省衢州市常山县 联通
594 123.148.218.0 123.148.222.255 浙江省衢州市 联通
595 123.148.223.0 123.148.223.255 浙江省衢州市衢江区 联通
596 123.148.224.0 123.148.249.65 浙江省衢州市 联通
597 123.148.249.66 123.148.249.66 浙江省衢州市 原创新力量网吧(斗潭小区30栋4单元101)
598 123.148.249.67 123.148.254.255 浙江省衢州市 联通
599 123.148.255.0 123.148.255.255 浙江省衢州市江山市 联通
600 123.157.96.0 123.157.99.255 浙江省衢州市 联通
601 123.157.100.0 123.157.100.255 浙江省衢州市江山市 联通
602 123.157.101.0 123.157.122.255 浙江省衢州市 联通
603 123.157.125.0 123.157.168.255 浙江省衢州市 联通
604 123.157.189.0 123.157.231.255 浙江省衢州市 联通
605 123.157.240.0 123.157.254.255 浙江省衢州市 联通
606 123.157.255.0 123.157.255.255 浙江省衢州市江山市 联通
607 124.91.200.0 124.91.223.255 浙江省衢州市 联通
608 124.249.224.0 124.249.239.255 浙江省衢州市 中移铁通
609 125.105.0.0 125.105.126.255 浙江省衢州市 电信
610 125.105.127.0 125.105.127.255 浙江省衢州市江山市 电信
611 125.105.128.0 125.105.128.255 浙江省衢州市 电信
612 125.105.129.0 125.105.129.255 浙江省衢州市江山市 电信
613 125.105.130.0 125.105.202.255 浙江省衢州市 电信
614 125.105.203.0 125.105.203.255 浙江省衢州市江山市 电信
615 125.105.204.0 125.105.212.255 浙江省衢州市 电信
616 125.105.213.0 125.105.213.255 浙江省衢州市江山市 电信
617 125.105.214.0 125.106.104.255 浙江省衢州市 电信
618 125.106.105.0 125.106.110.255 浙江省衢州市江山市 电信
619 125.106.111.0 125.106.111.255 浙江省衢州市龙游县 电信
620 125.106.112.0 125.106.114.255 浙江省衢州市江山市 电信
621 125.106.115.0 125.106.115.255 浙江省衢州市龙游县 电信
622 125.106.116.0 125.106.121.255 浙江省衢州市江山市 电信
623 125.106.122.0 125.106.122.255 浙江省衢州市 电信
624 125.106.123.0 125.106.123.255 浙江省衢州市龙游县 电信
625 125.106.124.0 125.106.171.241 浙江省衢州市 电信
626 125.106.171.242 125.106.171.242 浙江省衢州市 常山漫步者网吧
627 125.106.171.243 125.106.255.255 浙江省衢州市 电信
628 183.150.0.0 183.150.255.255 浙江省衢州市 电信
629 183.246.224.0 183.246.231.255 浙江省衢州市 移动
630 183.248.64.0 183.248.67.255 浙江省衢州市 移动
631 183.248.68.0 183.248.68.255 浙江省衢州市常山县 移动
632 183.248.69.0 183.248.73.255 浙江省衢州市 移动
633 183.248.74.0 183.248.74.255 浙江省衢州市衢江区 移动
634 183.248.75.0 183.248.77.255 浙江省衢州市 移动
635 183.248.78.0 183.248.78.255 浙江省衢州市龙游县 移动
636 183.248.79.0 183.248.95.255 浙江省衢州市 移动
637 202.96.113.0 202.96.113.255 浙江省衢州市 电信
638 202.96.123.68 202.96.123.71 浙江省衢州市 化工集团
639 202.96.123.236 202.96.123.239 浙江省衢州市 委党校
640 202.96.123.244 202.96.123.247 浙江省衢州市江山市 电信局多媒体演示厅
641 202.101.181.0 202.101.181.255 浙江省衢州市 电信
642 202.101.186.0 202.101.186.56 浙江省衢州市 电信
643 202.101.186.57 202.101.186.57 浙江省衢州市常山县 职业技术中学(实验中学)
644 202.101.186.58 202.101.186.63 浙江省衢州市 电信
645 202.101.186.64 202.101.186.64 浙江省衢州市 高级中学
646 202.101.186.65 202.101.186.255 浙江省衢州市 电信
647 202.107.244.0 202.107.244.255 浙江省衢州市 电信
648 202.107.245.0 202.107.245.63 浙江省衢州市 电信互联网数据中心IDC机房
649 202.107.245.64 202.107.245.95 浙江省衢州市 衢州学院
650 202.107.245.96 202.107.246.255 浙江省衢州市 电信
651 202.107.247.0 202.107.247.63 浙江省衢州市 电信IDC机房
652 202.107.247.64 202.107.247.111 浙江省衢州市 网宿科技电信CDN节点
653 202.107.247.112 202.107.247.127 浙江省衢州市 电信IDC机房
654 202.107.247.128 202.107.247.128 浙江省衢州市 电信
655 202.107.247.129 202.107.247.129 浙江省衢州市 红苹果网吧
656 202.107.247.130 202.107.247.255 浙江省衢州市 电信
657 211.91.32.0 211.91.33.209 浙江省衢州市 联通
658 211.91.33.210 211.91.33.210 浙江省衢州市 邮政局
659 211.91.33.211 211.91.33.255 浙江省衢州市 联通
660 211.91.42.0 211.91.42.255 浙江省衢州市 联通
661 211.91.72.0 211.91.73.255 浙江省衢州市 联通
662 211.140.153.0 211.140.154.41 浙江省衢州市 移动
663 211.140.154.42 211.140.154.42 浙江省衢州市衢江区 大洲镇大元网吧
664 211.140.154.43 211.140.154.255 浙江省衢州市 移动
665 211.140.155.0 211.140.155.255 浙江省衢州市开化县 移动
666 211.140.156.0 211.140.158.255 浙江省衢州市 移动
667 218.0.80.0 218.0.81.255 浙江省衢州市 电信
668 218.0.82.0 218.0.82.255 浙江省衢州市江山市 电信
669 218.0.83.0 218.0.87.255 浙江省衢州市 电信
670 218.72.240.0 218.72.248.41 浙江省衢州市 电信
671 218.72.248.42 218.72.248.42 浙江省衢州市 新浪网吧
672 218.72.248.43 218.72.250.59 浙江省衢州市 电信
673 218.72.250.60 218.72.250.63 浙江省衢州市 第二中学
674 218.72.250.64 218.72.250.69 浙江省衢州市 电信
675 218.72.250.70 218.72.250.70 浙江省衢州市 第二中学
676 218.72.250.71 218.72.251.21 浙江省衢州市 电信
677 218.72.251.22 218.72.251.22 浙江省衢州市常山县 新阳光网吧
678 218.72.251.23 218.72.251.29 浙江省衢州市 电信
679 218.72.251.30 218.72.251.30 浙江省衢州市常山县 财税大楼
680 218.72.251.31 218.72.251.173 浙江省衢州市 电信
681 218.72.251.174 218.72.251.174 浙江省衢州市常山县 银苑宾馆(县步行街)
682 218.72.251.175 218.72.252.193 浙江省衢州市 电信
683 218.72.252.194 218.72.252.194 浙江省衢州市江山市 中山路世纪星网吧
684 218.72.252.195 218.72.252.201 浙江省衢州市 电信
685 218.72.252.202 218.72.252.202 浙江省衢州市江山市 职业中专二楼网络机房
686 218.72.252.203 218.72.252.203 浙江省衢州市江山市 职业中专
687 218.72.252.204 218.72.252.204 浙江省衢州市江山市 职业中专三楼网络机房
688 218.72.252.205 218.72.253.29 浙江省衢州市 电信
689 218.72.253.30 218.72.253.30 浙江省衢州市 龙游县电信局
690 218.72.253.31 218.72.253.89 浙江省衢州市 电信
691 218.72.253.90 218.72.253.94 浙江省衢州市 龙游县供电局
692 218.72.253.95 218.72.253.185 浙江省衢州市 电信
693 218.72.253.186 218.72.253.186 浙江省衢州市 龙游爱华网吧
694 218.72.253.187 218.72.254.37 浙江省衢州市 电信
695 218.72.254.38 218.72.254.38 浙江省衢州市常山县 阁底乡芝麻开门网吧
696 218.72.254.39 218.72.254.225 浙江省衢州市 电信
697 218.72.254.226 218.72.254.226 浙江省衢州市常山县 兴华网吧(县新华书店二楼)
698 218.72.254.227 218.72.255.255 浙江省衢州市 电信
699 218.205.106.0 218.205.107.255 浙江省衢州市 移动
700 220.185.0.0 220.185.6.255 浙江省衢州市 电信
701 220.185.7.0 220.185.7.255 浙江省衢州市龙游县 电信
702 220.185.8.0 220.185.25.255 浙江省衢州市 电信
703 220.185.26.0 220.185.30.255 浙江省衢州市 (龙游县)电信
704 220.185.31.0 220.185.45.255 浙江省衢州市 电信
705 220.185.46.0 220.185.46.255 浙江省衢州市 /江山市电信
706 220.185.47.0 220.185.48.255 浙江省衢州市 电信
707 220.185.49.0 220.185.50.255 浙江省衢州市 (龙游县)电信
708 220.185.51.0 220.185.53.255 浙江省衢州市 电信
709 220.185.54.0 220.185.55.255 浙江省衢州市 (柯城区)电信
710 220.185.56.0 220.185.63.255 浙江省衢州市 电信
711 220.191.236.0 220.191.239.255 浙江省衢州市 电信电子政府网络
712 220.195.138.0 220.195.138.255 浙江省衢州市 联通
713 221.12.136.0 221.12.137.255 浙江省衢州市 联通
714 221.12.138.0 221.12.138.129 浙江省衢州市 广电网
715 221.12.138.130 221.12.138.130 浙江省衢州市 玉山县金利来网吧
716 221.12.138.131 221.12.138.255 浙江省衢州市 广电网
717 221.12.139.0 221.12.143.255 浙江省衢州市 联通
718 222.46.7.0 222.46.7.127 浙江省衢州市 中移铁通
719 222.46.112.0 222.46.112.255 浙江省衢州市 广电网
720 222.46.113.0 222.46.119.255 浙江省衢州市 中移铁通
721 222.46.121.0 222.46.121.255 浙江省衢州市 中移铁通
722 222.46.126.0 222.46.127.255 浙江省湖州市 /衢州市铁通
723 222.61.208.0 222.61.215.255 浙江省衢州市 中移铁通
724 223.94.96.0 223.94.127.255 浙江省衢州市 移动