ip地址查询

香港IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.36.0.0 1.36.255.255 香港 电讯盈科有限公司
2 1.64.0.0 1.65.255.255 香港 电讯盈科有限公司
3 2.17.28.0 2.17.31.255 香港 Akamai节点
4 2.17.48.0 2.17.63.255 香港 Akamai节点
5 2.20.136.0 2.20.137.255 香港 Akamai节点
6 13.94.0.0 13.94.63.255 香港 Microsoft数据中心
7 14.0.128.0 14.0.255.255 香港 特别行政区
8 14.1.20.0 14.1.23.255 香港 易网库有限公司
9 14.102.240.0 14.102.255.255 香港 I-Services网络公司
10 14.136.0.0 14.136.129.255 香港 城市电讯有限公司
11 14.136.130.0 14.136.130.255 香港 星云融创安全宝CDN节点(城电宽频机房)
12 14.136.131.0 14.136.255.255 香港 城市电讯有限公司
13 14.192.8.0 14.192.11.255 香港 ThinkDream数据中心
14 14.198.0.0 14.198.35.255 香港 城市电讯有限公司
15 14.198.36.0 14.198.36.255 香港 九龙区
16 14.198.37.0 14.199.255.255 香港 城市电讯有限公司
17 17.0.176.0 17.0.177.255 香港 Apple
18 17.0.190.0 17.0.190.68 香港 Apple
19 17.0.190.70 17.0.190.72 香港 Apple
20 17.0.190.74 17.0.190.255 香港 Apple
21 17.1.190.0 17.1.190.255 香港 Apple
22 17.84.128.0 17.84.129.255 香港 Apple
23 17.91.1.166 17.91.1.166 香港 Apple
24 17.91.1.170 17.91.1.170 香港 Apple
25 17.91.1.174 17.91.1.174 香港 Apple
26 17.91.1.182 17.91.1.182 香港 Apple
27 17.91.1.198 17.91.1.198 香港 Apple
28 17.91.1.202 17.91.1.202 香港 Apple
29 17.91.1.210 17.91.1.210 香港 Apple
30 17.91.8.0 17.91.15.255 香港 Apple
31 17.91.72.0 17.91.95.255 香港 Apple
32 17.242.32.0 17.242.47.255 香港 Apple
33 17.248.152.0 17.248.152.255 香港 Apple
34 17.248.156.0 17.248.160.255 香港 Apple
35 17.252.144.0 17.252.145.255 香港 Apple
36 17.252.192.0 17.252.207.255 香港 Apple
37 17.253.84.0 17.253.87.255 香港 Apple
38 17.253.94.0 17.253.95.255 香港 Apple
39 17.255.252.0 17.255.252.255 香港 Apple
40 20.134.48.0 20.134.63.255 香港 DXC Technology
41 20.134.209.0 20.134.209.255 香港 DXC Technology
42 20.134.244.0 20.134.244.255 香港 DXC Technology
43 20.139.48.0 20.139.63.255 香港 DXC Technology
44 20.156.100.0 20.156.103.255 香港 Microsoft数据中心
45 20.187.64.0 20.187.127.255 香港 Microsoft数据中心
46 20.189.64.0 20.189.127.255 香港 Microsoft数据中心
47 20.190.140.128 20.190.140.255 香港 Microsoft数据中心
48 23.2.16.0 23.2.16.255 香港 Akamai节点
49 23.3.99.0 23.3.99.255 香港 Akamai节点
50 23.13.184.0 23.13.191.255 香港 Akamai节点
51 23.13.219.0 23.13.219.255 香港 Akamai节点
52 23.14.56.0 23.14.63.255 香港 Akamai节点
53 23.32.20.0 23.32.20.255 香港 Akamai节点
54 23.40.108.0 23.40.111.255 香港 Akamai节点
55 23.41.64.0 23.41.79.255 香港 Akamai节点
56 23.41.96.0 23.41.111.255 香港 Akamai节点
57 23.42.160.0 23.42.191.255 香港 Akamai节点
58 23.43.48.0 23.43.49.255 香港 Akamai节点
59 23.47.152.0 23.47.155.255 香港 Akamai节点
60 23.48.201.0 23.48.201.255 香港 Akamai节点
61 23.50.16.0 23.50.31.255 香港 Akamai节点
62 23.50.63.0 23.50.63.255 香港 Akamai节点
63 23.56.24.0 23.56.31.255 香港 Akamai节点
64 23.56.180.0 23.56.183.255 香港 Akamai节点
65 23.57.66.0 23.57.66.255 香港 Akamai节点
66 23.58.83.0 23.58.83.255 香港 Akamai节点
67 23.61.1.0 23.61.1.255 香港 Akamai节点
68 23.61.203.0 23.61.203.255 香港 Akamai节点
69 23.66.32.0 23.66.47.255 香港 Akamai节点
70 23.66.144.0 23.66.159.255 香港 Akamai节点
71 23.67.36.0 23.67.36.255 香港 Akamai节点
72 23.67.38.0 23.67.38.255 香港 Akamai节点
73 23.67.51.0 23.67.51.255 香港 Akamai节点
74 23.76.64.0 23.76.79.255 香港 Akamai节点
75 23.76.204.0 23.76.207.255 香港 Akamai节点
76 23.77.0.0 23.77.31.255 香港 Akamai节点
77 23.77.212.0 23.77.223.255 香港 Akamai节点
78 23.97.0.0 23.97.127.255 香港 Microsoft公司
79 23.99.121.0 23.99.121.255 香港 Microsoft公司
80 23.103.252.17 23.103.252.17 香港 Microsoft数据中心
81 23.103.253.0 23.103.253.31 香港 Microsoft数据中心
82 23.103.253.64 23.103.253.79 香港 Microsoft数据中心
83 23.198.11.0 23.198.11.255 香港 Akamai节点
84 23.198.100.0 23.198.105.255 香港 Akamai节点
85 23.198.112.0 23.198.143.255 香港 Akamai节点
86 23.201.96.0 23.201.96.255 香港 Akamai节点
87 23.201.102.0 23.201.102.255 香港 Akamai节点
88 23.201.110.0 23.201.111.255 香港 Akamai节点
89 23.209.32.0 23.209.35.255 香港 Akamai节点
90 23.212.61.0 23.212.61.255 香港 Akamai节点
91 23.217.206.0 23.217.207.255 香港 Akamai节点
92 23.217.210.0 23.217.210.255 香港 Akamai节点
93 23.219.132.0 23.219.135.255 香港 Akamai节点
94 23.225.128.0 23.225.135.255 香港 特别行政区
95 23.226.176.0 23.226.191.255 香港 特别行政区
96 23.235.128.0 23.235.153.255 香港 特别行政区
97 23.251.32.0 23.251.48.255 香港 新世界电讯
98 23.251.50.0 23.251.52.255 香港 新世界电讯
99 23.251.54.0 23.251.59.255 香港 新世界电讯
100 23.251.61.0 23.251.63.255 香港 新世界电讯
101 27.0.232.0 27.0.232.255 香港 LeaseWeb数据中心
102 27.50.32.0 27.50.39.255 香港 Hurricane Electric公司
103 27.50.48.0 27.50.50.255 香港 ThinkDream数据中心
104 27.98.192.0 27.98.207.255 香港 领先互联国际有限公司
105 27.100.16.0 27.100.20.255 香港 特别行政区
106 27.100.23.0 27.100.23.255 香港 特别行政区
107 27.110.64.0 27.110.71.255 香港 特别行政区
108 27.110.72.0 27.110.79.255 香港 上海汇丰银行有限公司
109 27.111.160.0 27.111.207.255 香港
110 27.122.12.0 27.122.15.255 香港 智通(Pacswitch)环球电讯
111 27.123.32.0 27.123.47.255 香港 特别行政区
112 27.123.52.0 27.123.63.255 香港 特别行政区
113 27.123.192.0 27.123.197.255 香港
114 27.123.200.0 27.123.207.255 香港
115 27.126.176.0 27.126.191.255 香港 科盈电信集团有限公司(打砖坪街49-53号华基工业大厦二座8层C室)
116 27.126.192.0 27.126.255.255 香港 特别行政区
117 31.31.32.0 31.31.39.255 香港 Leaseweb
118 36.37.32.0 36.37.35.255 香港
119 36.51.255.0 36.51.255.255 香港 新浪公司香港环球全域电讯数据中心
120 36.52.0.0 36.53.255.255 香港 特别行政区
121 36.54.0.0 36.54.31.255 香港 SmartVPS有限公司
122 36.54.32.0 36.55.237.144 香港 特别行政区
123 36.55.237.145 36.55.237.145 香港 DNS服务器
124 36.55.237.146 36.55.255.255 香港 特别行政区
125 36.255.56.0 36.255.59.255 香港 Equinix数据中心
126 36.255.68.0 36.255.71.255 香港 特别行政区
127 36.255.80.0 36.255.83.255 香港 特别行政区
128 36.255.192.0 36.255.195.255 香港
129 36.255.220.0 36.255.223.255 香港 Zenlayer数据中心
130 36.255.244.0 36.255.247.255 香港 Aquoz Solutions
131 39.96.0.0 39.104.124.255 香港 特别行政区
132 39.104.126.0 39.106.191.255 香港 特别行政区
133 39.107.0.0 39.107.255.255 香港 特别行政区
134 39.109.0.0 39.109.127.255 香港 华云数据技术服务有限公司IDC机房(BGP)
135 39.109.128.0 39.111.255.255 香港 特别行政区
136 40.77.134.0 40.77.134.255 香港 Microsoft数据中心
137 40.77.161.0 40.77.161.255 香港 Microsoft数据中心
138 40.100.0.0 40.100.0.255 香港 Microsoft数据中心
139 42.2.0.0 42.3.255.255 香港 电讯盈科有限公司
140 42.98.0.0 42.98.255.255 香港 电讯盈科
141 42.99.116.0 42.99.119.255 香港 盘龙云
142 42.99.128.0 42.99.131.255 香港 澳大利亚电信
143 42.99.138.0 42.99.139.127 香港 澳大利亚电信
144 42.99.139.192 42.99.140.63 香港 澳大利亚电信
145 42.99.163.0 42.99.163.255 香港 澳大利亚电信
146 42.99.165.0 42.99.165.255 香港 澳大利亚电信
147 42.99.209.0 42.99.209.255 香港 澳大利亚电信
148 42.99.214.0 42.99.214.255 香港 澳大利亚电信
149 42.99.224.0 42.99.226.255 香港 澳大利亚电信
150 42.200.0.0 42.200.46.255 香港 电讯盈科商用网络
151 42.200.47.0 42.200.47.255 香港 新安数据电讯盈科商用网络
152 42.200.48.0 42.200.255.255 香港 电讯盈科商用网络
153 43.224.149.0 43.224.149.255 香港 特别行政区
154 43.224.224.0 43.224.227.255 香港 新世界电讯
155 43.224.228.0 43.224.255.255 香港 特别行政区
156 43.225.28.0 43.225.31.255 香港 CN2数据中心
157 43.225.44.0 43.225.44.255 香港 琥珀科技BGP多线数据中心
158 43.225.45.0 43.225.45.255 香港 葵涌区BGP多线数据中心
159 43.225.46.0 43.225.47.255 香港 衡天网络科技有限公司BGP多线数据中心
160 43.225.56.0 43.225.59.255 香港 旺角Dragon Spirit国际贸易有限公司
161 43.225.100.0 43.225.100.255 香港 特别行政区
162 43.225.104.0 43.225.104.255 香港 新力讯(Sunnyvision)数据中心(九龙新蒲岗八达街9号威达工贸商业中心)
163 43.226.16.0 43.226.19.255 韩国首尔 新网络(香港)有限公司数据中心
164 43.226.20.0 43.226.23.255 香港 新网络(香港)有限公司数据中心
165 43.226.124.0 43.226.127.255 香港
166 43.226.164.0 43.226.167.255 香港 小鸟云
167 43.227.28.0 43.227.31.255 香港 Ourdomains数据中心
168 43.227.96.0 43.227.107.255 香港 小鸟云
169 43.229.4.0 43.229.7.255 香港 特别行政区
170 43.229.52.0 43.229.55.255 香港 Hot Net有限公司数据中心
171 43.230.88.0 43.230.91.255 香港 广东睿江云计算股份有限公司BGP数据中心
172 43.230.116.0 43.230.119.255 香港 中文大学
173 43.239.156.0 43.239.156.255 香港 IPTELECOM
174 43.240.12.0 43.240.15.255 香港 Cloudie公司数据中心(九龙新蒲岗大有街31号善美工业大厦1604室)
175 43.240.16.0 43.240.19.255 香港 SunnyVision数据中心
176 43.240.28.0 43.240.31.255 香港 SonderCloud数据中心
177 43.240.36.0 43.240.39.255 香港 新网络(香港)有限公司数据中心
178 43.240.48.0 43.240.51.255 香港 新网络(香港)有限公司数据中心
179 43.240.92.0 43.240.95.255 香港
180 43.240.116.0 43.240.119.255 香港
181 43.240.236.0 43.240.239.255 香港 巨牛云数据中心
182 43.241.45.0 43.241.47.255 香港 特别行政区
183 43.242.32.0 43.242.35.255 香港 SounderCloud数据中心
184 43.242.128.0 43.242.129.255 香港 衡天香港数据中心
185 43.242.130.0 43.242.130.255 香港 衡天网络科技公司钻石山数据中心
186 43.242.131.0 43.242.131.255 香港 钻石山BGP多线数据中心
187 43.242.172.0 43.242.175.255 香港 新力讯(Sunnyvision)数据中心(九龙新蒲岗八达街9号威达工贸商业中心)
188 43.242.200.0 43.242.203.255 香港 CN2数据中心
189 43.243.48.0 43.243.51.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
190 43.243.104.0 43.243.107.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
191 43.243.112.0 43.243.115.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
192 43.245.220.0 43.245.223.255 香港 TechAvenu数据中心
193 43.247.164.0 43.247.167.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
194 43.249.8.0 43.249.11.255 香港 新世界电讯
195 43.249.16.0 43.249.23.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
196 43.249.36.0 43.249.37.255 香港 LeaseWeb公司CDN节点
197 43.249.82.0 43.249.82.255 香港 沙田区旭络互联中国电信沙田国际数据中心
198 43.249.88.0 43.249.91.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
199 43.249.124.0 43.249.127.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
200 43.249.204.0 43.249.204.255 香港 特别行政区
201 43.250.8.0 43.250.11.255 香港 新力讯(Sunnyvision)数据中心(九龙新蒲岗八达街9号威达工贸商业中心)
202 43.250.48.0 43.250.51.255 香港 厦门雁回网络SoftLayer数据中心
203 43.250.172.0 43.250.174.255 香港 新世界电讯
204 43.251.16.0 43.251.17.255 香港 Cloudie公司数据中心(九龙新蒲岗大有街31号善美工业大厦1604室)
205 43.251.20.0 43.251.28.255 香港
206 43.251.32.0 43.251.35.255 香港
207 43.251.44.0 43.251.47.255 香港
208 43.251.67.0 43.251.67.255 香港 AQUOZ数据中心
209 43.251.68.0 43.251.68.255 香港
210 43.251.76.0 43.251.79.255 香港
211 43.251.104.0 43.251.107.255 香港 新网络(香港)有限公司数据中心
212 43.251.112.0 43.251.112.255 香港
213 43.251.114.0 43.251.115.255 香港 特别行政区
214 43.251.116.0 43.251.119.255 香港 新世界电讯
215 43.251.132.0 43.251.135.255 香港
216 43.251.140.0 43.251.143.255 香港
217 43.251.156.0 43.251.159.255 香港 TechAvenue数据中心
218 43.251.196.0 43.251.199.255 香港
219 43.251.224.0 43.251.227.255 香港 CN2数据中心
220 43.251.228.0 43.251.231.255 香港 新网络(香港)有限公司数据中心
221 43.251.236.0 43.251.239.255 香港
222 43.251.248.0 43.251.251.255 香港 大学联合电脑中心
223 43.252.84.0 43.252.87.255 香港 中国联通(香港)运营有限公司
224 43.252.148.0 43.252.148.255 香港 华云数据技术服务有限公司数据中心
225 43.252.160.0 43.252.175.255 香港 特别行政区
226 43.252.176.0 43.252.179.255 香港 新力讯(Sunnyvision)数据中心(九龙新蒲岗八达街9号威达工贸商业中心)
227 43.252.228.0 43.252.228.255 香港 Cloudie数据中心
228 43.252.229.0 43.252.231.255 香港 Cloudie公司数据中心(九龙新蒲岗大有街31号善美工业大厦1604室)
229 43.254.216.0 43.254.219.255 香港 Cloudie数据中心
230 43.255.104.0 43.255.104.255 香港 新世界电讯
231 43.255.105.0 43.255.105.255 香港 蓝队云
232 43.255.106.0 43.255.107.255 香港 新世界电讯
233 43.255.140.0 43.255.143.255 香港 新世界
234 43.255.188.0 43.255.188.255 香港
235 45.64.64.0 45.64.64.255 香港 Incapsula公司CDN节点
236 45.64.74.0 45.64.75.255 香港 Cloudie数据中心
237 45.64.108.0 45.64.111.255 香港 特别行政区
238 45.64.112.0 45.64.113.255 香港 Cloudie数据中心
239 45.74.41.0 45.74.41.255 香港 Gaditek数据中心
240 45.112.24.0 45.112.27.255 香港
241 45.112.204.0 45.112.207.255 香港
242 45.112.212.0 45.112.215.255 香港
243 45.113.0.0 45.113.3.255 香港
244 45.113.32.0 45.113.35.255 香港
245 45.113.56.0 45.113.56.255 香港
246 45.113.108.0 45.113.115.255 香港
247 45.113.120.0 45.113.121.255 香港
248 45.113.123.0 45.113.123.255 香港
249 45.113.128.96 45.113.128.191 香港
250 45.113.130.0 45.113.131.255 香港
251 45.113.140.0 45.113.143.255 香港
252 45.113.160.0 45.113.167.255 香港
253 45.113.176.0 45.113.176.255 香港
254 45.113.194.0 45.113.195.255 香港
255 45.114.8.0 45.114.15.255 香港
256 45.114.24.0 45.114.27.255 香港
257 45.114.44.0 45.114.47.255 香港
258 45.114.100.0 45.114.100.255 香港
259 45.114.102.0 45.114.111.255 香港
260 45.114.124.0 45.114.127.255 香港
261 45.114.164.0 45.114.175.255 香港
262 45.115.25.0 45.115.25.255 香港
263 45.115.27.0 45.115.27.255 香港
264 45.115.36.0 45.115.39.255 香港
265 45.115.42.0 45.115.43.255 香港
266 45.115.124.0 45.115.127.255 香港
267 45.115.160.0 45.115.163.255 香港
268 45.115.236.0 45.115.243.255 香港
269 45.116.8.0 45.116.13.255 香港
270 45.116.40.0 45.116.43.255 香港
271 45.116.60.0 45.116.67.255 香港
272 45.116.76.0 45.116.83.255 香港
273 45.116.144.0 45.116.147.255 香港
274 45.116.170.0 45.116.179.255 香港
275 45.116.212.0 45.116.215.255 香港
276 45.117.40.0 45.117.43.255 香港
277 45.117.96.0 45.117.99.255 香港
278 45.117.121.0 45.117.121.255 香港
279 45.117.123.64 45.117.123.255 香港
280 45.117.192.0 45.117.196.255 香港
281 45.118.248.0 45.119.7.255 香港
282 45.119.52.0 45.119.55.255 香港
283 45.119.92.0 45.119.99.255 香港
284 45.119.116.0 45.119.119.255 香港
285 45.119.124.0 45.119.127.255 香港
286 45.120.0.0 45.120.3.255 香港
287 45.120.28.0 45.120.31.255 香港
288 45.120.44.0 45.120.47.255 香港
289 45.120.52.0 45.120.55.255 香港
290 45.120.80.0 45.120.83.255 香港
291 45.120.152.0 45.120.156.255 香港
292 45.120.158.0 45.120.158.255 香港
293 45.120.168.0 45.120.171.255 香港
294 45.120.180.0 45.120.187.255 香港
295 45.120.201.0 45.120.202.255 香港
296 45.120.208.0 45.120.211.255 香港
297 45.120.216.0 45.120.223.255 香港
298 45.121.20.0 45.121.23.255 香港
299 45.121.32.0 45.121.35.255 香港
300 45.121.51.0 45.121.51.255 香港
301 45.121.56.0 45.121.59.255 香港
302 45.121.80.0 45.121.83.255 香港
303 45.121.104.0 45.121.107.255 香港
304 45.121.140.0 45.121.144.255 香港
305 45.121.192.0 45.121.207.255 香港
306 45.121.212.0 45.121.215.255 香港
307 45.122.52.0 45.122.55.255 香港
308 45.122.132.0 45.122.139.255 香港
309 45.122.156.0 45.122.156.255 香港
310 45.123.20.0 45.123.23.255 香港
311 45.123.90.0 45.123.91.255 香港
312 45.123.100.0 45.123.103.255 香港
313 45.123.112.0 45.123.115.255 香港
314 45.123.188.0 45.123.189.255 香港
315 45.123.191.0 45.123.199.255 香港
316 45.124.8.0 45.124.11.255 香港
317 45.124.24.0 45.124.27.255 香港
318 45.124.64.0 45.124.67.255 香港
319 45.124.72.0 45.124.75.255 香港
320 45.124.112.0 45.124.115.255 香港
321 45.124.132.0 45.124.135.255 香港
322 45.124.160.0 45.124.163.255 香港
323 45.124.252.0 45.124.252.255 香港
324 45.125.0.0 45.125.15.255 香港
325 45.125.17.0 45.125.18.255 香港
326 45.125.28.0 45.125.35.255 香港
327 45.125.48.0 45.125.51.255 香港
328 45.125.64.0 45.125.65.255 香港
329 45.125.67.0 45.125.67.255 香港
330 45.125.72.0 45.125.75.255 香港
331 45.125.104.0 45.125.107.255 香港
332 45.125.112.0 45.125.115.255 香港
333 45.125.160.0 45.125.163.255 香港
334 45.125.165.0 45.125.165.255 香港 葵冲数据中心
335 45.125.166.0 45.125.167.255 香港
336 45.125.216.0 45.125.219.255 香港
337 45.126.0.0 45.126.7.255 香港
338 45.126.12.0 45.126.15.255 香港
339 45.126.100.0 45.126.103.255 香港
340 45.126.124.0 45.126.127.255 香港
341 45.126.137.0 45.126.139.255 香港
342 45.126.180.0 45.126.183.255 香港
343 45.126.212.0 45.126.219.255 香港
344 45.126.240.0 45.126.243.255 香港
345 45.127.0.0 45.127.3.255 香港
346 45.127.36.0 45.127.39.255 香港
347 45.127.92.0 45.127.92.255 香港
348 45.127.96.0 45.127.99.255 香港
349 45.127.112.0 45.127.115.255 香港
350 45.127.124.0 45.127.127.255 香港
351 45.127.176.0 45.127.179.255 香港
352 45.127.184.0 45.127.187.255 香港
353 45.192.0.0 45.192.127.255 香港 特别行政区
354 45.194.128.0 45.194.255.255 香港 特别行政区
355 45.195.8.0 45.195.15.255 香港 CN2数据中心
356 45.195.62.0 45.195.69.255 香港 CN2数据中心
357 45.195.152.0 45.195.159.255 香港 CN2数据中心
358 45.195.170.0 45.195.170.255 香港 CDN520加速节点(BGP)数据中心
359 45.197.64.0 45.197.127.255 香港 特别行政区
360 45.199.0.0 45.199.127.255 香港 特别行政区
361 45.199.179.0 45.199.179.255 香港 乐易云BGP数据中心
362 45.248.68.0 45.248.68.255 香港 蓝视云数据中心
363 45.248.69.0 45.248.71.255 香港
364 45.248.84.0 45.248.87.255 香港
365 45.248.200.0 45.248.203.255 香港
366 45.249.60.0 45.249.63.255 香港
367 45.249.92.0 45.249.92.255 香港 chinahkidc.com
368 45.249.93.0 45.249.95.255 香港
369 45.249.117.0 45.249.119.255 香港
370 45.249.180.0 45.249.183.255 香港
371 45.249.244.0 45.249.247.255 香港
372 45.250.60.0 45.250.63.255 香港
373 45.250.196.0 45.250.199.255 香港
374 45.251.44.18 45.251.44.18 香港
375 45.251.45.0 45.251.45.3 香港
376 45.251.64.0 45.251.67.255 香港
377 45.251.104.0 45.251.111.255 香港
378 45.252.60.0 45.252.63.255 香港
379 45.254.232.0 45.254.235.255 香港
380 45.254.255.0 45.254.255.255 香港
381 45.255.126.0 45.255.126.255 香港
382 45.255.129.0 45.255.129.255 香港
383 46.19.166.0 46.19.166.255 香港 中国联通(香港)
384 46.19.167.248 46.19.167.251 香港 中国联通(香港)
385 47.52.0.0 47.57.255.255 香港 阿里云
386 47.75.0.0 47.87.255.255 香港 阿里云
387 47.89.0.0 47.89.63.255 香港 阿里云
388 47.89.100.0 47.89.103.255 香港 阿里云
389 47.90.0.0 47.90.255.255 香港 阿里云
390 47.91.128.0 47.91.255.255 香港 阿里云
391 47.189.27.0 47.189.27.255 香港 阿里云BGP数据中心
392 49.130.0.0 49.131.255.255 香港
393 49.143.232.0 49.143.235.255 香港 Qwest通信公司
394 49.213.0.0 49.213.15.255 香港 恒基数码数据中心
395 49.246.224.0 49.246.229.255 香港 龙网国际股份有限公司
396 49.246.232.0 49.246.255.255 香港 龙网国际股份有限公司
397 50.97.0.0 50.97.16.9 香港 SoftLayer公司国际互联节点
398 50.97.16.11 50.97.18.160 香港 SoftLayer公司国际互联节点
399 50.97.18.165 50.97.18.165 香港 SoftLayer公司国际互联节点
400 50.97.18.167 50.97.18.167 香港 SoftLayer公司国际互联节点
401 50.97.18.171 50.97.18.171 香港 SoftLayer公司国际互联节点
402 50.97.18.173 50.97.19.132 香港 SoftLayer公司国际互联节点
403 50.97.19.134 50.97.19.135 香港 SoftLayer公司国际互联节点
404 50.97.19.138 50.97.31.255 香港 SoftLayer公司国际互联节点
405 52.85.154.0 52.85.159.255 香港 Amazon数据中心
406 52.128.224.0 52.128.255.255 香港 特别行政区
407 52.229.128.0 52.229.255.255 香港 Microsoft数据中心
408 52.232.153.0 52.232.153.255 香港 Microsoft数据中心
409 52.239.128.0 52.239.128.255 香港 Microsoft数据中心
410 52.239.224.0 52.239.224.255 香港 Microsoft数据中心
411 52.245.56.0 52.245.59.255 香港 Microsoft数据中心
412 52.246.128.0 52.246.143.255 香港 Microsoft数据中心
413 52.253.216.0 52.253.219.255 香港 Microsoft数据中心
414 54.182.0.0 54.182.7.255 香港 Amazon数据中心
415 54.192.72.0 54.192.75.255 香港 Amazon数据中心
416 57.72.0.0 57.72.127.255 香港 国际航空电讯集团公司(SITA)
417 57.96.32.0 57.96.79.255 香港 国际航空电讯集团公司(SITA)
418 58.59.5.28 58.59.5.28 山东省济南市 威胜网吧(香港街二期4号楼)
419 58.64.128.0 58.64.223.255 香港 新世界电讯数据中心
420 58.64.224.0 58.64.255.255 香港 新世界电讯宽带服务
421 58.84.5.0 58.84.7.255 香港
422 58.84.52.0 58.84.55.255 香港
423 58.96.160.0 58.96.191.255 香港 阿里云香港节点
424 58.152.0.0 58.153.255.255 香港 电讯盈科有限公司
425 58.176.0.0 58.177.255.255 香港 城市电讯有限公司
426 59.44.214.58 59.44.214.58 辽宁省锦州市凌海市 香港街鼎盛时空网苑
427 59.45.76.218 59.45.76.218 辽宁省本溪市平山区 你来我网(南地长山街小香港侧面)
428 59.111.254.0 59.111.254.255 香港 网易云数据中心
429 59.128.59.0 59.128.59.255 香港 KDDI通信公司国际互联节点
430 59.148.0.0 59.149.255.255 香港 城市电讯有限公司
431 59.152.192.0 59.152.223.255 香港 汇港电讯
432 59.152.224.0 59.152.255.255 香港 汇港电讯有限公司
433 59.174.83.62 59.174.83.62 湖北省武汉市江岸区 香港路口新鸿基长江网点网吧
434 59.188.0.0 59.188.75.127 香港 新世界电讯有限公司
435 59.188.75.128 59.188.75.255 香港 蓝队网络(新世界机房)
436 59.188.76.0 59.188.239.255 香港 新世界电讯有限公司
437 59.188.240.0 59.188.255.255 香港 新世界电讯数据中心
438 60.12.141.24 60.12.141.31 浙江省杭州市 新东方香港国际集团
439 60.21.215.161 60.21.215.161 辽宁省锦州市凌海市 香港街鼎盛时空网苑
440 61.4.0.0 61.4.63.255 香港 特别行政区
441 61.8.35.0 61.8.35.255 香港 Pacnet
442 61.8.38.0 61.8.38.255 香港 Pacnet
443 61.8.40.94 61.8.40.94 香港 Pacnet
444 61.8.40.98 61.8.40.98 香港 Pacnet
445 61.8.40.137 61.8.40.138 香港 Pacnet
446 61.8.40.148 61.8.40.151 香港 Pacnet
447 61.8.40.186 61.8.40.186 香港 Pacnet
448 61.8.41.0 61.8.41.109 香港 Pacnet
449 61.8.41.111 61.8.44.255 香港 Pacnet
450 61.8.45.98 61.8.45.98 香港 Pacnet
451 61.8.56.2 61.8.56.2 香港 Pacnet
452 61.8.59.25 61.8.59.25 香港 Pacnet
453 61.8.59.36 61.8.59.39 香港 Pacnet
454 61.8.59.52 61.8.59.55 香港 Pacnet
455 61.8.59.62 61.8.59.62 香港 Pacnet
456 61.8.59.73 61.8.59.74 香港 Pacnet
457 61.8.59.226 61.8.59.226 香港 Pacnet
458 61.8.59.250 61.8.59.250 香港 Pacnet
459 61.10.0.0 61.10.0.129 香港 有线电视
460 61.10.0.130 61.10.0.130 香港 CableTVDNS服务器
461 61.10.0.131 61.10.1.129 香港 有线电视
462 61.10.1.130 61.10.1.130 香港 CableTVDNS服务器
463 61.10.1.131 61.10.8.255 香港 有线电视
464 61.10.9.0 61.10.9.255 香港 筲箕湾有线电视
465 61.10.10.0 61.10.255.255 香港 有线电视
466 61.15.0.0 61.15.255.255 香港 有线宽频用户
467 61.18.0.0 61.18.255.255 香港 有线宽频用户
468 61.56.64.0 61.56.95.255 台湾省台北市 香港第一线有限公司台湾分公司
469 61.92.0.0 61.93.255.255 香港 城市电讯有限公司
470 61.136.145.39 61.136.145.39 湖北省宜昌市 香港名店街天都网吧
471 61.147.157.250 61.147.157.250 香港 亚太环通(Pacnet)国际互联节点
472 61.187.190.219 61.187.190.219 湖南省郴州市 香港兴达信息产业发展有限公司
473 61.189.191.211 61.189.191.211 贵州省遵义市 风云网吧(香港路)
474 61.190.152.114 61.190.152.114 安徽省淮南市田家庵区 香港街网络城
475 61.238.0.0 61.238.172.1 香港 城市电讯有限公司
476 61.238.172.2 61.238.172.2 香港 香格里拉大酒店(香港中区法院太古广场)
477 61.238.172.3 61.238.244.85 香港 城市电讯有限公司
478 61.238.244.86 61.238.244.86 香港 九龙半岛酒店
479 61.238.244.87 61.239.255.255 香港 城市电讯有限公司
480 61.244.0.0 61.244.255.255 香港 城市电讯有限公司
481 62.154.5.197 62.154.5.197 香港 Deutsche Telekom AG(德国电信)国际互联节点
482 63.140.0.0 63.140.15.255 香港
483 63.142.4.0 63.142.4.255 香港 T-Systems
484 63.216.0.0 63.216.143.128 香港 电讯盈科有限公司
485 63.216.143.129 63.216.143.141 香港 电讯盈科国际互联节点
486 63.216.143.142 63.217.58.255 香港 电讯盈科有限公司
487 63.217.59.0 63.217.59.255 新加坡 香港电讯盈科(PCCW)国际互联节点
488 63.217.60.0 63.217.80.255 香港 电讯盈科有限公司
489 63.217.81.0 63.217.81.255 香港 深圳日升科技有限公司数据中心
490 63.217.82.0 63.217.86.255 香港 电讯盈科有限公司
491 63.217.87.0 63.217.87.255 香港 深圳日升科技有限公司数据中心
492 63.217.88.0 63.218.15.255 香港 电讯盈科有限公司
493 63.218.17.0 63.218.145.144 香港 电讯盈科有限公司
494 63.218.145.145 63.218.145.145 香港 香港电讯盈科(PCCW)国际互联节点
495 63.218.145.146 63.218.147.255 香港 电讯盈科有限公司
496 63.218.149.0 63.218.169.255 香港 电讯盈科有限公司
497 63.218.172.0 63.218.178.53 香港 电讯盈科有限公司
498 63.218.178.55 63.218.207.255 香港 电讯盈科有限公司
499 63.218.209.0 63.218.212.196 香港 电讯盈科有限公司
500 63.218.212.198 63.218.214.116 香港 电讯盈科有限公司
501 63.218.214.117 63.218.214.117 香港 香港电讯盈科(PCCW)国际互联节点
502 63.218.214.118 63.218.214.237 香港 电讯盈科有限公司
503 63.218.214.238 63.218.214.238 香港 电讯盈科国际互联节点
504 63.218.214.239 63.218.228.12 香港 电讯盈科有限公司
505 63.218.228.13 63.218.228.13 香港 星洲电盈互联节点
506 63.218.228.14 63.218.252.9 香港 电讯盈科有限公司
507 63.218.252.10 63.218.252.10 北京市 香港电讯盈科中国铁通国际互联节点
508 63.218.252.11 63.221.102.255 香港 电讯盈科有限公司
509 63.221.104.0 63.223.14.255 香港 电讯盈科有限公司
510 63.223.15.0 63.223.15.255 香港 电讯盈科(PCCW)国际互联节点
511 63.223.16.0 63.223.27.255 香港 电讯盈科有限公司
512 63.223.29.0 63.223.29.255 香港 电讯盈科有限公司
513 63.223.31.0 63.223.255.255 香港 电讯盈科有限公司
514 63.243.252.0 63.243.252.255 香港 北京百度网讯科技有限公司香港节点(BGP)
515 64.138.2.0 64.138.3.255 香港 Masergy
516 64.138.143.0 64.138.143.255 香港 Masergy
517 65.72.0.0 65.72.255.255 香港 电讯盈科数据中心
518 67.215.82.0 67.215.82.255 香港 OpenDNS公共DNS节点
519 69.160.168.0 69.160.175.255 香港 特别行政区
520 69.165.64.0 69.165.74.255 香港 新世界电讯
521 69.165.76.0 69.165.77.255 香港 新世界电讯
522 69.165.79.0 69.165.79.255 香港 新世界电讯
523 69.176.95.0 69.176.95.255 香港 电讯盈科数据中心
524 69.192.11.145 69.192.11.145 香港 美国Akamai科技公司中国联通CDN网络节点(美国加州三藩Visa国际公司VISANET2网络节点)
525 80.77.0.0 80.77.15.255 香港 FLAG Telecom数据交换中心
526 80.239.195.45 80.239.195.45 香港 TeliaSonera通信公司国际互联节点
527 80.239.195.46 80.239.195.46 香港 TeliaSonera中国铁通骨干网节点
528 80.245.104.0 80.245.107.255 香港 特别行政区
529 93.90.72.0 93.90.75.255 香港 特别行政区
530 93.187.128.0 93.187.131.255 香港 特别行政区
531 96.7.54.0 96.7.55.255 香港 HKIX Akamai公司CDN网络节点
532 96.7.96.0 96.7.111.255 香港 HKIX Akamai公司CDN网络节点
533 96.43.96.0 96.43.96.255 香港 电讯盈科数据中心
534 98.158.109.0 98.158.111.255 香港 IPTP
535 101.1.4.0 101.1.7.255 香港
536 101.1.16.0 101.1.31.255 香港 亚洲数据有限公司(青山公路491号嘉力工业中心)
537 101.78.128.0 101.78.255.255 香港 汇港电讯有限公司
538 101.101.96.0 101.101.99.255 香港
539 101.127.0.0 101.127.1.0 香港
540 103.1.12.0 103.1.15.255 香港 ReadySpace
541 103.1.16.0 103.1.19.255 香港
542 103.1.32.0 103.1.39.255 香港
543 103.1.40.0 103.1.43.255 香港 新网络公司
544 103.1.44.0 103.1.47.255 香港 纵横网连互联网数据中心
545 103.1.48.0 103.1.51.255 香港 领先互联国际有限公司
546 103.1.64.0 103.1.67.255 香港 中国联通(香港)运营有限公司
547 103.1.152.0 103.1.154.255 香港 TechAvenue数据中心
548 103.1.156.0 103.1.159.255 香港
549 103.1.220.0 103.1.223.255 香港 香港商品交易所
550 103.1.224.0 103.1.227.255 香港 Simcentric网络公司
551 103.3.24.0 103.3.27.255 香港
552 103.4.112.0 103.4.113.255 香港
553 103.4.224.0 103.4.227.255 香港 零启电讯
554 103.4.244.0 103.4.247.255 香港
555 103.5.12.0 103.5.15.255 香港
556 103.5.149.0 103.5.149.255 香港
557 103.5.198.0 103.5.198.255 香港
558 103.5.220.0 103.5.223.255 香港 PowerCom Network
559 103.6.4.0 103.6.7.255 香港
560 103.6.48.0 103.6.51.255 香港
561 103.6.84.0 103.6.84.255 香港 Host Virtual公司数据中心(永得利广场)
562 103.6.85.0 103.6.86.255 香港 Host Virtual数据中心
563 103.6.90.0 103.6.91.255 香港
564 103.6.120.0 103.6.123.255 香港
565 103.6.128.0 103.6.131.255 香港
566 103.6.136.0 103.6.143.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
567 103.6.152.0 103.6.155.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
568 103.6.160.0 103.6.161.255 香港
569 103.6.166.0 103.6.166.255 香港
570 103.6.176.0 103.6.179.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
571 103.6.192.0 103.6.193.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
572 103.6.194.0 103.6.195.255 香港
573 103.7.28.0 103.7.28.255 香港 腾讯公司数据中心
574 103.7.29.0 103.7.29.255 香港 深圳市腾讯计算机系统有限公司BGP节点
575 103.7.30.0 103.7.30.255 香港 深圳市腾讯计算机系统有限公司香港BGP节点
576 103.7.31.0 103.7.31.255 香港 腾讯公司数据中心
577 103.7.54.0 103.7.55.255 香港
578 103.7.160.0 103.7.160.31 香港
579 103.7.161.0 103.7.163.255 香港
580 103.7.190.0 103.7.191.255 香港
581 103.7.240.0 103.7.243.255 香港
582 103.8.191.0 103.8.191.255 香港
583 103.9.51.0 103.9.51.255 香港
584 103.9.192.0 103.9.195.255 香港 BGP数据中心
585 103.9.244.0 103.9.247.255 香港
586 103.10.12.0 103.10.15.255 香港 环球全域电讯
587 103.10.108.0 103.10.108.255 香港
588 103.10.197.0 103.10.197.255 香港
589 103.10.199.0 103.10.199.255 香港
590 103.10.236.0 103.10.239.255 香港
591 103.11.36.0 103.11.39.255 香港 纵横网连互联网数据中心
592 103.11.88.0 103.11.95.255 香港
593 103.11.100.0 103.11.103.255 香港 Scicube虚拟主机服务
594 103.11.104.0 103.11.105.255 香港
595 103.11.108.0 103.11.111.255 香港
596 103.11.228.0 103.11.231.255 香港
597 103.11.244.0 103.11.245.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
598 103.11.246.0 103.11.247.255 香港 易存网库有限公司互联网数据中心
599 103.12.60.0 103.12.63.255 香港
600 103.12.69.0 103.12.69.255 香港 特别行政区
601 103.12.76.0 103.12.79.255 香港 rciol.com公司
602 103.12.92.0 103.12.95.255 香港
603 103.12.140.0 103.12.143.255 香港
604 103.12.148.0 103.12.151.255 香港
605 103.12.216.0 103.12.219.255 香港
606 103.13.48.0 103.13.51.255 香港
607 103.13.176.0 103.13.177.255 香港
608 103.13.188.0 103.13.191.255 香港
609 103.13.232.0 103.13.235.255 香港
610 103.13.243.0 103.13.243.255 香港 HostDime数据中心
611 103.14.26.0 103.14.26.255 香港
612 103.14.100.0 103.14.103.255 香港
613 103.14.112.0 103.14.115.255 香港 特别行政区
614 103.14.116.0 103.14.119.255 香港 鼎峰新汇BGP机房
615 103.14.144.0 103.14.147.255 香港 蓝队云
616 103.14.220.0 103.14.223.255 香港
617 103.15.20.0 103.15.31.255 香港
618 103.15.38.0 103.15.38.255 香港
619 103.15.84.0 103.15.87.255 香港 中国移动香港公司
620 103.15.120.0 103.15.123.255 香港
621 103.15.132.0 103.15.135.255 香港
622 103.15.158.0 103.15.158.255 香港
623 103.15.180.0 103.15.187.255 香港
624 103.15.192.0 103.15.193.255 香港
625 103.15.194.0 103.15.194.255 香港 北京知道创宇信息技术有限公司加速乐CDN节点
626 103.15.195.0 103.15.199.255 香港
627 103.15.216.0 103.15.219.255 香港
628 103.16.26.0 103.16.27.255 香港 迪科尔集团数据中心(新界荃灣沙咀道26-38号汇力工业中心18楼9号)
629 103.16.116.0 103.16.119.255 香港
630 103.16.184.0 103.16.187.255 香港
631 103.16.216.0 103.16.219.255 香港 Infitack科技有限公司中国电信CN2节点
632 103.16.228.0 103.16.230.255 香港
633 103.16.231.0 103.16.231.255 香港 tele-asia数据中心
634 103.16.252.0 103.16.255.255 香港
635 103.17.28.0 103.17.31.255 香港
636 103.17.33.0 103.17.35.255 香港
637 103.17.72.0 103.17.75.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
638 103.17.92.0 103.17.92.255 香港 ThinkDream数据中心
639 103.17.116.0 103.17.119.255 香港
640 103.17.196.0 103.17.196.255 香港
641 103.17.198.0 103.17.199.255 香港
642 103.18.184.0 103.18.187.255 香港
643 103.19.24.0 103.19.27.255 香港
644 103.19.38.0 103.19.38.255 香港
645 103.19.84.0 103.19.87.255 香港 云端寄存网有限公司(九龙湾常怡道33号宏力工业大厦1楼17室)
646 103.19.188.0 103.19.191.255 香港
647 103.19.236.0 103.19.239.255 香港
648 103.20.32.0 103.20.35.255 香港 特别行政区
649 103.20.60.0 103.20.63.255 香港
650 103.20.96.0 103.20.99.255 香港
651 103.20.165.0 103.20.165.255 香港
652 103.20.192.0 103.20.195.255 香港 电讯盈科有限公司
653 103.20.220.0 103.20.223.255 香港
654 103.20.228.0 103.20.231.255 香港
655 103.20.236.0 103.20.239.255 香港
656 103.20.248.0 103.20.251.255 香港 安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼)
657 103.21.220.0 103.21.223.255 香港
658 103.21.244.0 103.21.247.255 香港
659 103.22.96.0 103.22.99.255 香港
660 103.22.160.0 103.22.163.255 香港
661 103.22.202.0 103.22.203.255 香港 CloudFlare节点
662 103.22.244.0 103.22.247.255 香港
663 103.23.68.0 103.23.69.255 香港
664 103.23.192.0 103.23.195.255 香港
665 103.24.0.0 103.24.3.255 香港 众通BGP多线
666 103.24.15.0 103.24.15.255 香港
667 103.24.92.0 103.24.95.255 香港 电讯盈科
668 103.24.152.0 103.24.155.255 香港
669 103.24.204.0 103.24.207.255 香港
670 103.24.216.0 103.24.219.255 香港
671 103.24.224.0 103.24.227.255 香港
672 103.24.248.0 103.24.251.255 香港 西部数码香港新世界电讯数据中心
673 103.25.60.0 103.25.61.255 香港
674 103.25.63.0 103.25.63.255 香港
675 103.25.72.0 103.25.75.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
676 103.25.104.0 103.25.107.255 香港
677 103.25.252.0 103.25.255.255 香港
678 103.26.92.0 103.26.94.255 香港
679 103.26.120.0 103.26.123.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
680 103.26.124.0 103.26.127.255 香港
681 103.26.132.0 103.26.135.255 香港
682 103.26.144.0 103.26.147.255 香港
683 103.26.220.0 103.26.223.255 香港
684 103.27.0.0 103.27.0.255 香港
685 103.27.76.0 103.27.79.255 香港 HostUS公司SoftLayer数据中心
686 103.27.108.0 103.27.111.255 香港
687 103.27.124.0 103.27.127.255 香港 新力讯(Sunnyvision)数据中心(九龙新蒲岗八达街9号威达工贸商业中心)
688 103.27.144.0 103.27.147.255 香港
689 103.27.176.0 103.27.179.255 香港 深圳兆恒伟业科技有限公司香港电讯盈科节点
690 103.27.180.0 103.27.183.255 香港
691 103.28.44.0 103.28.47.255 香港 联通国际网络有限公司
692 103.28.76.0 103.28.79.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
693 103.28.144.0 103.28.147.255 香港
694 103.29.12.0 103.29.15.255 香港
695 103.29.72.0 103.29.75.255 香港
696 103.29.92.0 103.29.95.255 香港
697 103.29.140.0 103.29.143.255 香港
698 103.30.4.0 103.30.7.255 香港
699 103.30.16.0 103.30.19.255 香港
700 103.30.24.0 103.30.27.255 香港
701 103.30.40.0 103.30.43.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
702 103.30.48.0 103.30.51.255 香港
703 103.30.68.0 103.30.71.255 香港
704 103.30.76.0 103.30.79.255 香港
705 103.30.100.0 103.30.103.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
706 103.30.104.0 103.30.107.255 香港 特别行政区
707 103.30.212.0 103.30.212.255 香港
708 103.30.240.0 103.30.243.255 香港
709 103.31.8.0 103.31.11.255 香港
710 103.31.16.0 103.31.19.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
711 103.31.20.0 103.31.23.255 香港
712 103.31.56.0 103.31.59.255 香港 亚洲数据有限公司(青山公路491号嘉力工业中心)
713 103.31.96.0 103.31.99.255 香港
714 103.31.136.0 103.31.139.255 香港
715 103.31.184.0 103.31.187.255 香港
716 103.31.220.0 103.31.223.255 香港
717 103.31.240.0 103.31.243.255 香港 九龙区ZS-HK网络(香港)有限公司(旺角弥敦道610号荷里活广场1318-19室)
718 103.35.117.0 103.35.117.255 香港 九河互联数据中心
719 103.35.175.0 103.35.175.255 香港 CDN520加速节点(BGP)数据中心
720 103.36.0.0 103.36.63.255 香港 特别行政区
721 103.37.0.0 103.37.3.255 香港 特别行政区
722 103.37.40.0 103.37.43.255 香港 特别行政区
723 103.37.61.0 103.37.61.255 香港 特别行政区
724 103.37.124.0 103.37.127.255 香港 北京世博云创科技数据中心
725 103.38.80.0 103.38.83.255 香港 CN2数据中心
726 103.39.76.0 103.39.79.255 香港 新网络有限公司
727 103.39.108.0 103.39.111.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
728 103.40.100.0 103.40.103.255 香港 新世界电讯
729 103.41.16.0 103.41.19.255 香港 兆恒伟业电讯盈科(PCCW)数据中心
730 103.41.132.0 103.41.133.255 香港 特别行政区
731 103.41.134.0 103.41.134.255 香港 CDN520加速节点(BGP)数据中心
732 103.41.135.0 103.41.135.255 香港 特别行政区
733 103.41.172.0 103.41.175.255 香港 厦门雁回网络SoftLayer数据中心
734 103.42.13.0 103.42.15.255 香港 华云数据技术服务有限公司数据中心
735 103.42.28.0 103.42.31.255 香港 新世界电讯
736 103.43.8.0 103.43.11.255 香港 CN2数据中心
737 103.43.133.0 103.43.133.255 香港 新世界机房
738 103.43.232.0 103.43.235.255 香港 新世界电讯
739 103.44.20.0 103.44.23.255 香港 CN2数据中心
740 103.44.60.0 103.44.63.255 香港 hkisl.net
741 103.46.142.0 103.46.143.255 香港 Gaditek数据中心
742 103.48.20.0 103.48.23.255 香港 特别行政区
743 103.49.92.0 103.49.95.255 香港 BGP数据中心
744 103.49.134.0 103.49.134.255 香港 广东奥飞数据科技股份有限公司环球全域电讯节点
745 103.49.160.0 103.49.163.255 香港 中文大学
746 103.50.252.0 103.50.255.255 香港 安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼)
747 103.51.144.0 103.51.147.255 香港 Cloudie公司数据中心
748 103.52.152.0 103.52.155.255 香港 CN2数据中心
749 103.53.199.0 103.53.199.255 香港 dediserve数据中心
750 103.53.216.0 103.53.219.255 香港 新世界电讯
751 103.53.224.0 103.53.227.255 香港 DressGroup新力讯(Sunnyvision)数据中心
752 103.54.60.0 103.54.63.255 香港 新网络(Sun Network)数据中心
753 103.55.24.0 103.55.27.255 香港 特别行政区
754 103.56.52.0 103.56.55.255 香港 VPS.TO数据中心
755 103.56.192.0 103.56.192.255 香港 特别行政区
756 103.56.216.0 103.56.217.255 香港 星光互联(starrydns)公司SoftLayer数据中心
757 103.59.40.0 103.59.51.255 香港 Itace International Limited
758 103.59.102.0 103.59.103.255 香港 亿速互联(香港)沙田数据中心
759 103.59.144.0 103.59.144.255 香港 特别行政区
760 103.59.145.0 103.59.147.255 香港 SounderCloud数据中心
761 103.59.164.0 103.59.167.255 香港
762 103.59.216.0 103.59.219.255 香港
763 103.61.220.0 103.61.223.255 香港 蓝队云
764 103.61.241.0 103.61.242.255 香港 特别行政区
765 103.62.44.0 103.62.47.255 香港
766 103.62.148.0 103.62.151.255 香港 环球全域电讯
767 103.63.4.0 103.63.7.255 香港
768 103.63.132.0 103.63.135.255 香港 特别行政区
769 103.63.237.0 103.63.237.255 香港 CDN520加速节点(BGP)数据中心
770 103.66.56.0 103.66.59.255 香港 CN2数据中心
771 103.68.64.0 103.68.67.255 香港 特别行政区
772 103.68.192.0 103.68.195.255 香港 沙田区中国电信CN2节点
773 103.70.0.0 103.70.3.255 香港 Servers数据中心
774 103.70.76.0 103.70.77.255 香港 EPLUShosting数据中心
775 103.70.220.0 103.70.223.255 香港
776 103.70.224.0 103.70.227.255 香港 葵兴数据中心
777 103.71.32.0 103.71.35.255 香港 特别行政区
778 103.71.176.0 103.71.179.255 香港 特别行政区
779 103.71.236.0 103.71.239.255 香港 BGP数据中心
780 103.72.164.0 103.72.167.255 香港 BGP数据中心
781 103.73.88.0 103.73.91.255 香港 特别行政区
782 103.73.98.0 103.73.99.255 香港 BGP数据中心
783 103.75.117.0 103.75.117.255 香港 LeaseWeb数据中心
784 103.78.243.141 103.78.243.141 香港 宽频CDN520加速节点(BGP)数据中心
785 103.80.28.0 103.80.31.255 香港 特别行政区
786 103.81.187.0 103.81.187.255 香港 CoreLink数据中心
787 103.84.92.0 103.84.95.255 香港 BGP数据中心
788 103.86.69.0 103.86.69.255 香港 rixcloud数据中心
789 103.86.80.0 103.86.83.255 香港 梭猫互联香港宽频BGP机房
790 103.88.184.0 103.88.187.255 香港 特别行政区
791 103.91.252.0 103.92.15.255 香港
792 103.96.140.0 103.96.140.255 香港 特别行政区
793 103.97.8.0 103.97.31.255 香港 特别行政区
794 103.97.36.0 103.97.39.255 香港 特别行政区
795 103.97.64.0 103.97.75.255 香港 特别行政区
796 103.97.228.0 103.97.229.255 香港 特别行政区
797 103.99.51.0 103.99.51.255 香港 Greypanel数据中心
798 103.99.60.0 103.99.63.255 香港 特别行政区
799 103.100.210.0 103.100.210.255 香港 特别行政区
800 103.101.189.0 103.101.189.255 香港 CloudITIDC数据中心
801 103.104.198.0 103.104.199.255 香港 特别行政区
802 103.106.160.0 103.106.163.255 香港 特别行政区
803 103.107.8.0 103.107.8.255 香港 北京峰鸟网络科技有限公司BGP数据中心
804 103.107.106.0 103.107.106.255 香港 北京峰鸟网络科技有限公司BGP数据中心A
805 103.114.73.0 103.114.75.255 香港 特别行政区
806 103.115.40.0 103.115.51.255 香港 特别行政区
807 103.115.56.0 103.115.67.255 香港 特别行政区
808 103.118.40.0 103.118.43.255 香港 Clayer Limited数据中心
809 103.118.192.0 103.118.223.255 香港 特别行政区
810 103.118.240.0 103.119.3.255 香港 特别行政区
811 103.119.12.0 103.119.19.255 香港 特别行政区
812 103.192.176.0 103.192.176.255 香港 特别行政区
813 103.192.177.0 103.192.178.255 香港 SoftLayer数据中心
814 103.192.224.0 103.192.227.255 香港 xTom数据中心
815 103.193.148.0 103.193.151.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
816 103.194.43.0 103.194.43.255 香港 SoftLayer数据中心
817 103.194.104.0 103.194.107.255 香港 沙田电信
818 103.195.148.0 103.195.151.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
819 103.195.187.0 103.195.187.255 香港
820 103.196.152.0 103.196.155.255 香港 环球全域电讯
821 103.197.24.0 103.197.27.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
822 103.197.156.0 103.197.159.255 香港 环球全域电讯
823 103.197.252.0 103.197.252.255 香港 Softlayer机房
824 103.198.146.25 103.198.146.25 香港 沙田区bgp.net国际互联节点
825 103.198.146.37 103.198.146.37 香港 沙田区bgp.net国际互联节点
826 103.198.146.38 103.198.146.38 香港 柴湾区bgp.net国际互联节点
827 103.198.192.0 103.198.192.255 香港 特别行政区
828 103.200.5.0 103.200.5.255 香港 电讯盈科
829 103.200.29.0 103.200.29.255 香港 特别行政区
830 103.200.112.0 103.200.115.255 香港 特别行政区
831 103.200.117.0 103.200.117.255 香港 环球全域电讯
832 103.200.119.0 103.200.119.255 香港 环球全域电讯
833 103.203.158.0 103.203.158.255 香港 BBIX互联网数据交换中心
834 103.204.176.0 103.204.179.255 香港 环球全域电讯
835 103.205.8.0 103.205.8.255 香港 沙田区星光互联(starrydns)公司中国电信沙田国际数据中心
836 103.205.9.0 103.205.9.255 香港 TinMok数据中心
837 103.205.11.0 103.205.11.255 香港 沙田TinMok数据中心
838 103.206.122.0 103.206.122.255 香港 ThinkDream数据中心
839 103.206.123.1 103.206.124.0 香港 ThinkDream数据中心
840 103.207.68.0 103.207.69.255 香港 HostUS公司SoftLayer数据中心
841 103.211.192.0 103.211.211.255 香港 特别行政区
842 103.211.216.0 103.211.255.255 香港 特别行政区
843 103.213.245.0 103.213.245.255 香港 KVMLA公司中国电信沙田国际数据中心
844 103.213.249.0 103.213.249.255 香港 特别行政区
845 103.214.194.8 103.214.194.18 香港 东陆互联ServerRun数据中心节点
846 103.216.216.0 103.216.219.255 香港 BGP数据中心
847 103.217.252.0 103.217.252.255 香港 吾云网络科技(东莞)有限公司HKG03数据中心
848 103.219.192.0 103.219.192.255 香港 数据中心枫叶主机
849 103.224.22.0 103.224.22.255 香港
850 103.224.64.0 103.224.71.255 香港 PangNet
851 103.224.72.0 103.224.75.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
852 103.224.76.0 103.224.79.255 香港 PangNet
853 103.224.80.0 103.224.83.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
854 103.224.84.0 103.224.127.255 香港 PangNet
855 103.224.248.0 103.224.251.255 香港 特别行政区
856 103.225.20.0 103.225.23.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
857 103.226.92.0 103.226.95.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
858 103.226.124.0 103.226.127.255 香港 Cloudie数据中心
859 103.227.0.0 103.227.47.255 香港
860 103.227.52.0 103.227.71.255 香港
861 103.227.76.0 103.227.79.255 香港
862 103.227.84.0 103.227.111.255 香港
863 103.227.116.0 103.227.119.255 香港
864 103.227.124.0 103.227.131.255 香港
865 103.227.140.0 103.227.191.255 香港
866 103.227.192.0 103.227.195.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
867 103.227.196.0 103.227.203.255 香港
868 103.227.207.0 103.227.207.255 香港 CNNIC会员环球全域电讯节点
869 103.227.208.0 103.227.215.255 香港
870 103.227.220.0 103.228.3.255 香港
871 103.228.8.0 103.228.11.255 香港
872 103.228.16.0 103.228.19.255 香港
873 103.228.24.0 103.228.127.255 香港
874 103.228.128.0 103.228.131.255 香港 新世界电讯
875 103.228.168.0 103.228.171.255 香港 CN2数据中心
876 103.228.180.0 103.228.183.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
877 103.229.28.0 103.229.31.255 香港 新世界电讯
878 103.229.116.0 103.229.119.255 香港 众通BGP多线
879 103.229.124.0 103.229.127.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
880 103.230.108.0 103.230.111.255 香港 特别行政区
881 103.230.120.0 103.230.123.255 香港 新世界电讯
882 103.230.192.0 103.230.235.255 香港 特别行政区
883 103.230.240.0 103.230.255.255 香港 特别行政区
884 103.231.12.0 103.231.15.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
885 103.231.28.0 103.231.31.255 香港 新界香港梦飞有限公司
886 103.231.152.0 103.231.155.255 香港 FPT Telecom国际互联节点
887 103.232.0.0 103.232.39.255 香港 特别行政区
888 103.232.44.0 103.232.51.255 香港 特别行政区
889 103.232.64.0 103.232.79.255 香港 特别行政区
890 103.232.84.0 103.232.87.255 香港 特别行政区
891 103.232.88.0 103.232.91.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
892 103.232.92.0 103.232.119.255 香港 特别行政区
893 103.232.124.0 103.232.143.255 香港 特别行政区
894 103.232.148.0 103.232.151.255 香港 特别行政区
895 103.232.156.0 103.232.211.255 香港 特别行政区
896 103.232.215.0 103.232.227.255 香港 特别行政区
897 103.232.232.0 103.232.255.255 香港 特别行政区
898 103.233.232.0 103.233.235.255 香港 电讯网上行
899 103.233.248.0 103.233.255.255 香港 特别行政区
900 103.234.140.0 103.234.143.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
901 103.234.220.0 103.234.221.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
902 103.235.44.0 103.235.47.255 香港 北京百度网讯科技有限公司香港BGP节点
903 103.238.192.0 103.238.207.255 香港 PangNet
904 103.238.216.0 103.238.223.255 香港 PangNet
905 103.238.224.0 103.238.227.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
906 103.238.228.0 103.238.255.255 香港 PangNet
907 103.239.72.0 103.239.75.255 香港 新世界电讯
908 103.239.100.0 103.239.100.255 香港 中国电信香港数据中心
909 103.240.40.0 103.240.43.255 香港
910 103.240.64.0 103.240.67.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
911 103.240.68.0 103.240.71.255 香港
912 103.240.80.0 103.240.83.255 香港
913 103.240.92.0 103.240.95.255 香港
914 103.240.140.0 103.240.142.255 香港 ClearDDoS数据中心
915 103.240.156.0 103.240.159.255 香港 新世界电讯
916 103.240.180.0 103.240.183.255 香港 特别行政区
917 103.240.200.0 103.240.203.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
918 103.241.48.0 103.241.51.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
919 103.241.164.0 103.241.167.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
920 103.241.228.0 103.241.231.255 香港 特别行政区
921 103.242.0.0 103.242.3.255 香港 特别行政区
922 103.242.108.0 103.242.111.255 香港 九二科技有限公司沙田数据中心
923 103.242.132.0 103.242.135.255 香港 广州皇都网络科技有限公司
924 103.243.24.0 103.243.27.255 香港 Cloudie数据中心
925 103.243.100.0 103.243.103.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
926 103.243.128.0 103.243.131.255 香港 亚太网络信息中心
927 103.243.132.0 103.243.135.255 香港 特别行政区
928 103.243.164.0 103.243.167.255 香港 AS59217线路AZONNELIMITED-HK网络
929 103.243.172.0 103.243.175.255 香港 特别行政区
930 103.243.180.0 103.243.183.255 香港 HKKF-HK网络
931 103.243.188.0 103.243.191.255 香港 特别行政区
932 103.244.0.0 103.244.3.255 香港
933 103.244.24.0 103.244.27.255 香港
934 103.244.44.0 103.244.47.255 香港
935 103.244.52.0 103.244.55.255 香港
936 103.244.88.0 103.244.91.255 香港 Cloudie数据中心
937 103.244.156.0 103.244.159.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
938 103.244.224.0 103.244.227.255 香港
939 103.245.28.0 103.245.31.255 香港
940 103.245.190.0 103.245.191.255 香港
941 103.245.208.0 103.245.209.255 香港 亚洲数据有限公司(青山公路491号嘉力工业中心)
942 103.245.210.0 103.245.211.255 香港
943 103.246.38.0 103.246.38.255 香港
944 103.246.40.0 103.246.43.255 香港
945 103.246.77.0 103.246.77.255 香港
946 103.246.79.0 103.246.79.255 香港
947 103.246.160.0 103.246.163.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
948 103.246.176.0 103.246.179.255 香港
949 103.246.216.0 103.246.216.255 香港
950 103.246.244.0 103.246.247.255 香港 Cloudie数据中心
951 103.247.92.0 103.247.95.255 香港
952 103.247.108.0 103.247.111.255 香港
953 103.247.136.0 103.247.139.255 香港
954 103.247.140.0 103.247.143.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
955 103.247.144.0 103.247.147.255 香港
956 103.247.156.0 103.247.167.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
957 103.247.228.0 103.247.231.255 香港 环球全域电讯
958 103.248.36.0 103.248.39.255 香港
959 103.248.76.0 103.248.76.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
960 103.248.77.0 103.248.79.255 香港
961 103.248.108.0 103.248.111.255 香港
962 103.248.136.0 103.248.143.255 香港
963 103.248.180.0 103.248.187.255 香港
964 103.248.220.0 103.248.223.255 香港 CNNIC会员环球全域电讯节点
965 103.248.240.0 103.248.243.255 香港
966 103.248.252.0 103.248.255.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
967 103.249.32.0 103.249.35.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
968 103.249.72.0 103.249.75.255 香港
969 103.249.104.0 103.249.107.255 香港
970 103.249.108.0 103.249.111.255 香港 SounderCloud数据中心
971 103.249.132.0 103.249.135.255 香港
972 103.249.196.0 103.249.199.255 香港
973 103.250.12.0 103.250.15.127 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
974 103.250.15.128 103.250.15.192 香港 蓝队云
975 103.250.15.193 103.250.15.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
976 103.250.41.0 103.250.41.255 香港
977 103.250.52.0 103.250.55.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
978 103.251.36.0 103.251.39.255 香港
979 103.251.52.0 103.251.55.255 香港
980 103.251.88.0 103.251.88.255 香港 衡天网络科技有限公司(HNTCL-HK)衡天主机
981 103.251.89.0 103.251.89.255 香港 衡天网络科技新力讯(Sunnyvision)数据中心
982 103.251.90.0 103.251.90.255 香港 衡天网络科技有限公司(HNTCL-HK)衡天主机
983 103.251.91.0 103.251.91.255 美国 衡天网络科技(香港)有限公司美国加州节点
984 103.251.112.0 103.251.115.255 香港
985 103.251.128.0 103.251.128.255 香港 广东奥飞数据科技股份有限公司
986 103.251.131.0 103.251.131.255 香港 广东奥飞数据科技股份有限公司环球全域电讯数据中心
987 103.251.140.0 103.251.143.255 香港
988 103.251.164.0 103.251.167.255 香港
989 103.251.198.0 103.251.199.255 香港
990 103.251.238.0 103.251.238.255 香港
991 103.251.244.0 103.251.247.255 香港
992 103.252.16.0 103.252.19.255 香港 新世界电讯
993 103.252.76.0 103.252.79.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
994 103.252.240.0 103.252.243.255 香港 易存网库(EasyHost)数据中心
995 103.253.8.0 103.253.11.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
996 103.253.40.0 103.253.43.255 香港 HostHongKong数据中心
997 103.253.140.0 103.253.143.255 香港 新网络(香港)有限公司
998 103.253.236.0 103.253.239.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
999 103.253.248.0 103.253.251.255 香港 汇港电讯(WTT)数据中心
1000 103.254.72.0 103.254.75.255 河南省郑州市 河南水木汇金计算机科技有限公司香港新世界电讯节点