ip地址查询

舟山市IP地址列表

舟山市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 60.185.128.0 60.185.149.255 浙江省舟山市 电信
2 60.185.150.0 60.185.150.255 浙江省舟山市定海区 电信
3 60.185.151.0 60.185.169.255 浙江省舟山市 电信
4 60.185.170.0 60.185.170.255 浙江省舟山市普陀区 电信
5 60.185.171.0 60.185.186.255 浙江省舟山市 电信
6 60.185.187.0 60.185.187.255 浙江省舟山市定海区 电信
7 60.185.188.0 60.185.192.255 浙江省舟山市 电信
8 60.185.193.0 60.185.194.255 浙江省舟山市普陀区 电信
9 60.185.195.0 60.185.207.16 浙江省舟山市 电信
10 60.185.207.17 60.185.207.17 浙江省舟山市 沙虫网吧
11 60.185.207.18 60.185.255.255 浙江省舟山市 电信
12 60.190.176.0 60.190.176.5 浙江省舟山市 电信
13 60.190.176.6 60.190.176.6 浙江省舟山市定海区 黑桃网吧
14 60.190.176.7 60.190.176.217 浙江省舟山市 电信
15 60.190.176.218 60.190.176.218 浙江省舟山市定海区 一缘天休闲网络中心
16 60.190.176.219 60.190.177.253 浙江省舟山市 电信
17 60.190.177.254 60.190.177.254 浙江省舟山市 天缘网吧(普陀小干)
18 60.190.177.255 60.190.179.189 浙江省舟山市 电信
19 60.190.179.190 60.190.179.190 浙江省舟山市 沙虫网吧
20 60.190.179.191 60.190.180.253 浙江省舟山市 电信
21 60.190.180.254 60.190.180.254 浙江省舟山市 蓝森林网吧
22 60.190.180.255 60.190.183.201 浙江省舟山市 电信
23 60.190.183.202 60.190.183.202 浙江省舟山市定海区 文化广场红鑫网吧
24 60.190.183.203 60.190.183.255 浙江省舟山市 电信
25 61.130.56.0 61.130.58.255 浙江省舟山市 电信
26 61.130.180.0 61.130.183.255 浙江省舟山市 电信
27 61.153.36.0 61.153.36.217 浙江省舟山市 (衢山)电信
28 61.153.36.218 61.153.36.222 浙江省舟山市 新华侨饭店
29 61.153.36.223 61.153.36.255 浙江省舟山市 (衢山)电信
30 61.153.37.0 61.153.37.27 浙江省舟山市 电信
31 61.153.37.28 61.153.37.31 浙江省舟山市 嵊泗市百信网吧
32 61.153.37.32 61.153.37.133 浙江省舟山市 电信
33 61.153.37.134 61.153.37.134 浙江省舟山市定海区 新时代网吧
34 61.153.37.135 61.153.38.189 浙江省舟山市 电信
35 61.153.38.190 61.153.38.190 浙江省舟山市 紫竹春天商务宾馆
36 61.153.38.191 61.153.38.193 浙江省舟山市 电信
37 61.153.38.194 61.153.38.194 浙江省舟山市 大巨飞宇网吧
38 61.153.38.195 61.153.38.197 浙江省舟山市 电信
39 61.153.38.198 61.153.38.198 浙江省舟山市 大巨三毛网吧
40 61.153.38.199 61.153.38.201 浙江省舟山市 电信
41 61.153.38.202 61.153.38.202 浙江省舟山市 大巨新星网吧
42 61.153.38.203 61.153.38.209 浙江省舟山市 电信
43 61.153.38.210 61.153.38.210 浙江省舟山市 大巨一智网吧
44 61.153.38.211 61.153.38.213 浙江省舟山市 电信
45 61.153.38.214 61.153.38.214 浙江省舟山市 大巨新人类网吧
46 61.153.38.215 61.153.39.255 浙江省舟山市 电信
47 61.153.207.0 61.153.207.5 浙江省舟山市 电信
48 61.153.207.7 61.153.207.9 浙江省舟山市 电信
49 61.153.208.0 61.153.208.49 浙江省舟山市 电信
50 61.153.208.50 61.153.208.50 浙江省舟山市定海区 百慕大网吧
51 61.153.208.51 61.153.208.145 浙江省舟山市 电信
52 61.153.208.146 61.153.208.146 浙江省舟山市 浙江海运集团舟山五洲船舶修造有限公司
53 61.153.208.147 61.153.209.1 浙江省舟山市 电信
54 61.153.209.2 61.153.209.2 浙江省舟山市 雨崽网吧
55 61.153.209.3 61.153.209.29 浙江省舟山市 电信
56 61.153.209.30 61.153.209.30 浙江省舟山市定海区 春晓网吧
57 61.153.209.31 61.153.209.37 浙江省舟山市 电信
58 61.153.209.38 61.153.209.38 浙江省舟山市定海区 浪雪网吧
59 61.153.209.39 61.153.209.85 浙江省舟山市 电信
60 61.153.209.86 61.153.209.86 浙江省舟山市定海区 红日网吧(文化路105号)
61 61.153.209.87 61.153.209.93 浙江省舟山市 电信
62 61.153.209.94 61.153.209.94 浙江省舟山市 兄弟网吧
63 61.153.209.95 61.153.209.149 浙江省舟山市 电信
64 61.153.209.150 61.153.209.150 浙江省舟山市 南珍桥网吧
65 61.153.209.151 61.153.209.165 浙江省舟山市 电信
66 61.153.209.166 61.153.209.166 浙江省舟山市 讯通网吧
67 61.153.209.167 61.153.209.185 浙江省舟山市 电信
68 61.153.209.186 61.153.209.186 浙江省舟山市定海区 柏林网吧
69 61.153.209.187 61.153.209.201 浙江省舟山市 电信
70 61.153.209.202 61.153.209.202 浙江省舟山市 沸蓝网盟人民南路直营店
71 61.153.209.203 61.153.209.205 浙江省舟山市 电信
72 61.153.209.206 61.153.209.206 浙江省舟山市 沸蓝网盟人民南路直营店
73 61.153.209.207 61.153.209.225 浙江省舟山市 电信
74 61.153.209.226 61.153.209.226 浙江省舟山市定海区 一点缘网吧
75 61.153.209.227 61.153.210.25 浙江省舟山市 电信
76 61.153.210.26 61.153.210.26 浙江省舟山市 小生网吧
77 61.153.210.27 61.153.210.41 浙江省舟山市 电信
78 61.153.210.42 61.153.210.42 浙江省舟山市 黑桃J网吧
79 61.153.210.43 61.153.210.197 浙江省舟山市 电信
80 61.153.210.198 61.153.210.198 浙江省舟山市定海区 星河网吧
81 61.153.210.199 61.153.210.201 浙江省舟山市 电信
82 61.153.210.202 61.153.210.202 浙江省舟山市 沸蓝网盟人民北路店
83 61.153.210.203 61.153.212.177 浙江省舟山市 电信
84 61.153.212.178 61.153.212.182 浙江省舟山市 浙江海洋学院
85 61.153.212.183 61.153.213.1 浙江省舟山市 电信
86 61.153.213.2 61.153.213.2 浙江省舟山市 海运附近网吧
87 61.153.213.3 61.153.213.7 浙江省舟山市 电信
88 61.153.213.8 61.153.213.15 浙江省舟山市 南海实验学校
89 61.153.213.16 61.153.213.31 浙江省舟山市 电信
90 61.153.213.32 61.153.213.47 浙江省舟山市 浙江国际海运职业技术学院
91 61.153.213.48 61.153.213.71 浙江省舟山市 电信
92 61.153.213.72 61.153.213.78 浙江省舟山市 临城新区开发建设有限公司
93 61.153.213.79 61.153.213.133 浙江省舟山市 电信
94 61.153.213.134 61.153.213.134 浙江省舟山市定海区 博源网吧
95 61.153.213.135 61.153.213.145 浙江省舟山市 电信
96 61.153.213.146 61.153.213.146 浙江省舟山市定海区 世纪源网吧
97 61.153.213.147 61.153.213.241 浙江省舟山市 电信
98 61.153.213.242 61.153.213.242 浙江省舟山市 心忆网吧
99 61.153.213.243 61.153.213.255 浙江省舟山市 电信
100 61.153.214.0 61.153.214.25 浙江省舟山市普陀区 电信
101 61.153.214.26 61.153.214.26 浙江省舟山市 沈家门鼎升网吧
102 61.153.214.27 61.153.214.33 浙江省舟山市普陀区 电信
103 61.153.214.34 61.153.214.34 浙江省舟山市普陀区 经济贸易局
104 61.153.214.35 61.153.214.45 浙江省舟山市普陀区 电信
105 61.153.214.46 61.153.214.46 浙江省舟山市 天圻网吧(普陀螺门)
106 61.153.214.47 61.153.214.49 浙江省舟山市普陀区 电信
107 61.153.214.50 61.153.214.50 浙江省舟山市普陀区 六横镇珊瑚网吧
108 61.153.214.51 61.153.214.65 浙江省舟山市普陀区 电信
109 61.153.214.66 61.153.214.66 浙江省舟山市 六横易龙网吧
110 61.153.214.67 61.153.214.69 浙江省舟山市普陀区 电信
111 61.153.214.70 61.153.214.70 浙江省舟山市普陀区 六横极速网吧
112 61.153.214.71 61.153.214.73 浙江省舟山市普陀区 电信
113 61.153.214.74 61.153.214.74 浙江省舟山市普陀区 四维网吧(福兴路171号)
114 61.153.214.75 61.153.214.219 浙江省舟山市普陀区 电信
115 61.153.214.220 61.153.214.220 浙江省舟山市普陀区 六横中学
116 61.153.214.221 61.153.214.241 浙江省舟山市普陀区 电信
117 61.153.214.242 61.153.214.242 浙江省舟山市普陀区 倚天网吧
118 61.153.214.243 61.153.214.245 浙江省舟山市普陀区 电信
119 61.153.214.246 61.153.214.246 浙江省舟山市普陀区 旅游职业学校
120 61.153.214.247 61.153.214.255 浙江省舟山市普陀区 电信
121 61.153.215.0 61.153.215.37 浙江省舟山市 电信
122 61.153.215.38 61.153.215.38 浙江省舟山市 心忆网吧
123 61.153.215.39 61.153.215.69 浙江省舟山市 电信
124 61.153.215.70 61.153.215.70 浙江省舟山市 沈家门新视窗网吧
125 61.153.215.71 61.153.215.73 浙江省舟山市 电信
126 61.153.215.74 61.153.215.74 浙江省舟山市 沈家门天缘网吧
127 61.153.215.75 61.153.215.77 浙江省舟山市 电信
128 61.153.215.78 61.153.215.78 浙江省舟山市 沈家门心情网吧
129 61.153.215.79 61.153.215.85 浙江省舟山市 电信
130 61.153.215.86 61.153.215.86 浙江省舟山市定海区 世纪圆网吧
131 61.153.215.87 61.153.215.89 浙江省舟山市 电信
132 61.153.215.90 61.153.215.90 浙江省舟山市普陀区 创世纪网吧(沈家门东海中路199-201号)
133 61.153.215.91 61.153.215.93 浙江省舟山市 电信
134 61.153.215.94 61.153.215.94 浙江省舟山市 沈家门南海网吧
135 61.153.215.95 61.153.215.113 浙江省舟山市 电信
136 61.153.215.114 61.153.215.114 浙江省舟山市 沈家门星海网吧
137 61.153.215.115 61.153.215.117 浙江省舟山市 电信
138 61.153.215.118 61.153.215.118 浙江省舟山市普陀区 新潮网吧
139 61.153.215.119 61.153.215.129 浙江省舟山市 电信
140 61.153.215.130 61.153.215.130 浙江省舟山市 沈家门海力潮网吧(工人大厦3楼)
141 61.153.215.131 61.153.215.137 浙江省舟山市 电信
142 61.153.215.138 61.153.215.138 浙江省舟山市普陀区 惊涛网吧
143 61.153.215.139 61.153.215.145 浙江省舟山市 电信
144 61.153.215.146 61.153.215.146 浙江省舟山市普陀区 虚拟竞技网吧
145 61.153.215.147 61.153.215.149 浙江省舟山市 电信
146 61.153.215.150 61.153.215.150 浙江省舟山市 新概念网吧(普陀区平阳浦十字路口)
147 61.153.215.151 61.153.215.157 浙江省舟山市 电信
148 61.153.215.158 61.153.215.158 浙江省舟山市普陀区 沈家门蓝豚网吧(东海中路805号)
149 61.153.215.159 61.153.215.169 浙江省舟山市 电信
150 61.153.215.170 61.153.215.170 浙江省舟山市 沈家门创立网吧
151 61.153.215.171 61.153.215.185 浙江省舟山市 电信
152 61.153.215.186 61.153.215.186 浙江省舟山市 沈家门东海网吧
153 61.153.215.187 61.153.216.95 浙江省舟山市 电信
154 61.153.216.96 61.153.216.127 浙江省舟山市 浙江海洋学院
155 61.153.216.128 61.153.216.255 浙江省舟山市 电信
156 61.153.217.0 61.153.217.69 浙江省舟山市岱山县 电信
157 61.153.217.70 61.153.217.70 浙江省舟山市岱山县 鱼港网吧
158 61.153.217.71 61.153.217.77 浙江省舟山市岱山县 电信
159 61.153.217.78 61.153.217.78 浙江省舟山市岱山县 休闲网吧
160 61.153.217.79 61.153.217.89 浙江省舟山市岱山县 电信
161 61.153.217.90 61.153.217.90 浙江省舟山市岱山县 康园网吧
162 61.153.217.91 61.153.217.93 浙江省舟山市岱山县 电信
163 61.153.217.94 61.153.217.94 浙江省舟山市岱山县 兴锐网吧
164 61.153.217.95 61.153.217.97 浙江省舟山市岱山县 电信
165 61.153.217.98 61.153.217.98 浙江省舟山市岱山县 天地网吧
166 61.153.217.99 61.153.217.255 浙江省舟山市岱山县 电信
167 61.153.218.0 61.153.218.1 浙江省舟山市 电信
168 61.153.218.2 61.153.218.2 浙江省舟山市岱山县 新宇声网吧
169 61.153.218.3 61.153.218.9 浙江省舟山市 电信
170 61.153.218.10 61.153.218.10 浙江省舟山市岱山县 天一网吧
171 61.153.218.11 61.153.218.101 浙江省舟山市 电信
172 61.153.218.102 61.153.218.102 浙江省舟山市岱山县 凌云网络会所
173 61.153.218.103 61.153.218.169 浙江省舟山市 电信
174 61.153.218.170 61.153.218.170 浙江省舟山市定海区 新东方网吧
175 61.153.218.171 61.153.219.129 浙江省舟山市 电信
176 61.153.219.130 61.153.219.130 浙江省舟山市定海区 友缘网吧
177 61.153.219.131 61.153.219.133 浙江省舟山市 电信
178 61.153.219.134 61.153.219.134 浙江省舟山市定海区 沙虫网吧
179 61.153.219.135 61.153.219.145 浙江省舟山市 电信
180 61.153.219.146 61.153.219.146 浙江省舟山市 北极冰网吧
181 61.153.219.147 61.153.219.161 浙江省舟山市 电信
182 61.153.219.162 61.153.219.162 浙江省舟山市 心亿网吧
183 61.153.219.163 61.153.219.165 浙江省舟山市 电信
184 61.153.219.166 61.153.219.166 浙江省舟山市 来缘网吧(定海骨伤医院对面)
185 61.153.219.167 61.153.219.173 浙江省舟山市 电信
186 61.153.219.174 61.153.219.174 浙江省舟山市定海区 绿岛网吧
187 61.153.219.175 61.153.219.197 浙江省舟山市 电信
188 61.153.219.198 61.153.219.198 浙江省舟山市定海区 星洋网吧
189 61.153.219.199 61.153.219.229 浙江省舟山市 电信
190 61.153.219.230 61.153.219.230 浙江省舟山市定海区 吉祥鸟网吧
191 61.153.219.231 61.153.219.255 浙江省舟山市 电信
192 61.174.91.0 61.174.93.255 浙江省舟山市 电信
193 61.174.216.0 61.174.216.255 浙江省舟山市普陀区 电信
194 61.174.217.0 61.174.217.255 浙江省舟山市定海区 电信
195 61.174.218.0 61.174.219.255 浙江省舟山市 电信
196 61.174.220.0 61.174.220.255 浙江省舟山市普陀区 电信
197 61.174.221.0 61.174.223.255 浙江省舟山市 电信
198 61.175.96.0 61.175.111.255 浙江省舟山市 电信
199 61.175.152.0 61.175.158.255 浙江省舟山市 电信
200 61.175.159.0 61.175.159.235 浙江省舟山市定海区
201 61.175.159.236 61.175.159.236 浙江省舟山市 十六门发电厂
202 61.175.159.237 61.175.159.255 浙江省舟山市定海区
203 61.175.176.0 61.175.176.69 浙江省舟山市 电信
204 61.175.176.70 61.175.176.70 浙江省舟山市 凯尔登酒店
205 61.175.176.71 61.175.176.255 浙江省舟山市 电信
206 61.175.233.0 61.175.233.255 浙江省舟山市 电信
207 61.241.126.0 61.241.126.255 浙江省舟山市 联通
208 61.241.127.0 61.241.127.255 浙江省舟山市普陀区
209 111.2.240.0 111.2.247.255 浙江省舟山市 移动
210 115.209.32.0 115.209.130.255 浙江省舟山市 电信
211 115.209.131.0 115.209.131.255 浙江省舟山市岱山县 电信
212 115.209.132.0 115.209.191.255 浙江省舟山市 电信
213 117.148.32.0 117.148.51.255 浙江省舟山市 移动
214 117.148.52.0 117.148.53.255 浙江省舟山市普陀区 移动
215 117.148.54.0 117.148.63.255 浙江省舟山市 移动
216 120.193.2.0 120.193.2.255 浙江省舟山市 移动
217 120.199.240.0 120.199.246.255 浙江省舟山市 移动
218 120.199.247.0 120.199.247.255 浙江省舟山市岱山县 移动
219 120.199.248.0 120.199.248.255 浙江省舟山市 移动
220 120.199.249.0 120.199.249.255 浙江省舟山市岱山县 移动
221 120.199.250.0 120.199.255.255 浙江省舟山市 移动
222 122.225.251.134 122.225.251.134 浙江省舟山市 沙虫网吧(解放东路209弄9号)
223 122.226.0.0 122.226.2.117 浙江省舟山市 电信
224 122.226.2.118 122.226.2.118 浙江省舟山市岱山县 开心网吧(沿港中路357号)
225 122.226.2.119 122.226.5.49 浙江省舟山市 电信
226 122.226.5.50 122.226.5.50 浙江省舟山市 易龙网吧(场路157号)
227 122.226.5.51 122.226.8.255 浙江省舟山市 电信
228 122.226.10.0 122.226.12.15 浙江省舟山市 电信
229 122.226.12.16 122.226.12.31 浙江省舟山市 舟山图书馆
230 122.226.12.32 122.226.31.255 浙江省舟山市 电信
231 122.229.121.0 122.229.121.255 浙江省舟山市 电信
232 122.240.253.0 122.240.253.255 浙江省舟山市 电信
233 123.96.0.0 123.96.14.255 浙江省舟山市 电信
234 123.96.15.0 123.96.15.255 浙江省舟山市定海区 电信
235 123.96.16.0 123.96.52.115 浙江省舟山市 电信
236 123.96.52.116 123.96.52.116 浙江省舟山市普陀区 锦霖宾馆
237 123.96.52.117 123.96.255.255 浙江省舟山市 电信
238 123.153.192.0 123.153.231.255 浙江省舟山市 联通
239 123.153.232.0 123.153.232.255 浙江省舟山市普陀区 联通
240 123.153.233.0 123.153.233.255 浙江省舟山市 联通
241 123.153.234.0 123.153.234.255 浙江省舟山市普陀区 联通
242 123.153.235.0 123.153.255.255 浙江省舟山市 联通
243 123.157.32.0 123.157.32.255 浙江省舟山市 联通
244 123.157.33.0 123.157.33.255 浙江省舟山市定海区 联通
245 123.157.34.0 123.157.79.255 浙江省舟山市 联通
246 124.91.176.0 124.91.191.255 浙江省舟山市 联通
247 124.156.142.0 124.156.142.255 浙江省舟山市 中移铁通
248 183.152.0.0 183.152.70.255 浙江省舟山市 电信
249 183.152.71.0 183.152.71.255 浙江省舟山市普陀区 电信
250 183.152.72.0 183.152.255.255 浙江省舟山市 电信
251 183.245.192.0 183.245.255.255 浙江省舟山市 移动
252 183.246.232.0 183.246.239.255 浙江省舟山市 移动
253 183.246.240.0 183.246.240.255 浙江省舟山市定海区 移动
254 183.246.241.0 183.246.255.255 浙江省舟山市 移动
255 202.96.115.0 202.96.115.255 浙江省舟山市 电信
256 202.101.182.0 202.101.182.255 浙江省舟山市 电信
257 210.15.65.0 210.15.65.255 浙江省舟山市 联通
258 210.32.28.0 210.32.31.255 浙江省舟山市 浙江海洋学院
259 210.33.136.0 210.33.139.255 浙江省舟山市 教育网
260 211.80.144.0 211.80.144.255 浙江省舟山市普陀区 教育委员会
261 211.91.40.0 211.91.41.255 浙江省舟山市 联通
262 211.91.46.0 211.91.46.255 浙江省舟山市 联通
263 211.91.76.0 211.91.77.255 浙江省舟山市 联通
264 211.140.188.0 211.140.188.187 浙江省舟山市 移动
265 211.140.188.188 211.140.188.188 浙江省舟山市 移动DNS服务器
266 211.140.188.189 211.140.188.255 浙江省舟山市 移动
267 211.146.142.0 211.146.142.255 浙江省舟山市 广电网
268 218.0.88.0 218.0.89.255 浙江省舟山市 电信
269 218.0.90.0 218.0.92.255 浙江省舟山市定海区 电信
270 218.0.93.0 218.0.95.255 浙江省舟山市 电信
271 218.72.224.0 218.72.234.255 浙江省舟山市 电信
272 218.72.235.0 218.72.235.255 浙江省舟山市定海区 电信
273 218.72.236.0 218.72.239.255 浙江省舟山市普陀区 电信
274 218.205.96.0 218.205.99.255 浙江省舟山市 移动
275 220.187.0.0 220.187.3.255 浙江省舟山市 电信
276 220.187.4.0 220.187.5.255 浙江省舟山市岱山县 电信
277 220.187.6.0 220.187.6.255 浙江省舟山市普陀区 电信
278 220.187.7.0 220.187.9.255 浙江省舟山市 电信
279 220.187.10.0 220.187.10.255 浙江省舟山市岱山县 电信
280 220.187.11.0 220.187.24.1 浙江省舟山市 电信
281 220.187.24.2 220.187.24.2 浙江省舟山市 电信DNS服务器
282 220.187.24.3 220.187.24.5 浙江省舟山市 电信
283 220.187.24.6 220.187.24.6 浙江省舟山市 电信DNS服务器
284 220.187.24.7 220.187.26.255 浙江省舟山市 电信
285 220.187.27.0 220.187.27.255 浙江省舟山市普陀区 电信
286 220.187.28.0 220.187.37.255 浙江省舟山市 电信
287 220.187.38.0 220.187.38.255 浙江省舟山市定海区 电信
288 220.187.39.0 220.187.51.255 浙江省舟山市 电信
289 220.187.52.0 220.187.56.255 浙江省舟山市普陀区 电信
290 220.187.57.0 220.187.62.255 浙江省舟山市 电信
291 220.187.63.0 220.187.63.255 浙江省舟山市普陀区 电信
292 220.189.200.0 220.189.200.57 浙江省舟山市 电信
293 220.189.200.58 220.189.200.58 浙江省舟山市 沈家门白领网吧
294 220.189.200.59 220.189.200.145 浙江省舟山市 电信
295 220.189.200.146 220.189.200.146 浙江省舟山市 欣津大酒店
296 220.189.200.147 220.189.200.197 浙江省舟山市 电信
297 220.189.200.198 220.189.200.198 浙江省舟山市 沈家门时代网吧
298 220.189.200.199 220.189.201.177 浙江省舟山市 电信
299 220.189.201.178 220.189.201.178 浙江省舟山市普陀区 山缘洲网吧
300 220.189.201.179 220.189.202.101 浙江省舟山市 电信
301 220.189.202.102 220.189.202.102 浙江省舟山市定海区 新蓝网吧
302 220.189.202.103 220.189.204.77 浙江省舟山市 电信
303 220.189.204.78 220.189.204.78 浙江省舟山市 第一小学(同济路156号沈家门)
304 220.189.204.79 220.189.204.188 浙江省舟山市 电信
305 220.189.204.189 220.189.204.189 浙江省舟山市普陀区 普陀中学(东港开发区)
306 220.189.204.190 220.189.205.53 浙江省舟山市 电信
307 220.189.205.54 220.189.205.54 浙江省舟山市定海区 交通局
308 220.189.205.55 220.189.205.77 浙江省舟山市 电信
309 220.189.205.78 220.189.205.78 浙江省舟山市定海区 心动网吧
310 220.189.205.79 220.189.205.201 浙江省舟山市 电信
311 220.189.205.202 220.189.205.202 浙江省舟山市定海区 一缘天休闲网络中心
312 220.189.205.203 220.189.205.205 浙江省舟山市 电信
313 220.189.205.206 220.189.205.206 浙江省舟山市 天涯网吧
314 220.189.205.207 220.189.206.101 浙江省舟山市 电信
315 220.189.206.102 220.189.206.102 浙江省舟山市嵊泗县 菜园镇科海网吧(东海路)
316 220.189.206.103 220.189.207.121 浙江省舟山市 电信
317 220.189.207.122 220.189.207.122 浙江省舟山市定海区 金钥匙网络中心
318 220.189.207.123 220.189.207.125 浙江省舟山市 电信
319 220.189.207.126 220.189.207.126 浙江省舟山市定海区 金钥匙网络中心
320 220.189.207.127 220.189.207.205 浙江省舟山市 电信
321 220.189.207.206 220.189.207.206 浙江省舟山市定海区 月洲网吧
322 220.189.207.207 220.189.207.255 浙江省舟山市 电信
323 220.191.202.0 220.191.203.255 浙江省舟山市 电信电子政府网络
324 220.191.250.0 220.191.251.255 浙江省舟山市 电子政府网络
325 220.195.157.0 220.195.159.255 浙江省舟山市 联通
326 221.12.153.0 221.12.153.255 浙江省舟山市 电信