ip地址查询

吉尔吉斯斯坦IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.57.8.0 5.57.15.255 吉尔吉斯斯坦
2 31.29.0.0 31.29.31.255 吉尔吉斯斯坦
3 31.41.152.0 31.41.159.255 吉尔吉斯斯坦
4 31.135.240.0 31.135.255.255 吉尔吉斯斯坦
5 31.186.48.0 31.186.55.255 吉尔吉斯斯坦
6 31.192.248.0 31.192.255.255 吉尔吉斯斯坦
7 37.143.128.0 37.143.135.255 吉尔吉斯斯坦
8 37.218.128.0 37.218.191.255 吉尔吉斯斯坦
9 46.226.208.0 46.226.215.255 吉尔吉斯斯坦
10 46.235.72.0 46.235.79.255 吉尔吉斯斯坦
11 46.251.192.0 46.251.223.255 吉尔吉斯斯坦 比什凯克Alfa电信
12 77.95.56.0 77.95.63.255 吉尔吉斯斯坦
13 77.235.0.0 77.235.31.255 吉尔吉斯斯坦
14 80.72.176.0 80.72.191.255 吉尔吉斯斯坦
15 81.20.16.0 81.20.31.255 吉尔吉斯斯坦
16 81.88.192.0 81.88.207.255 吉尔吉斯斯坦 Transfer公司
17 85.113.0.0 85.113.31.255 吉尔吉斯斯坦
18 85.115.192.0 85.115.223.255 吉尔吉斯斯坦
19 89.237.192.0 89.237.255.255 吉尔吉斯斯坦
20 91.192.64.0 91.192.67.255 吉尔吉斯斯坦
21 91.205.48.0 91.205.51.255 吉尔吉斯斯坦
22 91.207.96.0 91.207.97.255 吉尔吉斯斯坦
23 91.213.233.0 91.213.233.255 吉尔吉斯斯坦
24 91.228.22.0 91.228.23.255 吉尔吉斯斯坦
25 91.229.104.0 91.229.105.255 吉尔吉斯斯坦
26 91.229.224.0 91.229.225.255 吉尔吉斯斯坦
27 92.62.64.0 92.62.79.255 吉尔吉斯斯坦
28 92.245.96.0 92.245.127.255 吉尔吉斯斯坦
29 94.143.192.0 94.143.199.255 吉尔吉斯斯坦
30 95.87.64.0 95.87.95.255 吉尔吉斯斯坦
31 95.215.244.0 95.215.247.255 吉尔吉斯斯坦
32 109.71.224.0 109.71.231.255 吉尔吉斯斯坦
33 109.201.160.0 109.201.191.255 吉尔吉斯斯坦
34 158.181.0.0 158.181.31.255 吉尔吉斯斯坦
35 158.181.128.0 158.181.255.255 吉尔吉斯斯坦
36 176.123.224.0 176.123.255.255 吉尔吉斯斯坦
37 176.126.164.0 176.126.167.255 吉尔吉斯斯坦
38 178.216.208.0 178.216.215.255 吉尔吉斯斯坦
39 178.217.168.0 178.217.175.255 吉尔吉斯斯坦
40 185.20.120.0 185.20.123.255 吉尔吉斯斯坦
41 185.29.184.0 185.29.187.255 吉尔吉斯斯坦
42 193.106.48.0 193.106.51.255 吉尔吉斯斯坦
43 194.152.36.0 194.152.37.255 吉尔吉斯斯坦
44 194.176.111.0 194.176.111.255 吉尔吉斯斯坦
45 195.38.160.0 195.38.191.255 吉尔吉斯斯坦
46 195.54.180.0 195.54.181.255 吉尔吉斯斯坦
47 195.114.240.0 195.114.255.255 吉尔吉斯斯坦
48 195.216.237.0 195.216.237.255 吉尔吉斯斯坦
49 212.2.224.0 212.2.255.255 吉尔吉斯斯坦
50 212.42.96.0 212.42.127.255 吉尔吉斯斯坦
51 212.97.0.0 212.97.31.255 吉尔吉斯斯坦
52 212.112.96.0 212.112.127.255 吉尔吉斯斯坦
53 212.241.0.0 212.241.31.255 吉尔吉斯斯坦
54 213.145.128.0 213.145.145.255 吉尔吉斯斯坦
55 213.145.146.0 213.145.146.255 吉尔吉斯斯坦 比什凯克
56 213.145.147.0 213.145.159.255 吉尔吉斯斯坦
57 217.29.16.0 217.29.31.255 吉尔吉斯斯坦