ip地址查询

巴西IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 2.16.188.0 2.16.191.255 巴西 Akamai节点
2 2.16.224.0 2.16.255.255 巴西 Akamai节点
3 2.18.66.0 2.18.66.255 巴西 Akamai节点
4 2.18.68.0 2.18.68.255 巴西 Akamai节点
5 2.18.70.0 2.18.70.255 巴西 Akamai节点
6 2.20.144.0 2.20.147.255 巴西 Akamai节点
7 2.21.96.0 2.21.97.255 巴西 Akamai节点
8 2.21.99.0 2.21.111.255 巴西 Akamai节点
9 2.22.80.0 2.22.81.255 巴西 Akamai节点
10 2.22.148.0 2.22.149.255 巴西 Akamai节点
11 18.228.0.0 18.228.255.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
12 18.231.0.0 18.231.255.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
13 20.132.176.0 20.132.191.255 巴西 DXC Technology
14 20.132.231.0 20.132.231.255 巴西 DXC Technology
15 20.132.248.0 20.132.248.255 巴西 DXC Technology
16 20.148.0.0 20.148.15.255 巴西 Microsoft数据中心
17 20.190.145.0 20.190.145.127 巴西 Microsoft数据中心
18 23.1.80.0 23.1.95.255 巴西 Akamai节点
19 23.3.128.0 23.3.131.255 巴西 Akamai节点
20 23.5.112.0 23.5.127.255 巴西 Akamai节点
21 23.6.224.0 23.6.239.255 巴西 Akamai节点
22 23.7.251.0 23.7.253.255 巴西 Akamai节点
23 23.10.48.0 23.10.63.255 巴西 Akamai节点
24 23.12.40.0 23.12.40.255 巴西 Akamai节点
25 23.14.208.0 23.14.239.255 巴西 Akamai节点
26 23.15.190.0 23.15.191.255 巴西 Akamai节点
27 23.32.32.0 23.32.39.255 巴西 Akamai节点
28 23.32.112.0 23.32.127.255 巴西 Akamai节点
29 23.36.72.0 23.36.79.255 巴西 Akamai节点
30 23.36.112.0 23.36.127.255 巴西 Akamai节点
31 23.37.224.0 23.37.239.255 巴西 Akamai节点
32 23.38.116.0 23.38.117.255 巴西 Akamai节点
33 23.38.144.0 23.38.159.255 巴西 Akamai节点
34 23.38.176.0 23.38.191.255 巴西 Akamai节点
35 23.41.172.0 23.41.175.255 巴西 Akamai节点
36 23.41.192.0 23.41.207.255 巴西 Akamai节点
37 23.42.240.0 23.42.255.255 巴西 Akamai节点
38 23.43.174.0 23.43.175.255 巴西 Akamai节点
39 23.44.176.0 23.44.191.255 巴西 Akamai节点
40 23.45.208.0 23.45.227.255 巴西 Akamai节点
41 23.46.0.0 23.46.1.255 巴西 Akamai节点
42 23.52.36.0 23.52.39.255 巴西 Akamai节点
43 23.55.32.0 23.55.35.255 巴西 Akamai节点
44 23.57.70.0 23.57.71.255 巴西 Akamai节点
45 23.57.116.0 23.57.119.255 巴西 Akamai节点
46 23.57.128.0 23.57.159.255 巴西 Akamai节点
47 23.61.112.0 23.61.115.255 巴西 Akamai节点
48 23.61.118.0 23.61.123.255 巴西 Akamai节点
49 23.61.128.0 23.61.159.255 巴西 Akamai节点
50 23.62.10.0 23.62.11.255 巴西 Akamai节点
51 23.65.28.0 23.65.28.255 巴西 Akamai节点
52 23.65.128.0 23.65.143.255 巴西 Akamai节点
53 23.67.35.0 23.67.35.255 巴西 Akamai节点
54 23.75.26.0 23.75.29.255 巴西 Akamai节点
55 23.75.72.0 23.75.79.255 巴西 Akamai节点
56 23.75.112.0 23.75.175.255 巴西 Akamai节点
57 23.76.200.0 23.76.203.255 巴西 Akamai节点
58 23.76.240.0 23.76.255.255 巴西 Akamai节点
59 23.77.32.0 23.77.47.255 巴西 Akamai节点
60 23.78.128.0 23.78.135.255 巴西 Akamai节点
61 23.194.220.0 23.194.221.255 巴西 Akamai节点
62 23.195.148.0 23.195.151.255 巴西 Akamai节点
63 23.195.160.0 23.195.191.255 巴西 Akamai节点
64 23.198.32.0 23.198.47.255 巴西 Akamai节点
65 23.211.255.0 23.211.255.255 巴西 Akamai节点
66 23.214.204.0 23.214.207.255 巴西 Akamai节点
67 23.215.112.0 23.215.127.255 巴西 Akamai节点
68 23.216.14.0 23.216.15.255 巴西 Akamai节点
69 23.216.160.0 23.216.195.255 巴西 Akamai节点
70 23.217.58.0 23.217.59.255 巴西 Akamai节点
71 23.219.64.0 23.219.81.255 巴西 Akamai节点
72 23.221.24.0 23.221.24.255 巴西 Akamai节点
73 23.223.176.0 23.223.207.255 巴西 Akamai节点
74 40.90.133.32 40.90.133.63 巴西 圣保罗Microsoft数据中心
75 40.90.141.64 40.90.141.95 巴西 圣保罗Microsoft数据中心
76 40.90.144.224 40.90.144.255 巴西 圣保罗Microsoft数据中心
77 45.4.4.0 45.4.83.255 巴西
78 45.4.96.0 45.4.96.255 巴西
79 45.4.104.0 45.4.127.255 巴西
80 45.4.132.0 45.4.135.255 巴西
81 45.4.140.0 45.4.159.255 巴西
82 45.4.176.0 45.4.195.255 巴西
83 45.4.208.0 45.4.215.255 巴西
84 45.4.220.0 45.4.251.255 巴西
85 45.5.4.0 45.5.7.255 巴西
86 45.5.14.0 45.5.14.255 巴西
87 45.5.16.0 45.5.19.255 巴西
88 45.5.32.0 45.5.51.255 巴西
89 45.5.72.0 45.5.75.255 巴西
90 45.5.80.0 45.5.91.255 巴西
91 45.5.96.0 45.5.115.255 巴西
92 45.5.128.0 45.5.147.255 巴西
93 45.5.156.0 45.5.159.255 巴西
94 45.5.168.0 45.5.171.255 巴西
95 45.5.176.0 45.5.179.255 巴西
96 45.5.192.0 45.5.215.255 巴西
97 45.5.220.0 45.6.3.255 巴西
98 45.6.12.0 45.6.39.255 巴西
99 45.6.52.0 45.6.59.255 巴西
100 45.6.64.0 45.6.67.255 巴西
101 45.6.72.0 45.6.103.255 巴西
102 45.6.108.0 45.6.131.255 巴西
103 45.6.136.0 45.6.139.255 巴西
104 45.6.144.0 45.6.211.255 巴西
105 45.6.216.0 45.6.223.255 巴西
106 45.6.228.0 45.6.247.255 巴西
107 45.7.0.0 45.7.27.255 巴西
108 45.7.32.0 45.7.43.255 巴西
109 45.7.48.0 45.7.83.255 巴西
110 45.7.100.0 45.7.123.255 巴西
111 45.7.128.0 45.7.131.255 巴西
112 45.7.144.0 45.7.207.255 巴西
113 45.7.212.0 45.7.227.255 巴西
114 45.7.232.0 45.7.235.255 巴西
115 45.65.128.0 45.65.135.255 巴西
116 45.65.140.0 45.65.147.255 巴西
117 45.65.156.0 45.65.159.255 巴西
118 45.65.164.0 45.65.187.255 巴西
119 45.65.192.0 45.65.199.255 巴西
120 45.65.201.0 45.65.201.255 巴西
121 45.65.204.0 45.65.223.255 巴西
122 45.65.228.0 45.65.231.255 巴西
123 45.65.236.0 45.65.239.255 巴西
124 45.65.253.0 45.65.253.255 巴西
125 45.70.0.0 45.70.7.255 巴西
126 45.70.16.0 45.70.55.255 巴西
127 45.70.60.0 45.70.87.255 巴西
128 45.70.92.0 45.70.115.255 巴西
129 45.70.120.0 45.70.151.255 巴西
130 45.70.156.0 45.70.167.255 巴西
131 45.70.172.0 45.70.179.255 巴西
132 45.70.188.0 45.70.195.255 巴西
133 45.70.204.0 45.70.219.255 巴西
134 45.70.224.0 45.70.227.255 巴西
135 45.70.232.0 45.70.235.255 巴西
136 45.70.244.0 45.70.255.255 巴西
137 45.71.4.0 45.71.4.255 巴西
138 45.71.6.0 45.71.6.255 巴西
139 45.71.12.0 45.71.15.255 巴西
140 45.71.20.0 45.71.31.255 巴西
141 45.71.40.0 45.71.43.255 巴西
142 45.71.48.0 45.71.51.255 巴西
143 45.71.60.0 45.71.105.255 巴西
144 45.71.107.0 45.71.111.255 巴西
145 45.71.116.0 45.71.151.255 巴西
146 45.71.160.0 45.71.179.255 巴西
147 45.71.188.0 45.71.195.255 巴西
148 45.71.208.0 45.71.251.255 巴西
149 45.224.0.0 45.224.7.255 巴西
150 45.224.12.0 45.224.19.255 巴西
151 45.224.24.0 45.224.27.255 巴西
152 45.224.32.0 45.224.51.255 巴西
153 45.224.56.0 45.224.95.255 巴西
154 45.224.108.0 45.224.115.255 巴西
155 45.224.128.0 45.224.139.255 巴西
156 45.224.160.0 45.224.183.255 巴西
157 45.224.185.0 45.224.185.255 巴西
158 45.224.187.0 45.224.187.255 巴西
159 45.224.192.0 45.224.201.255 巴西
160 45.224.204.0 45.224.227.255 巴西
161 45.224.232.0 45.224.251.255 巴西
162 45.225.4.0 45.225.27.255 巴西
163 45.225.32.0 45.225.39.255 巴西
164 45.225.48.0 45.225.67.255 巴西
165 45.225.72.0 45.225.73.255 巴西
166 45.225.84.0 45.225.87.255 巴西
167 45.225.100.0 45.225.103.255 巴西
168 45.225.108.0 45.225.111.255 巴西
169 45.225.116.0 45.225.131.255 巴西
170 45.225.136.0 45.225.151.255 巴西
171 45.225.154.0 45.225.155.255 巴西
172 45.225.160.0 45.225.183.255 巴西
173 45.225.188.0 45.225.203.255 巴西
174 45.225.208.0 45.225.211.255 巴西
175 45.225.228.0 45.226.7.255 巴西
176 45.226.12.0 45.226.27.255 巴西
177 45.226.36.0 45.226.57.255 巴西
178 45.226.60.0 45.226.63.255 巴西
179 45.226.72.0 45.226.99.255 巴西
180 45.226.104.0 45.226.111.255 巴西
181 45.226.116.0 45.226.143.255 巴西
182 45.226.148.0 45.226.167.255 巴西
183 45.226.188.0 45.226.203.255 巴西
184 45.226.208.0 45.226.223.255 巴西
185 45.226.232.0 45.227.4.255 巴西
186 45.227.6.0 45.227.7.255 巴西
187 45.227.20.0 45.227.31.255 巴西
188 45.227.40.0 45.227.47.255 巴西
189 45.227.52.0 45.227.59.255 巴西
190 45.227.72.0 45.227.87.255 巴西
191 45.227.96.0 45.227.99.255 巴西
192 45.227.104.0 45.227.127.255 巴西
193 45.227.136.0 45.227.151.255 巴西
194 45.227.156.0 45.227.159.255 巴西
195 45.227.168.0 45.227.171.255 巴西
196 45.227.180.0 45.227.195.255 巴西
197 45.227.204.0 45.227.215.255 巴西
198 45.227.220.0 45.227.223.255 巴西
199 45.227.228.0 45.227.243.255 巴西
200 45.227.248.0 45.227.251.255 巴西
201 45.228.0.0 45.228.15.255 巴西
202 45.228.20.0 45.228.35.255 巴西
203 45.228.40.0 45.228.51.255 巴西
204 45.228.80.0 45.228.135.255 巴西
205 45.228.140.0 45.228.151.255 巴西
206 45.228.157.0 45.228.171.255 巴西
207 45.228.184.0 45.228.187.255 巴西
208 45.228.192.0 45.228.201.255 巴西
209 45.228.203.0 45.228.207.255 巴西
210 45.228.212.0 45.228.219.255 巴西
211 45.228.224.0 45.228.231.255 巴西
212 45.228.236.0 45.229.3.255 巴西
213 45.229.8.0 45.229.15.255 巴西
214 45.229.20.0 45.229.27.255 巴西
215 45.229.52.0 45.229.55.255 巴西
216 45.229.64.0 45.229.71.255 巴西
217 45.229.75.0 45.229.83.255 巴西
218 45.229.88.0 45.229.127.255 巴西
219 45.229.132.0 45.229.135.255 巴西
220 45.229.138.0 45.229.147.255 巴西
221 45.229.150.0 45.229.150.255 巴西
222 45.229.152.0 45.229.167.255 巴西
223 45.229.172.0 45.229.179.255 巴西
224 45.229.184.0 45.229.187.255 巴西
225 45.229.194.0 45.229.194.255 巴西
226 45.229.200.0 45.229.203.255 巴西
227 45.229.208.0 45.229.243.255 巴西
228 45.230.0.0 45.230.7.255 巴西
229 45.230.16.0 45.230.19.255 巴西
230 45.230.24.0 45.230.32.255 巴西
231 45.230.40.0 45.230.43.255 巴西
232 45.230.52.0 45.230.59.255 巴西
233 45.230.68.0 45.230.71.255 巴西
234 45.230.76.0 45.230.79.255 巴西
235 45.230.84.0 45.230.85.255 巴西
236 45.230.88.0 45.230.123.255 巴西
237 45.230.128.0 45.230.167.255 巴西
238 45.230.176.0 45.230.195.255 巴西
239 45.230.200.0 45.230.203.255 巴西
240 45.230.208.0 45.230.215.255 巴西
241 45.230.220.0 45.230.239.255 巴西
242 45.230.244.0 45.230.247.255 巴西
243 45.230.252.0 45.231.31.255 巴西
244 45.231.36.0 45.231.39.255 巴西
245 45.231.56.0 45.231.71.255 巴西
246 45.231.76.0 45.231.79.255 巴西
247 45.231.84.0 45.231.103.255 巴西
248 45.231.112.0 45.231.147.255 巴西
249 45.231.152.0 45.231.155.255 巴西
250 45.231.160.0 45.231.167.255 巴西
251 45.231.172.0 45.231.183.255 巴西
252 45.231.188.0 45.231.213.255 巴西
253 45.231.228.0 45.231.247.255 巴西
254 45.231.252.0 45.231.255.255 巴西
255 45.232.4.0 45.232.7.255 巴西
256 45.232.20.0 45.232.23.255 巴西
257 45.232.28.0 45.232.31.255 巴西
258 45.232.36.0 45.232.45.255 巴西
259 45.232.48.0 45.232.59.255 巴西
260 45.232.64.0 45.232.91.255 巴西
261 45.232.100.0 45.232.103.255 巴西
262 45.232.108.0 45.232.115.255 巴西
263 45.232.124.0 45.232.131.255 巴西
264 47.89.96.0 47.89.96.255 巴西 阿里云
265 52.67.0.0 52.67.255.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
266 52.84.168.0 52.84.179.255 巴西 Amazon数据中心
267 52.85.160.0 52.85.171.255 巴西 Amazon数据中心
268 52.92.39.0 52.92.39.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
269 52.92.64.0 52.92.67.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
270 52.92.72.0 52.92.75.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
271 54.94.0.0 54.94.255.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
272 54.192.56.0 54.192.59.255 巴西 Amazon数据中心
273 54.192.224.0 54.192.227.255 巴西 Amazon数据中心
274 54.207.0.0 54.207.255.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
275 54.231.253.0 54.231.253.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
276 57.74.0.0 57.74.127.255 巴西 国际航空电讯集团公司(SITA)
277 57.97.64.0 57.97.71.255 巴西 国际航空电讯集团公司(SITA)
278 61.159.149.144 61.159.149.144 贵州省六盘水市 水钢巴西金太阳网吧
279 72.44.16.0 72.44.31.255 巴西
280 74.125.234.0 74.125.234.255 美国 加州芒廷维尤市Alphabet集团Google Global Cache巴西东南省圣保罗州圣保罗市节点
281 96.7.220.0 96.7.221.255 巴西 圣保罗gvt Akamai公司CDN网络节点
282 96.7.236.0 96.7.239.255 巴西 圣保罗gvt Akamai公司CDN网络节点
283 119.161.57.0 119.161.57.255 巴西
284 138.0.0.0 138.0.115.255 巴西 mdtelecom公司
285 138.0.117.0 138.0.255.255 巴西 mdtelecom公司
286 139.82.0.0 139.82.255.255 巴西 天主教大学
287 143.0.0.0 143.0.0.255 巴西
288 143.0.1.0 143.0.31.255 巴西 pontoinfonet公司
289 143.0.36.0 143.0.100.255 巴西 pontoinfonet公司
290 143.0.102.0 143.0.159.255 巴西 pontoinfonet公司
291 143.0.164.0 143.0.171.255 巴西 pontoinfonet公司
292 143.0.176.0 143.0.255.255 巴西 pontoinfonet公司
293 143.54.0.0 143.54.255.255 巴西 南大河联邦大学
294 143.106.0.0 143.106.255.255 巴西 金边大学
295 143.107.0.0 143.107.255.255 巴西 圣保罗大学
296 143.108.0.0 143.108.255.255 巴西 圣保罗研究基金会
297 146.134.0.0 146.134.255.255 巴西 Laboratorio Nacional de Computacao Cientifica
298 146.164.0.0 146.164.255.255 巴西 里约热内卢联邦大学
299 147.65.0.0 147.65.255.255 巴西 数学研究所
300 150.161.0.0 150.161.255.255 巴西 伯南布哥州联邦大学
301 150.162.0.0 150.162.255.255 巴西 圣卡塔琳娜大学
302 150.163.0.0 150.163.255.255 巴西 国家空间研究所
303 150.164.0.0 150.164.255.255 巴西 米纳斯联邦大学
304 150.165.0.0 150.165.255.255 巴西 Campina Grande大学
305 151.101.92.0 151.101.95.255 巴西 Fastly节点
306 151.139.10.0 151.139.10.255 巴西 StackPath节点
307 151.139.112.0 151.139.112.255 巴西 圣保罗StackPath节点
308 152.84.0.0 152.84.255.255 巴西 Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas
309 152.92.0.0 152.92.255.255 巴西 里约联邦大学
310 155.133.224.0 155.133.225.255 巴西 圣保罗Valve服务器
311 155.211.0.0 155.211.255.255 巴西 航空航天技术中心
312 157.86.0.0 157.86.255.255 巴西 Fundacao Oswaldo Cruz
313 160.19.44.0 160.19.47.255 巴西
314 160.19.168.0 160.19.175.255 巴西
315 160.19.240.0 160.19.255.255 巴西
316 160.20.20.0 160.20.23.255 巴西
317 160.20.32.0 160.20.35.255 巴西
318 160.20.64.0 160.20.71.255 巴西
319 160.20.84.0 160.20.91.255 巴西
320 160.20.160.0 160.20.163.255 巴西
321 160.20.168.0 160.20.171.255 巴西
322 160.20.176.0 160.20.187.255 巴西
323 160.20.192.0 160.20.207.255 巴西
324 160.238.104.0 160.238.111.255 巴西
325 160.238.128.0 160.238.135.255 巴西
326 160.238.140.0 160.238.167.255 巴西
327 160.238.172.0 160.238.183.255 巴西
328 160.238.188.0 160.238.203.255 巴西
329 160.238.208.0 160.238.211.255 巴西
330 160.238.216.0 160.238.243.255 巴西
331 160.238.248.0 160.238.251.255 巴西
332 161.24.0.0 161.24.255.255 巴西 巴西航空技术学院大学
333 161.79.0.0 161.79.255.255 巴西 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA (ELECTRICA
334 161.148.0.0 161.148.255.255 巴西 SERPRO - Servico de Processamento de Dados
335 164.41.0.0 164.41.255.255 巴西 巴西利亚大学
336 164.85.0.0 164.85.255.255 巴西 PETROBRAS
337 170.66.0.0 170.66.255.255 巴西
338 172.68.16.0 172.68.31.255 巴西 圣保罗CloudFlare节点
339 172.68.216.0 172.68.219.255 巴西 里约热内卢CloudFlare节点
340 172.111.131.0 172.111.132.255 巴西 圣保罗Gaditek数据中心
341 172.111.199.0 172.111.199.255 巴西 圣保罗Gaditek数据中心
342 172.217.35.0 172.217.35.255 巴西 圣保罗Google公共DNS节点
343 172.217.37.0 172.217.37.255 巴西 圣保罗Google公共DNS节点
344 177.0.0.0 177.71.127.255 巴西
345 177.71.128.0 177.72.247.255 巴西 圣保罗Amazon数据中心
346 177.72.248.0 177.223.255.255 巴西
347 177.234.132.0 177.234.135.255 巴西
348 177.234.144.0 177.234.191.255 巴西
349 177.235.0.0 177.235.255.255 巴西
350 179.0.149.0 179.0.149.255 巴西
351 179.0.206.0 179.0.207.255 巴西
352 179.10.0.0 179.11.255.255 巴西
353 179.16.0.0 179.17.255.255 巴西
354 179.34.0.0 179.35.255.255 巴西
355 179.48.192.0 179.48.223.255 巴西
356 179.51.248.0 179.51.251.255 巴西
357 179.54.0.0 179.55.255.255 巴西
358 179.61.205.0 179.61.205.255 巴西
359 179.61.207.0 179.61.207.255 巴西
360 179.61.209.0 179.61.209.255 巴西
361 179.61.211.0 179.61.215.255 巴西
362 179.61.220.0 179.61.222.255 巴西
363 179.61.241.0 179.61.241.255 巴西
364 179.61.243.0 179.61.244.255 巴西
365 179.61.246.0 179.61.247.255 巴西
366 179.61.249.0 179.61.249.255 巴西
367 179.61.254.0 179.61.255.255 巴西
368 179.64.0.0 179.124.193.255 巴西
369 179.124.196.0 179.191.175.255 巴西
370 179.191.177.0 179.191.178.255 巴西
371 179.191.182.0 179.191.184.255 巴西
372 179.191.188.0 179.255.255.255 巴西
373 181.41.192.0 181.41.192.255 巴西
374 181.41.197.0 181.41.198.255 巴西
375 181.41.201.0 181.41.201.255 巴西
376 181.41.203.0 181.41.203.255 巴西
377 181.41.205.0 181.41.205.255 巴西
378 181.41.209.0 181.41.210.255 巴西
379 181.41.212.0 181.41.212.255 巴西
380 181.41.214.0 181.41.214.255 巴西
381 181.41.217.0 181.41.217.255 巴西
382 181.41.219.0 181.41.223.255 巴西
383 181.76.0.0 181.77.255.255 巴西
384 181.191.0.0 181.191.23.255 巴西
385 181.191.32.0 181.191.35.255 巴西
386 181.191.40.0 181.191.63.255 巴西
387 181.191.72.0 181.191.79.255 巴西
388 181.191.84.0 181.191.123.255 巴西
389 181.191.128.0 181.191.139.255 巴西
390 181.191.144.0 181.191.155.255 巴西
391 181.191.160.0 181.191.175.255 巴西
392 181.191.180.0 181.191.185.255 巴西
393 181.191.192.0 181.191.219.255 巴西
394 181.191.228.0 181.191.231.255 巴西
395 181.191.236.0 181.191.243.255 巴西
396 181.213.0.0 181.214.0.255 巴西
397 181.214.2.0 181.214.2.255 巴西
398 181.214.4.0 181.214.6.255 巴西
399 181.214.8.0 181.214.12.255 巴西
400 181.214.14.0 181.214.14.255 巴西
401 181.214.16.0 181.214.16.255 巴西
402 181.214.18.0 181.214.18.255 巴西
403 181.214.20.0 181.214.20.255 巴西
404 181.214.22.0 181.214.22.255 巴西
405 181.214.24.0 181.214.24.255 巴西
406 181.214.26.0 181.214.26.255 巴西
407 181.214.28.0 181.214.28.255 巴西
408 181.214.30.0 181.214.30.255 巴西
409 181.214.32.0 181.214.32.255 巴西
410 181.214.34.0 181.214.34.255 巴西
411 181.214.36.0 181.214.36.255 巴西
412 181.214.38.0 181.214.38.255 巴西
413 181.214.40.0 181.214.40.255 巴西
414 181.214.42.0 181.214.42.255 巴西
415 181.214.44.0 181.214.44.255 巴西
416 181.214.46.0 181.214.46.255 巴西
417 181.214.48.0 181.214.48.255 巴西
418 181.215.0.0 181.215.0.255 巴西
419 181.215.2.0 181.215.2.255 巴西
420 181.215.4.0 181.215.4.255 巴西
421 181.215.6.0 181.215.6.255 巴西
422 181.215.8.0 181.215.8.255 巴西
423 181.215.10.0 181.215.10.255 巴西
424 181.215.12.0 181.215.14.255 巴西
425 181.215.16.0 181.215.16.255 巴西
426 181.215.18.0 181.215.18.255 巴西
427 181.215.20.0 181.215.20.255 巴西
428 181.215.22.0 181.215.24.255 巴西
429 181.215.26.0 181.215.26.255 巴西
430 181.215.28.0 181.215.28.255 巴西
431 181.215.30.0 181.215.30.255 巴西
432 181.215.32.0 181.215.32.255 巴西
433 181.215.34.0 181.215.36.255 巴西
434 181.215.38.0 181.215.38.255 巴西
435 181.215.40.0 181.215.42.255 巴西
436 181.215.44.0 181.215.44.255 巴西
437 181.215.46.0 181.215.49.255 巴西
438 181.215.51.0 181.215.51.255 巴西
439 181.215.180.0 181.215.183.255 巴西
440 181.215.238.0 181.215.238.255 巴西
441 181.216.0.0 181.223.255.255 巴西
442 181.233.148.0 181.233.151.255 巴西
443 185.30.164.0 185.30.167.255 巴西
444 185.75.230.0 185.75.230.255 巴西
445 185.99.135.0 185.99.135.255 巴西
446 185.114.79.0 185.114.79.255 巴西
447 185.153.176.0 185.153.176.255 巴西
448 185.159.246.0 185.159.247.255 巴西
449 186.192.0.0 186.194.139.255 巴西
450 186.194.144.0 186.255.255.255 巴西
451 187.0.0.0 187.49.247.255 巴西
452 187.50.0.0 187.127.255.255 巴西
453 188.114.96.0 188.114.99.255 巴西 圣保罗CloudFlare节点
454 189.0.0.0 189.0.255.255 巴西 圣保罗
455 189.1.0.0 189.17.78.227 巴西
456 189.17.78.228 189.17.78.228 巴西 DNS服务器(POWERDNS2.9.2)
457 189.17.78.229 189.33.34.255 巴西
458 189.33.35.0 189.33.35.255 巴西 圣保罗
459 189.33.36.0 189.45.5.77 巴西
460 189.45.5.78 189.45.5.78 巴西 SourceForge缓存14of25拉美东nbtelecom节点
461 189.45.5.79 189.51.38.255 巴西
462 189.51.39.0 189.51.39.255 巴西 美那斯吉那斯州
463 189.51.40.0 189.61.255.255 巴西
464 189.62.0.0 189.62.255.255 巴西 圣保罗
465 189.63.0.0 189.67.255.255 巴西
466 189.68.0.0 189.68.255.255 巴西 圣保罗
467 189.69.0.0 189.77.255.255 巴西
468 189.78.0.0 189.78.255.255 巴西 圣保罗
469 189.79.0.0 189.95.255.255 巴西
470 189.96.0.0 189.96.255.255 巴西 圣保罗
471 189.97.0.0 189.101.255.255 巴西
472 189.102.0.0 189.102.255.255 巴西 圣保罗
473 189.103.0.0 189.108.93.239 巴西
474 189.108.93.240 189.108.93.255 巴西 Helbor公司
475 189.108.94.0 189.127.255.255 巴西
476 190.2.72.0 190.2.79.255 巴西
477 190.15.32.0 190.15.63.255 巴西
478 190.103.160.0 190.103.175.255 巴西
479 190.108.96.0 190.108.127.255 巴西
480 190.112.204.0 190.112.207.255 巴西
481 190.124.176.0 190.124.191.255 巴西
482 190.180.148.0 190.180.151.255 巴西
483 190.180.160.0 190.180.191.255 巴西
484 191.0.0.0 191.63.255.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
485 191.86.0.0 191.87.255.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
486 191.96.1.0 191.96.2.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
487 191.96.4.0 191.96.7.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
488 191.96.9.0 191.96.11.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
489 191.96.13.0 191.96.13.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
490 191.96.15.0 191.96.15.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
491 191.96.17.0 191.96.17.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
492 191.96.19.0 191.96.20.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
493 191.96.22.0 191.96.22.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
494 191.96.24.0 191.96.24.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
495 191.96.26.0 191.96.26.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
496 191.96.28.0 191.96.28.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
497 191.96.33.0 191.96.33.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
498 191.96.63.0 191.96.63.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
499 191.96.70.0 191.96.71.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
500 191.96.92.0 191.96.92.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
501 191.96.95.0 191.96.95.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
502 191.96.99.0 191.96.99.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
503 191.96.101.0 191.96.101.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
504 191.96.114.0 191.96.114.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
505 191.96.122.0 191.96.123.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
506 191.96.132.0 191.96.132.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
507 191.96.134.0 191.96.135.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
508 191.96.137.0 191.96.137.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
509 191.96.139.0 191.96.139.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
510 191.96.141.0 191.96.142.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
511 191.96.144.0 191.96.144.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
512 191.96.146.0 191.96.147.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
513 191.96.151.0 191.96.151.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
514 191.96.169.0 191.96.169.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
515 191.96.171.0 191.96.171.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
516 191.96.173.0 191.96.173.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
517 191.96.175.0 191.96.175.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
518 191.96.178.0 191.96.179.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
519 191.96.181.0 191.96.181.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
520 191.96.183.0 191.96.183.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
521 191.96.200.0 191.96.201.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
522 191.96.204.0 191.96.205.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
523 191.96.228.0 191.96.229.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
524 191.96.234.0 191.96.235.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
525 191.96.247.0 191.96.248.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
526 191.97.102.0 191.97.103.255 巴西
527 191.101.18.0 191.101.19.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
528 191.101.62.0 191.101.62.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
529 191.101.136.0 191.101.145.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
530 191.101.172.0 191.101.174.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
531 191.101.177.0 191.101.177.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
532 191.101.190.0 191.101.190.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
533 191.101.241.0 191.101.241.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
534 191.101.246.0 191.101.246.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
535 191.101.253.0 191.101.253.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
536 191.101.255.0 191.101.255.255 巴西 圣保罗Host1Plus数据中心
537 191.120.0.0 191.123.255.255 巴西
538 191.128.0.0 191.143.255.255 巴西
539 191.160.0.0 191.255.255.255 巴西
540 192.4.198.0 192.4.199.255 巴西
541 192.8.62.0 192.8.63.255 巴西 HCL
542 192.11.147.0 192.11.147.255 巴西 Nokia
543 192.11.177.0 192.11.177.255 巴西 Nokia
544 192.12.112.0 192.12.115.255 巴西
545 192.16.41.0 192.16.42.255 巴西 EdgeCast
546 192.80.209.0 192.80.209.255 巴西
547 192.111.229.0 192.111.230.255 巴西
548 192.132.35.0 192.132.35.255 巴西
549 192.146.157.0 192.146.157.255 巴西
550 192.146.229.0 192.146.229.255 巴西
551 192.147.210.0 192.147.210.255 巴西
552 192.147.218.0 192.147.218.255 巴西
553 192.153.88.0 192.153.88.255 巴西
554 192.153.120.0 192.153.120.255 巴西
555 192.153.155.0 192.153.155.255 巴西
556 192.159.116.0 192.159.117.255 巴西
557 192.160.45.0 192.160.45.255 巴西
558 192.160.50.0 192.160.50.255 巴西
559 192.160.111.0 192.160.111.255 巴西
560 192.160.128.0 192.160.128.255 巴西
561 192.160.188.0 192.160.188.255 巴西
562 192.188.11.0 192.188.11.255 巴西 Universidade Federal da Bahia
563 192.190.30.0 192.190.31.255 巴西
564 192.195.237.0 192.195.237.255 巴西
565 192.198.8.0 192.198.15.255 巴西
566 192.207.194.0 192.207.195.255 巴西
567 192.207.200.0 192.207.206.255 巴西
568 192.231.114.0 192.231.121.255 巴西
569 192.231.175.0 192.231.176.255 巴西
570 193.204.16.0 193.204.23.255 意大利 巴西利卡塔大学
571 198.17.120.0 198.17.121.255 巴西
572 198.17.231.0 198.17.232.255 巴西
573 198.49.128.0 198.49.133.255 巴西
574 198.50.16.0 198.50.23.255 巴西
575 198.58.8.0 198.58.12.255 巴西
576 198.184.161.0 198.184.161.255 巴西
577 198.208.24.0 198.208.24.255 巴西
578 200.0.8.0 200.0.15.255 巴西
579 200.0.32.0 200.0.62.255 巴西
580 200.0.67.0 200.0.72.255 巴西
581 200.0.81.0 200.0.81.255 巴西
582 200.0.85.0 200.0.87.255 巴西
583 200.0.89.0 200.0.93.255 巴西
584 200.0.100.0 200.0.102.255 巴西
585 200.0.114.0 200.0.114.255 巴西
586 200.0.134.0 200.0.135.255 巴西
587 200.1.112.0 200.1.112.255 巴西
588 200.1.216.0 200.1.223.255 巴西
589 200.2.100.0 200.2.103.255 巴西
590 200.3.16.0 200.3.31.255 巴西
591 200.5.9.0 200.5.9.255 巴西
592 200.5.32.0 200.5.39.255 巴西
593 200.6.35.0 200.6.48.255 巴西
594 200.6.128.0 200.6.133.255 巴西
595 200.6.136.0 200.6.143.255 巴西
596 200.7.0.0 200.7.3.255 巴西
597 200.7.8.0 200.7.13.255 巴西
598 200.7.112.0 200.7.127.255 巴西
599 200.9.0.0 200.9.2.255 巴西
600 200.9.65.0 200.9.71.255 巴西
601 200.9.76.0 200.9.78.255 巴西
602 200.9.84.0 200.9.95.255 巴西
603 200.9.102.0 200.9.107.255 巴西
604 200.9.112.0 200.9.114.255 巴西
605 200.9.120.0 200.9.121.255 巴西
606 200.9.123.0 200.9.127.255 巴西
607 200.9.129.0 200.9.140.255 巴西
608 200.9.143.0 200.9.144.255 巴西
609 200.9.148.0 200.9.149.255 巴西
610 200.9.158.0 200.9.164.255 巴西
611 200.9.169.0 200.9.175.255 巴西
612 200.9.181.0 200.9.186.255 巴西
613 200.9.199.0 200.9.200.255 巴西
614 200.9.202.0 200.9.203.255 巴西
615 200.9.206.0 200.9.207.255 巴西
616 200.9.214.0 200.9.214.255 巴西
617 200.9.220.0 200.9.224.255 巴西
618 200.9.226.0 200.9.226.255 巴西
619 200.9.229.0 200.9.229.255 巴西
620 200.9.234.0 200.9.234.255 巴西
621 200.9.249.0 200.9.252.255 巴西
622 200.10.4.0 200.10.7.255 巴西
623 200.10.32.0 200.10.59.255 巴西
624 200.10.132.0 200.10.138.255 巴西
625 200.10.141.0 200.10.141.255 巴西
626 200.10.146.0 200.10.146.255 巴西
627 200.10.153.0 200.10.154.255 巴西
628 200.10.158.0 200.10.159.255 巴西
629 200.10.163.0 200.10.164.255 巴西
630 200.10.173.0 200.10.175.255 巴西
631 200.10.178.0 200.10.181.255 巴西
632 200.10.183.0 200.10.183.255 巴西
633 200.10.185.0 200.10.185.255 巴西
634 200.10.187.0 200.10.187.255 巴西
635 200.10.189.0 200.10.189.255 巴西
636 200.10.191.0 200.10.193.255 巴西
637 200.10.209.0 200.10.210.255 巴西
638 200.10.227.0 200.10.227.255 巴西
639 200.10.239.0 200.10.239.255 巴西
640 200.10.245.0 200.10.245.255 巴西
641 200.11.0.0 200.11.28.255 巴西
642 200.12.0.0 200.12.15.255 巴西
643 200.12.131.0 200.12.132.255 巴西 圣保罗
644 200.12.139.0 200.12.139.255 巴西
645 200.12.157.0 200.12.157.255 巴西
646 200.13.8.0 200.13.15.255 巴西
647 200.14.32.0 200.14.33.255 巴西
648 200.14.35.0 200.14.36.255 巴西
649 200.17.0.0 200.17.9.255 巴西
650 200.17.10.0 200.17.10.255 巴西 巴西农业研究所
651 200.17.11.0 200.17.15.255 巴西
652 200.17.16.0 200.17.21.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
653 200.17.22.0 200.17.23.255 巴西 圣保罗大学
654 200.17.24.0 200.17.31.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
655 200.17.32.0 200.17.32.255 巴西
656 200.17.33.0 200.17.33.255 巴西 塞阿拉科学技术研究所
657 200.17.34.0 200.17.34.255 巴西
658 200.17.35.0 200.17.35.255 巴西 塞阿拉联邦大学
659 200.17.36.0 200.17.36.255 巴西
660 200.17.37.0 200.17.37.255 巴西 塞阿拉联邦大学
661 200.17.38.0 200.17.40.255 巴西
662 200.17.41.0 200.17.41.255 巴西 塞阿拉联邦大学
663 200.17.42.0 200.17.42.255 巴西
664 200.17.43.0 200.17.43.255 巴西 巴西农业研究所
665 200.17.44.0 200.17.45.255 巴西
666 200.17.46.0 200.17.46.255 巴西 塞阿拉公共卫生学院
667 200.17.47.0 200.17.48.255 巴西
668 200.17.49.0 200.17.49.255 巴西 亚马孙大学
669 200.17.50.0 200.17.51.255 巴西 帕拉州联邦大学
670 200.17.52.0 200.17.52.255 巴西 中南马托格罗索大学
671 200.17.53.0 200.17.53.255 巴西 亚马逊国立研究所
672 200.17.54.0 200.17.54.255 巴西 马拉尼昂州联邦大学
673 200.17.55.0 200.17.55.255 巴西 巴西农业研究所
674 200.17.56.0 200.17.56.255 巴西 Goiá联邦技术大学
675 200.17.57.0 200.17.59.255 巴西
676 200.17.60.0 200.17.60.255 巴西 GROSSO联邦大学
677 200.17.61.0 200.17.66.255 巴西
678 200.17.67.0 200.17.67.255 巴西 圣若昂德尔睿联邦大学
679 200.17.68.0 200.17.68.255 巴西
680 200.17.69.0 200.17.71.255 巴西 FORA联邦大学
681 200.17.72.0 200.17.72.255 巴西
682 200.17.73.0 200.17.73.255 巴西 米纳吉拉斯大学
683 200.17.74.0 200.17.81.255 巴西
684 200.17.82.0 200.17.82.255 巴西 南里奥格兰德联邦大学
685 200.17.83.0 200.17.83.255 巴西 圣克鲁斯大学
686 200.17.84.0 200.17.85.255 巴西
687 200.17.86.0 200.17.87.255 巴西 unijui大学
688 200.17.88.0 200.17.95.255 巴西
689 200.17.96.0 200.17.97.255 巴西 巴拉那联邦理工大学
690 200.17.98.0 200.17.111.255 巴西
691 200.17.112.0 200.17.114.255 巴西 阿拉戈斯联邦大学数学研究所
692 200.17.115.0 200.17.121.255 巴西
693 200.17.122.0 200.17.125.255 巴西 萨尔瓦多天主教大学
694 200.17.126.0 200.17.131.255 巴西
695 200.17.132.0 200.17.132.255 巴西 若阿金Nabuco基金会
696 200.17.133.0 200.17.133.255 巴西
697 200.17.134.0 200.17.134.255 巴西 国家技术研究所
698 200.17.135.0 200.17.136.255 巴西
699 200.17.137.0 200.17.137.255 巴西 伯南布哥州联邦大学
700 200.17.138.0 200.17.138.255 巴西
701 200.17.139.0 200.17.139.255 巴西 国家技术研究所
702 200.17.140.0 200.17.140.255 巴西
703 200.17.141.0 200.17.141.255 巴西 塞尔希培联邦大学
704 200.17.142.0 200.17.142.255 巴西 里约兰德农业研究所
705 200.17.143.0 200.17.143.255 巴西 南里奥格兰德联邦大学
706 200.17.144.0 200.17.149.255 巴西 巴伊亚联邦大学
707 200.17.150.0 200.17.160.255 巴西
708 200.17.161.0 200.17.161.255 巴西 佩洛塔斯联邦大学
709 200.17.162.0 200.17.162.255 巴西 南里奥格兰德联邦大学
710 200.17.163.0 200.17.165.255 巴西
711 200.17.166.0 200.17.166.255 巴西 南里奥格兰德联邦大学
712 200.17.167.0 200.17.167.255 巴西
713 200.17.168.0 200.17.169.255 巴西 Campanha大学
714 200.17.170.0 200.17.171.255 巴西 南里奥格兰德联邦大学
715 200.17.172.0 200.17.179.255 巴西
716 200.17.180.0 200.17.180.255 巴西 国家天体物理实验室
717 200.17.181.0 200.17.181.255 巴西 核技术发展中心
718 200.17.182.0 200.17.182.255 巴西
719 200.17.183.0 200.17.183.255 巴西 米纳吉拉斯联邦大学
720 200.17.184.0 200.17.185.255 巴西
721 200.17.186.0 200.17.189.255 巴西 Itajubá联邦大学
722 200.17.190.0 200.17.190.255 巴西
723 200.17.191.0 200.17.191.255 巴西 农业研究所
724 200.17.192.0 200.17.255.255 巴西 巴拉那联邦大学
725 200.18.0.0 200.18.15.255 巴西 圣卡塔琳娜联邦大学
726 200.18.16.0 200.18.25.255 巴西
727 200.18.26.0 200.18.26.255 巴西 联合国教科文组织
728 200.18.27.0 200.18.31.255 巴西
729 200.18.32.0 200.18.49.255 巴西 圣玛丽亚联邦大学
730 200.18.50.0 200.18.50.255 巴西 地理和统计研究所
731 200.18.51.0 200.18.51.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
732 200.18.52.0 200.18.52.255 巴西 菲格雷基金会
733 200.18.53.0 200.18.53.255 巴西 圣保罗理工研究所
734 200.18.54.0 200.18.63.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
735 200.18.64.0 200.18.66.255 巴西
736 200.18.67.0 200.18.67.255 巴西 阿雷格里港大学
737 200.18.68.0 200.18.71.255 巴西
738 200.18.72.0 200.18.72.255 巴西 里约热内卢大学
739 200.18.73.0 200.18.75.255 巴西
740 200.18.76.0 200.18.76.255 巴西 里奥格兰德联邦大学
741 200.18.77.0 200.18.77.255 巴西
742 200.18.78.0 200.18.78.255 巴西 佩洛塔斯天主教大学
743 200.18.79.0 200.18.95.255 巴西
744 200.18.96.0 200.18.96.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
745 200.18.97.0 200.18.99.255 巴西 圣保罗卡洛斯联邦大学
746 200.18.100.0 200.18.105.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
747 200.18.106.0 200.18.109.255 巴西 圣保罗理工研究所
748 200.18.110.0 200.18.111.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
749 200.18.112.0 200.18.127.255 巴西
750 200.18.128.0 200.18.159.255 巴西 维索萨联邦大学
751 200.18.160.0 200.18.160.255 巴西
752 200.18.161.0 200.18.161.255 巴西 戈亚斯教育技术研究所
753 200.18.162.0 200.18.162.255 巴西 戈亚斯州联邦大学
754 200.18.163.0 200.18.163.255 巴西
755 200.18.164.0 200.18.164.255 巴西 戈亚斯州联邦大学
756 200.18.165.0 200.18.165.255 巴西
757 200.18.166.0 200.18.166.255 巴西 戈亚斯州联邦大学
758 200.18.167.0 200.18.169.255 巴西
759 200.18.170.0 200.18.174.255 巴西 戈亚斯州天主教大学
760 200.18.175.0 200.18.177.255 巴西
761 200.18.178.0 200.18.179.255 巴西 巴西社会经济研究所
762 200.18.180.0 200.18.222.255 巴西
763 200.18.223.0 200.18.223.255 巴西 巴西信息科学与技术学院
764 200.18.224.0 200.18.225.255 巴西
765 200.18.226.0 200.18.231.255 巴西 巴伊亚联邦大学
766 200.18.232.0 200.18.233.255 巴西
767 200.18.234.0 200.18.234.255 巴西 巴伊亚联邦大学
768 200.18.235.0 200.18.239.255 巴西
769 200.18.240.0 200.18.242.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
770 200.18.243.0 200.18.245.255 巴西 Piracicabano教育学院
771 200.18.246.0 200.18.247.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
772 200.18.248.0 200.18.248.255 巴西 循道卫理高等教育研究所
773 200.18.249.0 200.18.249.255 巴西 代卢斯同步辐射国家实验室
774 200.18.250.0 200.18.251.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
775 200.18.252.0 200.18.252.255 巴西 坎皮纳斯天主教大学
776 200.18.253.0 200.18.255.255 巴西 圣保罗国家研究基金会
777 200.19.0.0 200.19.99.255 巴西
778 200.19.100.0 200.19.111.255 巴西 圣卡塔琳娜联邦大学
779 200.19.112.0 200.19.112.255 巴西 联合国开发署
780 200.19.113.0 200.19.143.255 巴西
781 200.19.144.0 200.19.154.255 巴西 Uberlandia联邦大学
782 200.19.155.0 200.19.167.255 巴西
783 200.19.168.0 200.19.175.255 巴西 GRANDE大学
784 200.19.176.0 200.19.191.255 巴西 Ceará大学
785 200.19.192.0 200.19.255.255 巴西
786 200.20.0.0 200.20.15.255 巴西 Fluminense联邦大学
787 200.20.16.0 200.20.119.255 巴西
788 200.20.120.0 200.20.123.255 巴西 军事工程大学
789 200.20.124.0 200.20.227.255 巴西
790 200.20.228.0 200.20.231.255 巴西 北Fluminense州立大学
791 200.20.232.0 200.20.255.255 巴西
792 200.24.10.0 200.24.11.255 巴西
793 200.24.64.0 200.24.95.255 巴西
794 200.43.192.0 200.43.255.255 巴西
795 200.49.32.0 200.49.63.255 巴西
796 200.71.116.0 200.71.123.255 巴西
797 200.96.0.0 200.103.255.255 巴西
798 200.128.0.0 200.128.0.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
799 200.128.1.0 200.128.1.255 巴西 Bahia大学
800 200.128.2.0 200.128.2.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
801 200.128.3.0 200.128.3.255 巴西 Bahia大学
802 200.128.4.0 200.128.4.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
803 200.128.5.0 200.128.5.255 巴西 SANTANA大学
804 200.128.6.0 200.128.9.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
805 200.128.10.0 200.128.11.255 巴西 SALVADOR天主教大学
806 200.128.12.0 200.128.14.255 巴西 Bahia大学
807 200.128.15.0 200.128.17.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
808 200.128.18.0 200.128.31.255 巴西 Bahia大学
809 200.128.32.0 200.128.36.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
810 200.128.37.0 200.128.39.255 巴西 Bahia大学
811 200.128.40.0 200.128.49.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
812 200.128.50.0 200.128.63.255 巴西 Bahia大学
813 200.128.64.0 200.128.84.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
814 200.128.85.0 200.128.85.255 巴西 Bahia大学
815 200.128.86.0 200.128.255.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
816 200.129.0.0 200.129.172.255 巴西 UNIVERSITY FEDERAL DO ACRE
817 200.129.173.0 200.129.173.255 巴西 阿克里联邦大学
818 200.129.174.0 200.129.255.255 巴西 UNIVERSITY FEDERAL DO ACRE
819 200.130.0.0 200.130.255.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
820 200.131.0.0 200.131.127.255 巴西 Escola Federal de Engenharia de Itajuba
821 200.131.128.0 200.131.147.255 巴西 Itajuba联邦工程大学
822 200.131.148.0 200.131.255.255 巴西 Escola Federal de Engenharia de Itajuba
823 200.132.0.0 200.132.255.255 巴西 UNIVERSITY FEDERAL DE SANTA MARIA
824 200.133.0.0 200.134.255.255 巴西 Associa玢o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
825 200.135.0.0 200.136.255.255 巴西 圣保罗
826 200.137.0.0 200.137.64.255 巴西 UNIVERSITY FEDERAL DE GOIAS
827 200.137.65.0 200.137.67.255 巴西 圣埃斯皮里图联邦大学
828 200.137.68.0 200.137.161.255 巴西 UNIVERSITY FEDERAL DE GOIAS
829 200.137.162.0 200.137.163.255 巴西 比阿维联邦大学
830 200.137.164.0 200.137.255.255 巴西 UNIVERSITY FEDERAL DE GOIAS
831 200.138.0.0 200.143.191.255 巴西 圣保罗
832 200.143.192.0 200.143.255.255 巴西 Associa??o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
833 200.144.0.0 200.144.143.255 巴西 圣保罗
834 200.144.144.0 200.144.159.255 巴西 圣保罗天主教大学
835 200.144.160.0 200.144.255.255 巴西 圣保罗大学
836 200.145.0.0 200.145.255.255 巴西 圣保罗州立大学
837 200.146.0.0 200.156.95.255 巴西 圣保罗
838 200.156.96.0 200.156.111.255 巴西 弗鲁米嫩塞联邦大学
839 200.156.112.0 200.159.7.255 巴西 圣保罗
840 200.159.8.0 200.159.14.255 巴西 巴西利亚天主教大学
841 200.159.15.0 200.186.127.127 巴西 圣保罗
842 200.186.127.128 200.186.127.159 巴西 Vargas研究所
843 200.186.127.160 200.187.195.255 巴西 圣保罗
844 200.187.196.0 200.187.198.255 巴西
845 200.187.199.0 200.192.111.255 巴西 圣保罗
846 200.192.112.0 200.192.127.255 巴西 巴拉那天主教大学
847 200.192.128.0 200.192.235.255 巴西 圣保罗
848 200.192.240.0 200.199.203.255 巴西 圣保罗
849 200.199.204.0 200.199.204.255 巴西 UniversityCatólica de Brasília
850 200.199.205.0 200.199.255.255 巴西 圣保罗
851 200.201.0.0 200.209.255.255 巴西 圣保罗
852 200.211.0.0 200.212.255.255 巴西 圣保罗
853 200.213.0.0 200.213.255.255 巴西 美那斯吉那斯州
854 200.214.0.0 200.229.143.255 巴西 圣保罗
855 200.229.146.0 200.235.127.255 巴西 圣保罗
856 200.235.128.0 200.235.131.255 巴西 UNIVERSITY FEDERAL DE VICOSA
857 200.235.132.0 200.235.136.255 巴西 圣保罗
858 200.235.137.0 200.235.191.255 巴西 UNIVERSITY FEDERAL DE VICOSA
859 200.235.192.0 200.236.31.1 巴西 圣保罗
860 200.236.31.2 200.236.31.2 巴西 SourceForge(SF.NET)文件缓存服务器(拉美东24of25节点ufpr)
861 200.236.31.3 200.237.191.255 巴西 圣保罗
862 200.237.192.0 200.237.242.255 巴西 University Federal de Santa Catarina
863 200.237.243.0 200.237.247.255 巴西 圣保罗
864 200.237.248.0 200.237.255.255 巴西 南部圣卡塔琳娜州大学
865 200.238.0.0 200.238.0.255 巴西 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSITY FEDERAL DO
866 200.238.1.0 200.255.255.255 巴西 圣保罗
867 201.0.0.0 201.4.255.255 巴西 圣保罗
868 201.5.0.0 201.5.255.255 巴西
869 201.6.0.0 201.24.255.255 巴西 圣保罗
870 201.25.0.0 201.25.255.255 巴西
871 201.26.0.0 201.28.255.255 巴西 圣保罗
872 201.29.0.0 201.30.179.127 巴西
873 201.30.179.128 201.30.179.255 巴西 Embratel公司
874 201.30.180.0 201.33.255.255 巴西
875 201.34.0.0 201.34.255.255 巴西 巴西电信公司
876 201.35.0.0 201.36.219.255 巴西
877 201.36.220.0 201.36.220.255 巴西 Intelig电信公司
878 201.36.221.0 201.41.255.255 巴西
879 201.42.0.0 201.43.255.255 巴西 圣保罗
880 201.44.0.0 201.47.41.159 巴西
881 201.47.41.160 201.50.255.255 巴西 GVT通信公司
882 201.51.0.0 201.54.127.255 巴西
883 201.54.128.0 201.54.159.255 巴西 里奥格兰德天主教大学
884 201.54.160.0 201.63.255.255 巴西
885 201.64.0.0 201.64.255.255 巴西 互联网管理委员会
886 201.65.0.0 201.65.96.255 巴西
887 201.65.97.0 201.65.97.255 巴西 佩德罗阿梅基金会
888 201.65.98.0 201.67.255.255 巴西
889 201.68.0.0 201.68.255.255 巴西 圣保罗
890 201.69.0.0 201.71.239.255 巴西
891 201.71.240.0 201.71.240.255 巴西 MD Brazil技术信息与电信公司
892 201.71.241.0 201.74.255.255 巴西
893 201.75.0.0 201.95.255.255 巴西 Vivax公司
894 201.219.248.0 201.219.251.255 巴西
895 201.222.20.0 201.222.31.255 巴西
896 205.185.194.0 205.185.194.255 巴西 圣保罗Valve服务器
897 206.221.80.0 206.221.95.255 巴西
898 216.98.208.0 216.98.223.255 巴西
899 220.172.255.144 220.172.255.144 贵州省六盘水市 水钢巴西商贸城2楼聚点网络
900 222.87.137.51 222.87.137.51 贵州省六盘水市 银河网吧(水刚巴西)
901 222.87.137.55 222.87.137.55 贵州省六盘水市 聚点网络(水刚巴西)
902 222.87.137.177 222.87.137.177 贵州省六盘水市 七网络七剑店(水钢巴西商店3楼)
903 222.87.137.205 222.87.137.205 贵州省六盘水市 水钢巴西7剑商务网络吧