ip地址查询

澳门IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 23.36.128.0 23.36.143.255 澳门 Akamai节点
2 23.67.62.0 23.67.62.255 澳门 Akamai节点
3 27.100.21.0 27.100.22.255 澳门 Golden Frog数据中心
4 27.109.128.0 27.109.255.255 澳门 澳门电讯
5 42.247.5.192 42.247.5.203 澳门 澳门理工学院教育网
6 43.247.24.0 43.247.27.255 澳门 MTel电信
7 43.249.215.0 43.249.215.255 澳门 Akamai节点
8 45.64.20.0 45.64.23.255 澳门 澳门电讯
9 45.123.200.0 45.123.203.255 澳门
10 60.246.0.0 60.246.255.255 澳门 澳门电讯
11 61.154.12.212 61.154.12.212 福建省福州市 澳门公寓楼下聚星网吧
12 61.183.32.18 61.183.32.18 湖北省十堰市 三堰红梅网吧(澳门街)
13 96.7.112.0 96.7.127.255 澳门 Akamai节点
14 103.96.60.0 103.96.63.255 澳门
15 103.192.44.0 103.192.47.255 澳门
16 103.233.188.0 103.233.191.255 澳门 澳门电讯
17 103.237.124.0 103.237.127.255 澳门
18 104.77.80.0 104.77.80.255 澳门 Akamai节点
19 113.52.64.0 113.52.127.255 澳门 澳门电讯
20 116.193.8.0 116.193.15.255 澳门 数码通
21 122.100.128.0 122.100.255.255 澳门 澳门电讯
22 125.31.0.0 125.31.63.255 澳门 澳门电讯
23 128.90.75.0 128.90.76.255 澳门
24 149.102.96.0 149.102.111.255 澳门 Cogent通信
25 161.64.0.0 161.64.255.255 澳门 澳门大学
26 172.69.72.0 172.69.75.255 澳门 CloudFlare节点
27 173.223.44.0 173.223.47.255 澳门 Akamai节点
28 180.94.128.0 180.94.191.255 澳门 澳门电讯
29 182.93.0.0 182.93.63.255 澳门 澳门电讯
30 184.29.18.0 184.29.19.255 澳门 Akamai节点
31 192.203.232.0 192.203.232.255 澳门 联合国大学
32 202.75.248.0 202.75.251.255 澳门 电信
33 202.86.128.0 202.86.191.255 澳门 澳门电讯
34 202.98.246.131 202.98.246.133 西藏林芝地区 东方快车网络会所(澳门路东方快车网络会所)
35 202.171.252.0 202.171.255.255 澳门 澳门电讯
36 202.174.0.0 202.174.3.255 澳门 澳门电讯
37 202.175.0.0 202.175.127.255 澳门 澳门电讯
38 202.175.160.0 202.175.191.255 澳门 澳门电讯
39 205.215.0.0 205.215.31.255 澳门 Cogent通信
40 219.140.193.10 219.140.193.10 湖北省武汉市江岸区 雷俊网吧(澳门路132#)
41 221.232.125.113 221.232.125.113 湖北省武汉市 澳门路附近光大网吧
42 222.213.88.4 222.213.88.4 四川省德阳市广汉市 澳门路华龙网吧