ip地址查询

舟山市IP地址列表

舟山市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 39.180.64.0 39.180.127.255 浙江省舟山市 移动
2 60.185.128.0 60.185.149.255 浙江省舟山市 电信
3 60.185.150.0 60.185.150.255 浙江省舟山市定海区 电信
4 60.185.151.0 60.185.169.255 浙江省舟山市 电信
5 60.185.170.0 60.185.170.255 浙江省舟山市普陀区 电信
6 60.185.171.0 60.185.186.255 浙江省舟山市 电信
7 60.185.187.0 60.185.187.255 浙江省舟山市定海区 电信
8 60.185.188.0 60.185.192.255 浙江省舟山市 电信
9 60.185.193.0 60.185.194.255 浙江省舟山市普陀区 电信
10 60.185.195.0 60.185.207.16 浙江省舟山市 电信
11 60.185.207.17 60.185.207.17 浙江省舟山市 沙虫网吧
12 60.185.207.18 60.185.255.255 浙江省舟山市 电信
13 60.190.176.0 60.190.176.5 浙江省舟山市 电信
14 60.190.176.6 60.190.176.6 浙江省舟山市定海区 黑桃网吧
15 60.190.176.7 60.190.176.217 浙江省舟山市 电信
16 60.190.176.218 60.190.176.218 浙江省舟山市定海区 一缘天休闲网络中心
17 60.190.176.219 60.190.177.253 浙江省舟山市 电信
18 60.190.177.254 60.190.177.254 浙江省舟山市 天缘网吧(普陀小干)
19 60.190.177.255 60.190.179.189 浙江省舟山市 电信
20 60.190.179.190 60.190.179.190 浙江省舟山市 沙虫网吧
21 60.190.179.191 60.190.180.253 浙江省舟山市 电信
22 60.190.180.254 60.190.180.254 浙江省舟山市 蓝森林网吧
23 60.190.180.255 60.190.183.201 浙江省舟山市 电信
24 60.190.183.202 60.190.183.202 浙江省舟山市定海区 文化广场红鑫网吧
25 60.190.183.203 60.190.183.255 浙江省舟山市 电信
26 61.130.56.0 61.130.58.255 浙江省舟山市 电信
27 61.130.180.0 61.130.183.255 浙江省舟山市 电信
28 61.153.36.0 61.153.36.217 浙江省舟山市 (衢山)电信
29 61.153.36.218 61.153.36.222 浙江省舟山市 新华侨饭店
30 61.153.36.223 61.153.36.255 浙江省舟山市 (衢山)电信
31 61.153.37.0 61.153.37.27 浙江省舟山市 电信
32 61.153.37.28 61.153.37.31 浙江省舟山市 嵊泗市百信网吧
33 61.153.37.32 61.153.37.133 浙江省舟山市 电信
34 61.153.37.134 61.153.37.134 浙江省舟山市定海区 新时代网吧
35 61.153.37.135 61.153.38.189 浙江省舟山市 电信
36 61.153.38.190 61.153.38.190 浙江省舟山市 紫竹春天商务宾馆
37 61.153.38.191 61.153.38.193 浙江省舟山市 电信
38 61.153.38.194 61.153.38.194 浙江省舟山市 大巨飞宇网吧
39 61.153.38.195 61.153.38.197 浙江省舟山市 电信
40 61.153.38.198 61.153.38.198 浙江省舟山市 大巨三毛网吧
41 61.153.38.199 61.153.38.201 浙江省舟山市 电信
42 61.153.38.202 61.153.38.202 浙江省舟山市 大巨新星网吧
43 61.153.38.203 61.153.38.209 浙江省舟山市 电信
44 61.153.38.210 61.153.38.210 浙江省舟山市 大巨一智网吧
45 61.153.38.211 61.153.38.213 浙江省舟山市 电信
46 61.153.38.214 61.153.38.214 浙江省舟山市 大巨新人类网吧
47 61.153.38.215 61.153.39.255 浙江省舟山市 电信
48 61.153.207.0 61.153.207.5 浙江省舟山市 电信
49 61.153.207.7 61.153.207.9 浙江省舟山市 电信
50 61.153.208.0 61.153.208.49 浙江省舟山市 电信
51 61.153.208.50 61.153.208.50 浙江省舟山市定海区 百慕大网吧
52 61.153.208.51 61.153.208.145 浙江省舟山市 电信
53 61.153.208.146 61.153.208.146 浙江省舟山市 浙江海运集团舟山五洲船舶修造有限公司
54 61.153.208.147 61.153.209.1 浙江省舟山市 电信
55 61.153.209.2 61.153.209.2 浙江省舟山市 雨崽网吧
56 61.153.209.3 61.153.209.29 浙江省舟山市 电信
57 61.153.209.30 61.153.209.30 浙江省舟山市定海区 春晓网吧
58 61.153.209.31 61.153.209.37 浙江省舟山市 电信
59 61.153.209.38 61.153.209.38 浙江省舟山市定海区 浪雪网吧
60 61.153.209.39 61.153.209.85 浙江省舟山市 电信
61 61.153.209.86 61.153.209.86 浙江省舟山市定海区 红日网吧(文化路105号)
62 61.153.209.87 61.153.209.93 浙江省舟山市 电信
63 61.153.209.94 61.153.209.94 浙江省舟山市 兄弟网吧
64 61.153.209.95 61.153.209.149 浙江省舟山市 电信
65 61.153.209.150 61.153.209.150 浙江省舟山市 南珍桥网吧
66 61.153.209.151 61.153.209.165 浙江省舟山市 电信
67 61.153.209.166 61.153.209.166 浙江省舟山市 讯通网吧
68 61.153.209.167 61.153.209.185 浙江省舟山市 电信
69 61.153.209.186 61.153.209.186 浙江省舟山市定海区 柏林网吧
70 61.153.209.187 61.153.209.201 浙江省舟山市 电信
71 61.153.209.202 61.153.209.202 浙江省舟山市 沸蓝网盟人民南路直营店
72 61.153.209.203 61.153.209.205 浙江省舟山市 电信
73 61.153.209.206 61.153.209.206 浙江省舟山市 沸蓝网盟人民南路直营店
74 61.153.209.207 61.153.209.225 浙江省舟山市 电信
75 61.153.209.226 61.153.209.226 浙江省舟山市定海区 一点缘网吧
76 61.153.209.227 61.153.210.25 浙江省舟山市 电信
77 61.153.210.26 61.153.210.26 浙江省舟山市 小生网吧
78 61.153.210.27 61.153.210.41 浙江省舟山市 电信
79 61.153.210.42 61.153.210.42 浙江省舟山市 黑桃J网吧
80 61.153.210.43 61.153.210.197 浙江省舟山市 电信
81 61.153.210.198 61.153.210.198 浙江省舟山市定海区 星河网吧
82 61.153.210.199 61.153.210.201 浙江省舟山市 电信
83 61.153.210.202 61.153.210.202 浙江省舟山市 沸蓝网盟人民北路店
84 61.153.210.203 61.153.212.177 浙江省舟山市 电信
85 61.153.212.178 61.153.212.182 浙江省舟山市 浙江海洋学院
86 61.153.212.183 61.153.213.1 浙江省舟山市 电信
87 61.153.213.2 61.153.213.2 浙江省舟山市 海运附近网吧
88 61.153.213.3 61.153.213.7 浙江省舟山市 电信
89 61.153.213.8 61.153.213.15 浙江省舟山市 南海实验学校
90 61.153.213.16 61.153.213.31 浙江省舟山市 电信
91 61.153.213.32 61.153.213.47 浙江省舟山市 浙江国际海运职业技术学院
92 61.153.213.48 61.153.213.71 浙江省舟山市 电信
93 61.153.213.72 61.153.213.78 浙江省舟山市 临城新区开发建设有限公司
94 61.153.213.79 61.153.213.133 浙江省舟山市 电信
95 61.153.213.134 61.153.213.134 浙江省舟山市定海区 博源网吧
96 61.153.213.135 61.153.213.145 浙江省舟山市 电信
97 61.153.213.146 61.153.213.146 浙江省舟山市定海区 世纪源网吧
98 61.153.213.147 61.153.213.241 浙江省舟山市 电信
99 61.153.213.242 61.153.213.242 浙江省舟山市 心忆网吧
100 61.153.213.243 61.153.213.255 浙江省舟山市 电信
101 61.153.214.0 61.153.214.25 浙江省舟山市普陀区 电信
102 61.153.214.26 61.153.214.26 浙江省舟山市 沈家门鼎升网吧
103 61.153.214.27 61.153.214.33 浙江省舟山市普陀区 电信
104 61.153.214.34 61.153.214.34 浙江省舟山市普陀区 经济贸易局
105 61.153.214.35 61.153.214.45 浙江省舟山市普陀区 电信
106 61.153.214.46 61.153.214.46 浙江省舟山市 天圻网吧(普陀螺门)
107 61.153.214.47 61.153.214.49 浙江省舟山市普陀区 电信
108 61.153.214.50 61.153.214.50 浙江省舟山市普陀区 六横镇珊瑚网吧
109 61.153.214.51 61.153.214.65 浙江省舟山市普陀区 电信
110 61.153.214.66 61.153.214.66 浙江省舟山市 六横易龙网吧
111 61.153.214.67 61.153.214.69 浙江省舟山市普陀区 电信
112 61.153.214.70 61.153.214.70 浙江省舟山市普陀区 六横极速网吧
113 61.153.214.71 61.153.214.73 浙江省舟山市普陀区 电信
114 61.153.214.74 61.153.214.74 浙江省舟山市普陀区 四维网吧(福兴路171号)
115 61.153.214.75 61.153.214.219 浙江省舟山市普陀区 电信
116 61.153.214.220 61.153.214.220 浙江省舟山市普陀区 六横中学
117 61.153.214.221 61.153.214.241 浙江省舟山市普陀区 电信
118 61.153.214.242 61.153.214.242 浙江省舟山市普陀区 倚天网吧
119 61.153.214.243 61.153.214.245 浙江省舟山市普陀区 电信
120 61.153.214.246 61.153.214.246 浙江省舟山市普陀区 旅游职业学校
121 61.153.214.247 61.153.214.255 浙江省舟山市普陀区 电信
122 61.153.215.0 61.153.215.37 浙江省舟山市 电信
123 61.153.215.38 61.153.215.38 浙江省舟山市 心忆网吧
124 61.153.215.39 61.153.215.69 浙江省舟山市 电信
125 61.153.215.70 61.153.215.70 浙江省舟山市 沈家门新视窗网吧
126 61.153.215.71 61.153.215.73 浙江省舟山市 电信
127 61.153.215.74 61.153.215.74 浙江省舟山市 沈家门天缘网吧
128 61.153.215.75 61.153.215.77 浙江省舟山市 电信
129 61.153.215.78 61.153.215.78 浙江省舟山市 沈家门心情网吧
130 61.153.215.79 61.153.215.85 浙江省舟山市 电信
131 61.153.215.86 61.153.215.86 浙江省舟山市定海区 世纪圆网吧
132 61.153.215.87 61.153.215.89 浙江省舟山市 电信
133 61.153.215.90 61.153.215.90 浙江省舟山市普陀区 创世纪网吧(沈家门东海中路199-201号)
134 61.153.215.91 61.153.215.93 浙江省舟山市 电信
135 61.153.215.94 61.153.215.94 浙江省舟山市 沈家门南海网吧
136 61.153.215.95 61.153.215.113 浙江省舟山市 电信
137 61.153.215.114 61.153.215.114 浙江省舟山市 沈家门星海网吧
138 61.153.215.115 61.153.215.117 浙江省舟山市 电信
139 61.153.215.118 61.153.215.118 浙江省舟山市普陀区 新潮网吧
140 61.153.215.119 61.153.215.129 浙江省舟山市 电信
141 61.153.215.130 61.153.215.130 浙江省舟山市 沈家门海力潮网吧(工人大厦3楼)
142 61.153.215.131 61.153.215.137 浙江省舟山市 电信
143 61.153.215.138 61.153.215.138 浙江省舟山市普陀区 惊涛网吧
144 61.153.215.139 61.153.215.145 浙江省舟山市 电信
145 61.153.215.146 61.153.215.146 浙江省舟山市普陀区 虚拟竞技网吧
146 61.153.215.147 61.153.215.149 浙江省舟山市 电信
147 61.153.215.150 61.153.215.150 浙江省舟山市 新概念网吧(普陀区平阳浦十字路口)
148 61.153.215.151 61.153.215.157 浙江省舟山市 电信
149 61.153.215.158 61.153.215.158 浙江省舟山市普陀区 沈家门蓝豚网吧(东海中路805号)
150 61.153.215.159 61.153.215.169 浙江省舟山市 电信
151 61.153.215.170 61.153.215.170 浙江省舟山市 沈家门创立网吧
152 61.153.215.171 61.153.215.185 浙江省舟山市 电信
153 61.153.215.186 61.153.215.186 浙江省舟山市 沈家门东海网吧
154 61.153.215.187 61.153.216.95 浙江省舟山市 电信
155 61.153.216.96 61.153.216.127 浙江省舟山市 浙江海洋学院
156 61.153.216.128 61.153.216.255 浙江省舟山市 电信
157 61.153.217.0 61.153.217.69 浙江省舟山市岱山县 电信
158 61.153.217.70 61.153.217.70 浙江省舟山市岱山县 鱼港网吧
159 61.153.217.71 61.153.217.77 浙江省舟山市岱山县 电信
160 61.153.217.78 61.153.217.78 浙江省舟山市岱山县 休闲网吧
161 61.153.217.79 61.153.217.89 浙江省舟山市岱山县 电信
162 61.153.217.90 61.153.217.90 浙江省舟山市岱山县 康园网吧
163 61.153.217.91 61.153.217.93 浙江省舟山市岱山县 电信
164 61.153.217.94 61.153.217.94 浙江省舟山市岱山县 兴锐网吧
165 61.153.217.95 61.153.217.97 浙江省舟山市岱山县 电信
166 61.153.217.98 61.153.217.98 浙江省舟山市岱山县 天地网吧
167 61.153.217.99 61.153.217.255 浙江省舟山市岱山县 电信
168 61.153.218.0 61.153.218.1 浙江省舟山市 电信
169 61.153.218.2 61.153.218.2 浙江省舟山市岱山县 新宇声网吧
170 61.153.218.3 61.153.218.9 浙江省舟山市 电信
171 61.153.218.10 61.153.218.10 浙江省舟山市岱山县 天一网吧
172 61.153.218.11 61.153.218.101 浙江省舟山市 电信
173 61.153.218.102 61.153.218.102 浙江省舟山市岱山县 凌云网络会所
174 61.153.218.103 61.153.218.169 浙江省舟山市 电信
175 61.153.218.170 61.153.218.170 浙江省舟山市定海区 新东方网吧
176 61.153.218.171 61.153.219.129 浙江省舟山市 电信
177 61.153.219.130 61.153.219.130 浙江省舟山市定海区 友缘网吧
178 61.153.219.131 61.153.219.133 浙江省舟山市 电信
179 61.153.219.134 61.153.219.134 浙江省舟山市定海区 沙虫网吧
180 61.153.219.135 61.153.219.145 浙江省舟山市 电信
181 61.153.219.146 61.153.219.146 浙江省舟山市 北极冰网吧
182 61.153.219.147 61.153.219.161 浙江省舟山市 电信
183 61.153.219.162 61.153.219.162 浙江省舟山市 心亿网吧
184 61.153.219.163 61.153.219.165 浙江省舟山市 电信
185 61.153.219.166 61.153.219.166 浙江省舟山市 来缘网吧(定海骨伤医院对面)
186 61.153.219.167 61.153.219.173 浙江省舟山市 电信
187 61.153.219.174 61.153.219.174 浙江省舟山市定海区 绿岛网吧
188 61.153.219.175 61.153.219.197 浙江省舟山市 电信
189 61.153.219.198 61.153.219.198 浙江省舟山市定海区 星洋网吧
190 61.153.219.199 61.153.219.229 浙江省舟山市 电信
191 61.153.219.230 61.153.219.230 浙江省舟山市定海区 吉祥鸟网吧
192 61.153.219.231 61.153.219.255 浙江省舟山市 电信
193 61.174.91.0 61.174.93.255 浙江省舟山市 电信
194 61.174.216.0 61.174.216.255 浙江省舟山市普陀区 电信
195 61.174.217.0 61.174.217.255 浙江省舟山市定海区 电信
196 61.174.218.0 61.174.219.255 浙江省舟山市 电信
197 61.174.220.0 61.174.220.255 浙江省舟山市普陀区 电信
198 61.174.221.0 61.174.223.255 浙江省舟山市 电信
199 61.175.96.0 61.175.111.255 浙江省舟山市 电信
200 61.175.152.0 61.175.158.255 浙江省舟山市 电信
201 61.175.159.0 61.175.159.235 浙江省舟山市定海区
202 61.175.159.236 61.175.159.236 浙江省舟山市 十六门发电厂
203 61.175.159.237 61.175.159.255 浙江省舟山市定海区
204 61.175.176.0 61.175.176.69 浙江省舟山市 电信
205 61.175.176.70 61.175.176.70 浙江省舟山市 凯尔登酒店
206 61.175.176.71 61.175.176.255 浙江省舟山市 电信
207 61.175.233.0 61.175.233.255 浙江省舟山市 电信
208 61.241.126.0 61.241.126.255 浙江省舟山市 联通
209 61.241.127.0 61.241.127.255 浙江省舟山市普陀区
210 111.2.240.0 111.2.247.255 浙江省舟山市 移动
211 115.209.32.0 115.209.130.255 浙江省舟山市 电信
212 115.209.131.0 115.209.131.255 浙江省舟山市岱山县 电信
213 115.209.132.0 115.209.191.255 浙江省舟山市 电信
214 117.148.32.0 117.148.51.255 浙江省舟山市 移动
215 117.148.52.0 117.148.53.255 浙江省舟山市普陀区 移动
216 117.148.54.0 117.148.63.255 浙江省舟山市 移动
217 120.193.2.0 120.193.2.255 浙江省舟山市 移动
218 120.199.240.0 120.199.246.255 浙江省舟山市 移动
219 120.199.247.0 120.199.247.255 浙江省舟山市岱山县 移动
220 120.199.248.0 120.199.248.255 浙江省舟山市 移动
221 120.199.249.0 120.199.249.255 浙江省舟山市岱山县 移动
222 120.199.250.0 120.199.255.255 浙江省舟山市 移动
223 122.225.251.134 122.225.251.134 浙江省舟山市 沙虫网吧(解放东路209弄9号)
224 122.226.0.0 122.226.2.117 浙江省舟山市 电信
225 122.226.2.118 122.226.2.118 浙江省舟山市岱山县 开心网吧(沿港中路357号)
226 122.226.2.119 122.226.5.49 浙江省舟山市 电信
227 122.226.5.50 122.226.5.50 浙江省舟山市 易龙网吧(场路157号)
228 122.226.5.51 122.226.8.255 浙江省舟山市 电信
229 122.226.10.0 122.226.12.15 浙江省舟山市 电信
230 122.226.12.16 122.226.12.31 浙江省舟山市 舟山图书馆
231 122.226.12.32 122.226.31.255 浙江省舟山市 电信
232 122.229.121.0 122.229.121.255 浙江省舟山市 电信
233 122.240.253.0 122.240.253.255 浙江省舟山市 电信
234 123.96.0.0 123.96.14.255 浙江省舟山市 电信
235 123.96.15.0 123.96.15.255 浙江省舟山市定海区 电信
236 123.96.16.0 123.96.52.115 浙江省舟山市 电信
237 123.96.52.116 123.96.52.116 浙江省舟山市普陀区 锦霖宾馆
238 123.96.52.117 123.96.255.255 浙江省舟山市 电信
239 123.153.192.0 123.153.231.255 浙江省舟山市 联通
240 123.153.232.0 123.153.232.255 浙江省舟山市普陀区 联通
241 123.153.233.0 123.153.233.255 浙江省舟山市 联通
242 123.153.234.0 123.153.234.255 浙江省舟山市普陀区 联通
243 123.153.235.0 123.153.255.255 浙江省舟山市 联通
244 123.157.32.0 123.157.32.255 浙江省舟山市 联通
245 123.157.33.0 123.157.33.255 浙江省舟山市定海区 联通
246 123.157.34.0 123.157.79.255 浙江省舟山市 联通
247 124.91.176.0 124.91.191.255 浙江省舟山市 联通
248 124.156.142.0 124.156.142.255 浙江省舟山市 中移铁通
249 124.160.210.0 124.160.218.255 浙江省舟山市 联通
250 183.152.0.0 183.152.70.255 浙江省舟山市 电信
251 183.152.71.0 183.152.71.255 浙江省舟山市普陀区 电信
252 183.152.72.0 183.152.255.255 浙江省舟山市 电信
253 183.245.192.0 183.245.255.255 浙江省舟山市 移动
254 183.246.232.0 183.246.239.255 浙江省舟山市 移动
255 183.246.240.0 183.246.240.255 浙江省舟山市定海区 移动
256 183.246.241.0 183.246.255.255 浙江省舟山市 移动
257 202.96.115.0 202.96.115.255 浙江省舟山市 电信
258 202.101.182.0 202.101.182.255 浙江省舟山市 电信
259 210.15.65.0 210.15.65.255 浙江省舟山市 联通
260 210.32.28.0 210.32.31.255 浙江省舟山市 浙江海洋学院
261 210.33.136.0 210.33.139.255 浙江省舟山市 教育网
262 211.80.144.0 211.80.144.255 浙江省舟山市普陀区 教育委员会
263 211.91.40.0 211.91.41.255 浙江省舟山市 联通
264 211.91.46.0 211.91.46.255 浙江省舟山市 联通
265 211.91.76.0 211.91.77.255 浙江省舟山市 联通
266 211.140.188.0 211.140.188.187 浙江省舟山市 移动
267 211.140.188.188 211.140.188.188 浙江省舟山市 移动DNS服务器
268 211.140.188.189 211.140.188.255 浙江省舟山市 移动
269 211.146.142.0 211.146.142.255 浙江省舟山市 广电网
270 218.0.88.0 218.0.89.255 浙江省舟山市 电信
271 218.0.90.0 218.0.92.255 浙江省舟山市定海区 电信
272 218.0.93.0 218.0.95.255 浙江省舟山市 电信
273 218.72.224.0 218.72.234.255 浙江省舟山市 电信
274 218.72.235.0 218.72.235.255 浙江省舟山市定海区 电信
275 218.72.236.0 218.72.239.255 浙江省舟山市普陀区 电信
276 218.205.96.0 218.205.99.255 浙江省舟山市 移动
277 220.187.0.0 220.187.3.255 浙江省舟山市 电信
278 220.187.4.0 220.187.5.255 浙江省舟山市岱山县 电信
279 220.187.6.0 220.187.6.255 浙江省舟山市普陀区 电信
280 220.187.7.0 220.187.9.255 浙江省舟山市 电信
281 220.187.10.0 220.187.10.255 浙江省舟山市岱山县 电信
282 220.187.11.0 220.187.24.1 浙江省舟山市 电信
283 220.187.24.2 220.187.24.2 浙江省舟山市 电信DNS服务器
284 220.187.24.3 220.187.24.5 浙江省舟山市 电信
285 220.187.24.6 220.187.24.6 浙江省舟山市 电信DNS服务器
286 220.187.24.7 220.187.26.255 浙江省舟山市 电信
287 220.187.27.0 220.187.27.255 浙江省舟山市普陀区 电信
288 220.187.28.0 220.187.37.255 浙江省舟山市 电信
289 220.187.38.0 220.187.38.255 浙江省舟山市定海区 电信
290 220.187.39.0 220.187.51.255 浙江省舟山市 电信
291 220.187.52.0 220.187.56.255 浙江省舟山市普陀区 电信
292 220.187.57.0 220.187.62.255 浙江省舟山市 电信
293 220.187.63.0 220.187.63.255 浙江省舟山市普陀区 电信
294 220.189.200.0 220.189.200.57 浙江省舟山市 电信
295 220.189.200.58 220.189.200.58 浙江省舟山市 沈家门白领网吧
296 220.189.200.59 220.189.200.145 浙江省舟山市 电信
297 220.189.200.146 220.189.200.146 浙江省舟山市 欣津大酒店
298 220.189.200.147 220.189.200.197 浙江省舟山市 电信
299 220.189.200.198 220.189.200.198 浙江省舟山市 沈家门时代网吧
300 220.189.200.199 220.189.201.177 浙江省舟山市 电信
301 220.189.201.178 220.189.201.178 浙江省舟山市普陀区 山缘洲网吧
302 220.189.201.179 220.189.202.101 浙江省舟山市 电信
303 220.189.202.102 220.189.202.102 浙江省舟山市定海区 新蓝网吧
304 220.189.202.103 220.189.204.77 浙江省舟山市 电信
305 220.189.204.78 220.189.204.78 浙江省舟山市 第一小学(同济路156号沈家门)
306 220.189.204.79 220.189.204.188 浙江省舟山市 电信
307 220.189.204.189 220.189.204.189 浙江省舟山市普陀区 普陀中学(东港开发区)
308 220.189.204.190 220.189.205.53 浙江省舟山市 电信
309 220.189.205.54 220.189.205.54 浙江省舟山市定海区 交通局
310 220.189.205.55 220.189.205.77 浙江省舟山市 电信
311 220.189.205.78 220.189.205.78 浙江省舟山市定海区 心动网吧
312 220.189.205.79 220.189.205.201 浙江省舟山市 电信
313 220.189.205.202 220.189.205.202 浙江省舟山市定海区 一缘天休闲网络中心
314 220.189.205.203 220.189.205.205 浙江省舟山市 电信
315 220.189.205.206 220.189.205.206 浙江省舟山市 天涯网吧
316 220.189.205.207 220.189.206.101 浙江省舟山市 电信
317 220.189.206.102 220.189.206.102 浙江省舟山市嵊泗县 菜园镇科海网吧(东海路)
318 220.189.206.103 220.189.207.121 浙江省舟山市 电信
319 220.189.207.122 220.189.207.122 浙江省舟山市定海区 金钥匙网络中心
320 220.189.207.123 220.189.207.125 浙江省舟山市 电信
321 220.189.207.126 220.189.207.126 浙江省舟山市定海区 金钥匙网络中心
322 220.189.207.127 220.189.207.205 浙江省舟山市 电信
323 220.189.207.206 220.189.207.206 浙江省舟山市定海区 月洲网吧
324 220.189.207.207 220.189.207.255 浙江省舟山市 电信
325 220.191.202.0 220.191.203.255 浙江省舟山市 电信电子政府网络
326 220.191.250.0 220.191.251.255 浙江省舟山市 电子政府网络
327 220.195.157.0 220.195.159.255 浙江省舟山市 联通
328 221.12.153.0 221.12.153.255 浙江省舟山市 电信