ip地址查询

乌兹别克斯坦IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 31.135.208.0 31.135.215.255 乌兹别克斯坦
2 37.110.208.0 37.110.215.255 乌兹别克斯坦
3 46.227.120.0 46.227.127.255 乌兹别克斯坦
4 46.255.64.0 46.255.71.255 乌兹别克斯坦
5 57.93.64.0 57.93.79.255 乌兹别克斯坦 国际航空电讯集团公司(SITA)
6 62.209.128.0 62.209.159.255 乌兹别克斯坦
7 77.220.192.0 77.220.203.255 乌兹别克斯坦
8 77.220.205.0 77.220.223.255 乌兹别克斯坦
9 80.80.208.0 80.80.223.255 乌兹别克斯坦
10 81.95.224.0 81.95.239.255 乌兹别克斯坦
11 82.215.64.0 82.215.127.255 乌兹别克斯坦
12 83.69.128.0 83.69.159.255 乌兹别克斯坦
13 84.54.64.0 84.54.127.255 乌兹别克斯坦
14 85.117.224.0 85.117.255.255 乌兹别克斯坦
15 87.237.232.0 87.237.239.255 乌兹别克斯坦
16 89.146.64.0 89.146.127.255 乌兹别克斯坦
17 89.236.192.0 89.236.255.255 乌兹别克斯坦
18 91.188.128.0 91.188.159.255 乌兹别克斯坦
19 91.196.76.0 91.196.79.255 乌兹别克斯坦
20 91.203.172.0 91.203.175.255 乌兹别克斯坦
21 91.204.236.0 91.204.239.255 乌兹别克斯坦
22 91.211.4.0 91.211.7.255 乌兹别克斯坦
23 91.212.89.0 91.212.89.255 乌兹别克斯坦
24 91.212.180.0 91.212.180.255 乌兹别克斯坦
25 91.213.31.0 91.213.31.255 乌兹别克斯坦
26 91.213.248.0 91.213.248.255 乌兹别克斯坦
27 91.227.14.0 91.227.15.255 乌兹别克斯坦
28 91.229.160.0 91.229.165.255 乌兹别克斯坦
29 91.231.56.0 91.231.59.255 乌兹别克斯坦
30 91.234.218.0 91.234.219.255 乌兹别克斯坦
31 91.240.12.0 91.240.15.255 乌兹别克斯坦
32 94.141.64.0 94.141.95.255 乌兹别克斯坦
33 94.158.48.0 94.158.63.255 乌兹别克斯坦
34 94.230.224.0 94.230.239.255 乌兹别克斯坦
35 109.207.240.0 109.207.255.255 乌兹别克斯坦
36 178.216.128.0 178.216.135.255 乌兹别克斯坦
37 178.218.200.0 178.218.207.255 乌兹别克斯坦
38 185.4.160.0 185.4.163.255 乌兹别克斯坦
39 185.6.40.0 185.6.43.255 乌兹别克斯坦
40 185.8.212.0 185.8.215.255 乌兹别克斯坦
41 185.74.4.0 185.74.7.255 乌兹别克斯坦
42 185.74.100.0 185.74.103.255 乌兹别克斯坦
43 185.78.136.0 185.78.139.255 乌兹别克斯坦
44 185.93.124.0 185.93.127.255 乌兹别克斯坦
45 185.139.136.0 185.139.139.255 乌兹别克斯坦
46 185.149.8.0 185.149.11.255 乌兹别克斯坦
47 185.163.24.0 185.163.27.255 乌兹别克斯坦
48 185.183.240.0 185.183.243.255 乌兹别克斯坦
49 185.196.212.0 185.196.219.255 乌兹别克斯坦
50 185.208.176.0 185.208.179.255 乌兹别克斯坦
51 185.211.128.0 185.211.131.255 乌兹别克斯坦
52 185.230.204.0 185.230.207.255 乌兹别克斯坦
53 185.239.152.0 185.239.155.255 乌兹别克斯坦
54 185.248.44.0 185.248.47.255 乌兹别克斯坦
55 188.113.192.0 188.113.255.255 乌兹别克斯坦
56 193.27.206.0 193.27.207.255 乌兹别克斯坦
57 194.9.171.0 194.9.171.255 乌兹别克斯坦
58 195.69.188.0 195.69.191.255 乌兹别克斯坦
59 195.88.214.0 195.88.215.255 乌兹别克斯坦
60 195.158.0.0 195.158.31.255 乌兹别克斯坦
61 195.211.180.0 195.211.183.255 乌兹别克斯坦
62 195.238.104.0 195.238.107.255 乌兹别克斯坦
63 213.206.32.0 213.206.63.255 乌兹别克斯坦
64 213.230.64.0 213.230.127.255 乌兹别克斯坦
65 217.12.80.0 217.12.95.255 乌兹别克斯坦
66 217.29.112.0 217.29.127.255 乌兹别克斯坦
67 217.30.160.0 217.30.175.255 乌兹别克斯坦