ip地址查询

梵蒂冈IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 57.79.216.0 57.79.223.255 梵蒂冈 国际航空电讯集团公司(SITA)
2 88.202.107.128 88.202.107.143 梵蒂冈 Skylogic
3 88.202.111.128 88.202.111.143 梵蒂冈 Skylogic
4 185.17.220.0 185.17.223.255 梵蒂冈
5 185.77.224.0 185.77.227.255 梵蒂冈
6 185.152.68.0 185.152.71.255 梵蒂冈 圣座传播秘书处
7 193.43.102.0 193.43.103.255 梵蒂冈
8 193.43.128.0 193.43.131.255 梵蒂冈
9 212.77.0.0 212.77.31.255 梵蒂冈